Revisjonspliktig bedrift, hva betyr det?

Hva vil det si at en bedrift er revisjonspliktig? Sjekk om selskapet ditt har revisjonsplikt og hva det betyr.

Post-thumb

Hva vil det si at en bedrift er revisjonspliktig? Sjekk om selskapet ditt har revisjonsplikt og hva det betyr.

At et selskap er revisjonspliktig vil si at selskapet er pliktig til å få årsregnskapet revidert av en revisor. Et årsregnskap er offentlig, og viser informasjon om økonomien til bedriften.

De aller fleste bedrifter i Norge er bokføringspliktig, som betyr at de skal føre regnskap. Er bedriften regnskapspliktig skal de i tillegg sette opp årsregnskap.

I utgangspunktet er alle regnskapspliktige bedrifter også revisjonspliktige. Men noen bedrifter kan få unntak fra revisjon.

Bedriften din kan få unntak fra revisjonsplikten hvis

  • driftsinntektene er under 7 millioner kroner
  • balansen viser eiendeler under 27 millioner, eller
  • gjennomsnittlig antall ansatte er under 10 årsverk

Med andre ord vil mange mindre aksjeselskap kvalifisere til unntak av revisjonsplikten. Dette kan likevel endre seg etter hvert som bedriften vokser.

Selv om bedriften din kan få unntak til revisjonsplikt, er det mange som likevel velger å gjennomføre revisjonen. Dette kan være for å vise til gjennomført revisjon når de søker om lån i banken eller for å vise til nye investorer.

LES OGSÅ: Alt du må vite om revisor og revisjon

Hvordan velge revisor

Hvis bedriften din er revisjonspliktig må den ha en revisor. Det er generalforsamlingen, altså den øverste myndigheten i selskapet, som velger revisor.

En revisor er en ekstern part, og skal ikke ha noe tilknytning til bedriften eller personene som jobber i den. Dette er et krav i revisjonsloven, og er for å sikre en nøytral tredjepart.

Bedrifter kan velge akkurat det revisjonsfirma eller revisoren de vil ha. Mange selskap ønsker en revisor som holder til lokalt for enklere tilgang hvis det skulle være noe. 

Velg en revisor du og selskapet ditt har kjemi med og still krav til revisoren. Selv om en revisor skal revidere regnskap og årsregnskap, så er selskapet oppdragsgiveren til revisoren. Selskapet kan derfor stille krav og benytte seg av å stille spørsmål. 

Sjekk kompetansen til revisoren eller revisorhuset du går for. Noen revisorer har spesialisering innen ulike bransjer. Velg det som passer selskapet ditt. 

Regnskapsfører eller revisor? Hva trenger bedriften din.

En revisor sjekker at du har ført regnskap og satt opp årsregnskap riktig. Trenger du hjelp til bokføringen? Da trenger du en regnskapsfører. Finn en regnskapsfører her.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!