Slik får du strømstøtte til bedriften

Mange bedrifter frykter permitteringer på grunn av høye strømpriser. Sjekk om bedriften din kan få strømstøtte og hvordan du søker om det.

Post-thumb
- 8 min lesing

Mange bedrifter frykter permitteringer på grunn av høye strømpriser. Sjekk om bedriften din kan få strømstøtte og hvordan du søker om det.

strømstøtte

I 2022 har strømprisene i store deler av Norge skutt i været. Det har ført til at mange bedrifter har kuttet ned på driften, permittert ansatte eller rett og slett gått konkurs. 

Vålerenga Fotball har blant annet tatt beslutningen om å stenge stadionen hele vintersesongen, fordi de frykter strømregninger på opptil 3 millioner kroner måneden. 

Næringsminister Jan Christian Vestre forteller under en pressekonferanse at konkurstallene er stigende, og at bedrifter melder om at de sliter med å betale strømregningene sine. 

Nå har regjeringen utviklet en strømstøttepakke i samarbeid med LO, NHO og Virke, som ble presentert fredag 16. september. Strømpakken har en samlet ramme på 3 milliarder kroner.

Slik kan bedriften din få strømstøtte: 

Strømstøtte til små bedrifter

Bedrifter kan søke om energitilskudd gjennom Enova. Søknaden inneholder to trinn:

  1. Bedrifter som gjennomfører en energikartlegging kan få dekket 25 prosent av regningen over 70 øre per kilowattime. Kartleggingen er helt gratis. Gjennomfør energikartlegging for bedriften din →.
  2. Bedrifter som gjennomfører Enøk-tiltak kan få dekket 45 prosent av regningen over 70 øre per kilowattime. I tillegg til støtten til strømkostnadene, får bedriften dekket 50 prosent av kostnaden på tiltaket. 

Hva er Enøk-tiltak?

Enøk står for energiøkonomisering og er tiltak bedrifter og privatpersoner kan gjøre for å bruke energi på en mer økonomisk måte. I tillegg til å kutte i strømregningen, vil Enøk-tiltak bidra til å redusere negative miljøkonsekvenser. 


Enova gir tilskudd til bedrifter som gjennomfører tiltak for energiøkonomisering. Eksempel på Enøk-tiltak er å produsere energi fra solcelleanlegg, ha vannbåren varme, varmepumpe eller smart strømstyring. Se hva bedrifter kan få støtte for

Beregningstiden for denne støtteordningen er 1. oktober til og med 31. desember 2022. Søknaden vil bli tilgjengelig i løpet av november. Da kan bedriften enten

  • sende inn faktura for oktober og deretter beregne strømkostnader for november og desember

eller

  • vente med å sende inn søknaden til januar og få støtte for hele perioden

Hvis du velger å sende inn søknaden allerede i høst, må du sende inn den faktiske strømkostnaden i januar. Da beregnes det om du har betalt for mye eller for lite, og må eventuelt betale mer eller få tilbakebetalt. 

NHO strømstøtte: Få støtte direkte

NHO-sjef Ole Erik Almlid presenterte at de hardest rammede bedriftene i Norge kan få en direkte støtte til strømkostnader. Denne støtten får bedriften direkte inn på konto, mot at de gjør en energikartlegging. Dette tilsvarer del 1 av støtteordningen gjennom Enova.

Skjemaet du bruker for å søke vil være klart i november.

Lån for å sikre likviditet

Bedrifter som kvalifiserer til støtte kan søke om et strømkriselån på opptil 50 millioner kroner per bedrift. 

Dette skal hjelpe bedrifter å komme over den verste kneika før det kommer en ny skatteordning som kan gi bedrifter fastpris på strøm, 1. januar 2023. 

Staten tar 90 prosent av risikoen ved kriselånet. Det betyr at hvis bedriften ikke klarer å betale tilbake lånet selv, så vil staten betale 90 prosent av lånet. Da slipper banken å dekke tapet. 

Få 6 1/2 gode tips til hvordan få bedre likviditet →

Strømstøtte fra staten gir utbytteforbud i din bedrift

Under pressekonferansen ble det også presentert at bedrifter som mottar støtte til strøm i en eller annen form, vil få forbud mot å ta ut utbytte i 2023 (regnskapsåret 2022).

Det kan også komme andre kriterier ved en senere anledning. 

Kan bedriften min få strømstøtte?

Regjeringen har satt noen krav til hvem som kan motta støtte fra ordningen, men sier at ordningen vil dekke omtrent 20 000 norske bedrifter. 

Kravet er at kostnaden på strøm utgjør minimum 3 prosent av den totale omsetningen til bedriften. Hver enkelt bedrifts strømintensitet vil vurderes. 

Næringsministeren trekker blant annet frem bakerier, hoteller, utleie av fast eiendom, campingplasser og metallindustrien som næringer som typisk vil kvalifisere for strømstøttepakken. 

Støtteordningen gjelder ikke petroleumsnæringen.  

Hvordan søke strømstøtte til bedrifter?

Det er ennå ikke mulig å søke om strømstøtte til bedrifter. I løpet av november 2022 vil Regjeringen lansere en søknad i samarbeid med Enova, som bedrifter kan bruke til å søke.

Følg med på Regjeringen sine sider for oppdateringer om søknaden.

Hvordan bokføre strømstøtte til bedrifter

Tilskudd og lån skal bokføres i regnskapet på lik linje med annen inntekt. I Conta gjør du det på denne måten:

Bokføre støtte for å dekke en spesifikk kostnad

Støtte spesifikt for å dekke en kostnad føres om minus på kostnadskonto. 

