Hva er årsregnskap

Årsregnskap er regnskapet som alle aksjeselskap og andre regnskapspliktige bedrifter sender inn til myndighetene hvert år.

Årsregnskap er regnskapet som alle aksjeselskap og andre regnskapspliktige bedrifter sender inn til myndighetene hvert år.

Årsregnskapet er offentlig og tilgjengelig for alle. Det skal gjøres ferdig og godkjennes av generalforsamlingen senest seks måneder etter at regnskapsåret er slutt, og deretter sendes inn til regnskapsregisteret. Fristen for levering er 31. juli. 

Det er kun bedrifter med regnskapsplikt skal sende inn et årsregnskap til regnskapsregisteret hvert år. Det gjelder alle aksjeselskap og noen enkeltpersonforetak. Se hva som er forskjellen på regnskapsplikt og bokføringsplikt.

Regnskapsregisteret er en del av Brønnøysundregistrene, og der kan alle som vil be om å få tilsendt en PDF med årsregnskapet til hvilket som helst selskap.

Hva inneholder årsregnskapet?

Årsregnskapet viser hvordan bedriften har brukt pengene side det siste året. Det viser også økonomien og utviklingen til bedriften i forrige år og gir et bilde av den helhetlige økonomiske situasjonen.

Årsregnskapet følger regnskapsprinsippene og regnskapsloven, slik som et hvilket som helst annet regnskap.

Dette inneholder årsregnskapet:

  • Resultatregnskap (inntekter og kostnader)
  • Balanse (summen av det som står på konto 1 og 2 i regnskapet: eiendeler, egenkapital og gjeld)
  • Noter (forklaringer til det som står i regnskapet)
  • Kontantstrømoppstilling, altså innbetalinger og utbetalinger (gjelder ikke små foretak)
  • Revisjonsberetning (hvis bedriften er revisjonspliktig)

Hvordan lage årsregnskap?

De fleste bedrifter lager årsregnskap med et årsoppgjørsprogram som lager både ligningsskjemaer og årsregnskap. Der plotter du inn tall fra regnskapet ditt og sjekker at det stemmer overens. 

Det er også mulig å lage årsregnskap i et regneark, for eksempel i Excel, og noen små aksjeselskap velger å gjøre det på denne måten. Ulempen er at det er vanskelig å finne ut om du har gjort feil, og det tar mest sannsynlig litt lengre tid enn det trenger å gjøre. 

Vi anbefaler derfor å bruke et årsoppgjørsprogram både for å spare tid og for å sikre at årsregnskapet blir riktig. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev