Årsoppgjør for enkeltpersonforetak

Når året er ferdig må du avslutte regnskapet og sende inn skattemelding og næringsoppgave. Slik fikser du årsoppgjør for enkeltpersonforetak.

Post-thumb
- 7 min lesing

Når året er ferdig må du avslutte regnskapet og sende inn skattemelding og næringsoppgave. Slik fikser du årsoppgjør for enkeltpersonforetak.

Det nærmer seg jul og starten på et nytt år. For selvstendig næringsdrivende vil det også si at det snart er på tide å begynne å tenke på årsoppgjøret.

Det trenger absolutt ikke å være noe å grue seg til. Her tar vi deg gjennom det steg for steg.

LES OGSÅ: Vi svarer på alt du lurer på om å føre regnskap selv

Med den nye tilleggstjenesten Næringsoppgave for ENK kan du sende oppgaven direkte fra Conta. Det tar bare få minutter å komme i gang, og du sparer masse tid som ellers ville gått med på å manuelt fylle ut i Altinn. Sånn leverer du Næringsoppgaven fra Conta.

Hva er årsoppgjør?

Årsoppgjør for enkeltpersonforetak vil si å gjøre ferdig og sjekke regnskapet for året som er gått, og gjøre klart tallene og papirene som skal sendes inn til myndighetene.

Alle som har enkeltpersonforetak må levere skattemelding (selvangivelse) sammen med skjemaet RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak og næringsoppgave innen 31. mai 2021.

Fellesbetegnelsen «ligningspapirene» brukes gjerne om alt som skal sendes inn.

Noen ENK kan levere en forenklet versjon av næringsoppgaven, kalt Næringsrapport skatt. Sjekk om det gjelder deg.

De fleste næringsdrivende gjør jobben med å avslutte regnskapet en gang mellom januar og april. 

Du kan begynne å føre på neste regnskapsår før du avslutter det gamle, men du bør ikke sende inn oppgaver til det offentlige, slik som MVA-meldingen, før du er ferdig med 2020.

Årsoppgjør: Brukes om prosessen med å avslutte regnskapet og lage skattemelding og næringsoppgave. Hvis du har regnskapsplikt må du også sette opp årsregnskap med noter.

Årsavslutning: En liten del av årsoppgjøret, og brukes kun om det som gjøres i regnskapet for å få tallene til ligningspapirene. Det inkluderer altså ikke det å lage næringsoppgaven, skattemeldingen og eventuelle andre vedlegg.

Årsoppgave: Dokumenter som viser hva som har skjedd i løpet av et år. Et eksempel er årsoppgaven du får fra banken din, hvor du ser hva du hadde på kontoen ved årsslutt, og summen av renter og gebyrer for året.

Årsberetning: Dette trenger de aller aller fleste ENK ikke å tenke på. Årsberetning er en del av årsregnskapet som kun skal leveres hvis du er regnskapspliktig og i tillegg omsetter for mer enn 70 millioner i året.

Få orden på fakturaer og bilag

Slik starter du med årsoppgjør for enkeltpersonforetak: Sørg for at du har registrert alle bilag i regnskapet ditt. Varer og tjenester du har kjøpt i 2020 skal bokføres i regnskapet dette året, selv om du ikke betaler fakturaen før neste år.

Pssst! Visste du forresten at regnskapsprogrammet til Conta hjelper deg å velge riktig regnskapskonto når du registrerer kjøp? Den kunstige intelligensen vi har kalt Kaia, gir deg forslag til konto med en treffsikkerhet på 82 prosent! Se hvordan AI i Conta fungerer.

Deretter bør du sjekke at du har sendt ut alle fakturaene for året, og bokført disse i regnskapet. Husk at Skatteetaten krever at du sender faktura senest 30 dager etter at varen eller tjenesten er levert.

Les mer om fakturering på slutten av året.

Periodisere og avskrive

Myndighetene krever at inntekter og kostnader føres på riktig periode i regnskapet. 

Inntekter skal derfor føres på den måneden du leverte varene eller tjenestene, og kostnader skal føres på den perioden du bruker det du har kjøpt. 

For eksempel: du gjorde en jobb i desember, men sender faktura i januar. Da må du periodisere slik at inntekten i regnskapet viser at du jobbet i desember.

Det samme gjelder hvis du betaler tre måneders kontorleie 1. desember. Da må du vise i regnskapet at leiekostnaden gjelder for januar og februar også.

LES OGSÅ: Dette er periodisering.

Å avskrive vil si å redusere verdien til en gjenstand du eier etter hvert som årene går. Alt du kjøper som er verdt mer enn 15 000 kroner og som du forventer å ha i minst tre år, skal føres i regnskapet som en eiendel og ikke som en kostnad. 

Å avskrive er viktig fordi regnskapet ditt må vise at bedriften din nå eier en tre år gammel PC, for eksempel, og ikke en som er flunkende ny.

Så lenge enkeltpersonforetaket ditt ikke er regnskapspliktig kan du bruke en fast prosentandel når du avskriver. Denne metoden kalles saldoavskrivning.

Les mer om avskrivning.

Når du har avskrivning i regnskapet må du også legge ved skjema for avskrivning når du sender inn skattemeldingen.

Se hvordan du periodiserer regnskapet og avskriver eiendeler når du bruker Conta.

Sjekk over regnskapet ditt

Neste steg i årsoppgjør for enkeltpersonforetak er å sjekke og dokumentere at alt som står i balansen din stemmer, blant annet ved å:

  • Sammenligne regnskapet med årsoppgaven du får fra banken.
  • Sammenligne regnskapet med kjøpekontrakter du har for nye eiendeler.
  • Sjekke at det du har ført i regnskapet er det samme som kundene og leverandørene dine. For å gjøre det må du enten få eller sende ut reskontro-rapporter.
  • Føre fakturaer som tap, hvis du har bevist at det ikke er mulig å få betalt.

For å rette opp i eventuelle feil er det best å føre et motbilag som annullerer det som tidligere er ført, og så føre nye bilag med riktige tall og på riktige kontoer.

Husk å legge ved bilag på de nye, riktige føringene også.

Lag ligningspapirer

Ligningspapirer brukes som en samlebetegnelse på skattemelding og vedleggene du sender inn til myndighetene hvert år. 

To av vedleggene er Næringsoppgave 1 og «RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak». Om du skal sende inn flere vedlegg avhenger av hva du jobber med og om du har eiendeler.

Slik leverer ENK skattemelding og Næringsoppgave 1.

I skjemaet RF-1224 har du mulighet til å fordele inntekt med ektefellen din, hvis dere begge har jobbet i bedriften. Du kan også skrive opp negativ personinntekt fra tidligere år slik at du får skattefradrag på inntekten i 2019. 

Har du gjort investeringer i bedriften (altså har eiendeler i balansen) kan du få et lite fradrag kalt skjermingsfradrag ved å føre opp de investeringene på dette skjemaet. 

Næringsoppgave 1 må følge skattemessige regler. Det vil si at du må følge skatteloven, der skatteloven og regnskapsloven har forskjellige regler.

I de aller fleste tilfellene vil de to lovverkene være like, men det finnes noen unntak, blant annet: 

  • Hvis du har eiendeler som skal avskrives, men ikke har brukt saldoavskrivning (prosentsats bestemt av myndighetene) må du beregne nye avskrivninger med saldosatser i Næringsoppgave 1.
  • Hvis du har et varelager, skal ukurante varer også være med som eiendeler på næringsoppgaven.

Nå er du godt i gang med årsoppgjør for enkeltpersonforetak og er klar til å levere skattemelding og næringsoppgave!

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter