Hva er revisjonspliktig

Bedrifter som er regnskapspliktige er som regel også revisjonspliktige. Å være regnskapspliktig, vil ikke si pliktig til å føre regnskap. Pliktig til få føre regnskap kalles bokføringspliktig.

Bedrifter som er regnskapspliktige er som regel også revisjonspliktige. Å være regnskapspliktig, vil ikke si pliktig til å føre regnskap. Pliktig til få føre regnskap kalles bokføringspliktig.

Regnskapspliktig vil si at bedriften skal utforme et årsregnskap. Det vil bli offentliggjort og viser bedriftens økonomiske situasjon. 

Disse bedriftene er da også revisjonspliktige. Tjener bedriften under sju millioner kroner årlig, så kan de søke om fritak fra revisjonsplikten. 

Å være revisjonspliktig vil si at du skal ha en ekstern revisor som går gjennom årsregnskapet ditt. Revisor sjekker at bedriften har utført det de skal etter lover og regler. Revisjon er med andre ord en regnskapskontroll. 


Hva skjer når du er revisjonspliktig?

Det er ikke fastsatt hvor ofte du skal ha en revisor til å sjekke over årsregnskapet, men det er normalt å ha en årlig sjekk. Spesielt ved endringer i bedriften din. Da skal en ekstern og uavhengig revisor gjøre revisjon av årsregnskapet ditt. Finner de feil må dette rettes opp i. 

Mange bruker også revisor til for eksempel rådgiving for å sjekke at det bedriften gjør er riktig. 

Prøv regnskapsprogrammet til Conta!


Prøv gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!