Strømstøtten på 25 prosent eller 45 prosent bokføres slik:

  • debet på konto 1920 Bankkonto (eller annen konto pengene kom inn på)
  • kredit på konto for strøm, vanligvis konto 6340 eller 6341

Det er ikke MVA på støtten, så pass på å velge MVA-kode 0. 

Støtten på iverksettende tiltak (50 prosent) bokføres som reduksjon av kostnaden/investeringen. Hvilken konto det skal bokføres på, avhenger av hva tilskuddet gjelder. 

Påkostning av bygninger, bokføres for eksempel som

  • debet på konto 1920 Bankkonto (eller annen konto pengene kom inn på)
  • kredit på bygningen sin konto, for eksempel konto 1100

Bokføre lån

Opptak av lån bokføres slik:

  • debet på konto 1920 Bankkonto (eller annen konto pengene kom inn på)
  • kredit på en nyopprettet lånekonto, for eksempel konto 2220 

Navnet på lånekontoen bør være «Lån + lånenummer eller kontonummer».

Gebyrer på lånet bokføres på konto 7770.

Prøv regnskapsføring med Conta gratis →.

Raske spørsmål og svar om strømstøtte

Hvem får strømstøtte?

Kravet for å få strømstøtte for bedrifter er at kostnaden på strøm utgjør minimum 3 prosent av den totale omsetningen til bedriften.

Hvor mye strømstøtte får jeg?

Bedrifter som gjennomfører en energikartlegging kan få dekket 25 prosent av regningen over 70 øre per kilowattime. Bedrifter som gjennomfører Enøk-tiltak kan få dekket 45 prosent av regningen over 70 øre per kilowattime. I tillegg til støtten til strømkostnadene, får bedriften dekket 50 prosent av kostnaden på tiltaket. 

Hvordan få tilbakebetalt strøm?

For å få tilbakebetalt strøm, må bedriften din sende inn en søknad. Denne søknaden blir tilgjengelig i november.

Hvor lenge varer strømstøtten?

Strømstøtte for bedrifter gjelder perioden 1. oktober til og med 31. desember 2022. Etter dette vil det komme nye fastprisordninger på strøm.


Pass på likviditeten når prisene stiger

Når strøm, renter, drivstoff og så videre blir dyrere, er det ekstra viktig at du passer på at bedriften har penger tilgjengelig på konto og mulighet til å betale for seg om noe uventet skulle dukke opp. Det er dette som kalles likviditet.

Når du har god likviditet, har ikke bedriften din betalingsproblemer. Noe av det viktigste du gjør for å passe på likviditeten, er å lage gode budsjetter.

Et likviditetsbudsjett viser deg om firmaet har penger til å kunne dekke kostnader som dukker opp. Med det i bakhånd, vet du når og hvor du bør ta grep for å holde bedriften i gang, eller om du bør vurdere å investere.

Slik lager du et likviditetsbudsjett for bedriften →.

Det finnes flere enkle grep du kan ta for å forbedre likviditeten til bedriften. Her er noen tips:

Hold regnskapet oppdatert

Når du bruker et godt regnskapsprogram som gir deg god oversikt, har du gode fakta du kan lene beslutningene dine på. Så sant du husker å holde det oppdatert!

Ved å bokføre alle kostnader og inntekter løpende, vil regnskapet ditt være oppdatert til enhver tid. Da er det lettere å se hvor skoen trykker og bestemme hvor det kanskje bør strammes inn, og hvor du har mulighet til å bruke mer penger.

Slik bokfører du de vanligste bilagene i Conta:

Prøv Conta gratis

Regnskapsrapportene kan gi deg mye god informasjon om bedriften, så pass på å bruk dem godt!

Fakturer kundene dine med en gang

Det er krav om at du fakturerer senest 30 dager etter du har levert en vare eller tjeneste, men det aller beste er å sende faktura med en gang. Jo raskere du fakturerer, desto raskere kommer pengene på konto.

Når du sender faktura med Conta, blir den akkurat slik du ser den på skjermen:

Det er ekstra smart å sende fakturaen elektronisk. Fra Conta kan du sende EHF-faktura til bedriftskunder (inkludert i Smart-abonnementet) og eFaktura til privatkunder.

Det gjør at kundene mottar fakturaen i regnskapsprogrammet eller nettbanken sin, og kan betale derfra. Med elektronisk faktura er du garantert at fakturaen kommer fram til mottakeren, og mange opplever også at de får betalt enda raskere enn ved å sende fakturaen på e-post eller i posten.

Hele 9 av 10 privatkunder sier faktisk at de foretrekker å motta eFaktura fremfor en annen type faktura!

Følg opp kundene dine

De aller fleste bedrifter opplever innimellom at kunder ikke betaler. Det kan i verste fall gå hardt utover likviditeten til firmaet.

Mange synes det kan være ubehagelig å skulle purre på kunden eller sende inkassokrav. Da kan det være greit å overlate den jobben til noen andre. Når du bruker et inkassobyrå tar de av seg hele prosessen med å kreve inn pengene fra kundene, og du kan følge med fra sidelinjen. Ved å sette bort jobben kan du opprettholde en grei relasjon og tone med kunden din selv under en inkassoprosess.

Inne i Conta kan du enkelt sende fakturaer til inkasso med Kravia. Du finner den forfalte fakturaen i fakturalisten din, og klikker enkelt og greit på «Start inkassosak». Saken blir nå håndtert av Kravia og du vil bli oppdatert fortløpende om utviklingen.

Når du mottar betaling fra Kravia på en faktura du har sendt til inkasso blir denne automatisk bokført i regnskapet. Denne funksjonen sparer deg for tid og den vil bli bokført så fort saken er i orden. Du kan følge med på status i saken i Conta.

Les enda flere tips til bedre likviditet →.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev