Slik får du strømstøtte til bedriften

Mange bedrifter frykter permitteringer på grunn av høye strømpriser. Høsten 2022 lanserte regjeringen en strømstøtte for bedrifter.

Post-thumb

Mange bedrifter frykter permitteringer på grunn av høye strømpriser. Høsten 2022 lanserte regjeringen en strømstøtte for bedrifter.

strømstøtte

Fristen for å søke om strømstøtte for bedrifter gikk ut 11. desember 2022.

I 2022 har strømprisene i store deler av Norge skutt i været. Det har ført til at mange bedrifter har kuttet ned på driften, permittert ansatte eller rett og slett gått konkurs. 

Vålerenga Fotball har blant annet tatt beslutningen om å stenge stadionen hele vintersesongen, fordi de frykter strømregninger på opptil 3 millioner kroner måneden. 

Næringsminister Jan Christian Vestre forteller under en pressekonferanse at konkurstallene er stigende, og at bedrifter melder om at de sliter med å betale strømregningene sine. 

Nå har regjeringen utviklet en strømstøttepakke i samarbeid med LO, NHO og Virke, som ble presentert fredag 16. september. Strømpakken har en samlet ramme på 3 milliarder kroner.

Søk om strømstøtte fra Energitilskuddsordningen →

Slik kan bedriften din få strømstøtte: 

Strømstøtte til små bedrifter

Bedrifter kan søke om energitilskudd gjennom Enova. Bedrifter må ha en strømintensitet på 3 prosent eller mer i første halvår av 2022 for å kunne søke tilskudd fra ordningen. Det betyr at kostnaden på strøm utgjør minimum 3 prosent av den totale omsetningen til bedriften i perioden 1. januar 2022 til 30. juni 2022.

Søknaden inneholder to trinn:

 1. Bedrifter som gjennomfører en energikartlegging kan få dekket 25 prosent av regningen over 70 øre per kilowattime. Kartleggingen er helt gratis. Gjennomfør energikartlegging for bedriften din →.
 2. Bedrifter som gjennomfører Enøk-tiltak kan få dekket 45 prosent av regningen over 70 øre per kilowattime. I tillegg til støtten til strømkostnadene, får bedriften dekket 41,8 prosent av kostnaden på tiltaket. 

  Støtten til energitiltak var først 50 prosent, men ble i desember 2022 bestemt avkortet til 41,8 prosent.

Hva er Enøk-tiltak?

Enøk står for energiøkonomisering og er tiltak bedrifter og privatpersoner kan gjøre for å bruke energi på en mer økonomisk måte. I tillegg til å kutte i strømregningen, vil Enøk-tiltak bidra til å redusere negative miljøkonsekvenser. 


Enova gir tilskudd til bedrifter som gjennomfører tiltak for energiøkonomisering. Eksempel på Enøk-tiltak er å produsere energi fra solcelleanlegg, ha vannbåren varme, varmepumpe eller smart strømstyring. Se hva bedrifter kan få støtte for

Perioden bedriften kan få støtte for, tilskuddsperioden, er etter forskriften 1. oktober til og med 31. desember 2022.

Frist for å søke om tilskudd etter forskriften om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet er 11. desember 2022.

Hvis du har et klimaregnskap, kan også bedriften få rimeligere finansiering fra flere banker. Les mer om klimaregnskap.

Søk om strømstøtte med Energitilskuddsordningen

Energitilskuddsordningen administreres av Enova. Søknadsskjemaet ble lansert 24. november 2022 og lar bedrifter som oppfyller kravene søke om strømstøtte.

Du trenger en del informasjon om bedriften til søknaden som bør forberedes på forhånd. Det gjelder for eksempel omsetning, kostnader til strøm og energiforbruk.

I tillegg må en autorisert regnskapsfører eller revisor bekrefte opplysningene i søknaden for at den skal være gyldig. Det lønner seg å kontakte en regnskapsfører så raskt som mulig, slik at du får på plass søknaden innen fristen.

Conta har over 140 regnskapspartnere som kan hjelpe deg med søknaden om strømstøtte. Finn en regnskapsfører →.

Du søker om strømstøtte på energitilskuddsordningen.no:

Søk om strømstøtte til bedrifter →.

Fristen er 11. desember 2022.

NHO strømstøtte: Få støtte direkte

NHO-sjef Ole Erik Almlid presenterte at de hardest rammede bedriftene i Norge kan få en direkte støtte til strømkostnader. Denne støtten får bedriften direkte inn på konto, mot at de gjør en energikartlegging. Dette tilsvarer del 1 av støtteordningen gjennom Enova.

Du kan gjennomføre en energikartlegging på nettsiden til Enova.

Lyst til å spare litt penger i bedriften? Conta er et av Norges rimeligste regnskapssystemer. Prøv gratis i dag.

Lån for å sikre likviditet

Bedrifter som kvalifiserer til støtte kan søke om et strømkriselån på opptil 50 millioner kroner per bedrift. 

Dette er en midlertidig ordning som vil forvaltes av Eksfin. Lånegarantiordningen er operativ fra 9. november 2022 og vil vare ut mars 2023.

Du søker om lån i banken din. Staten tar 90 prosent av risikoen ved kriselånet. Det betyr at hvis bedriften ikke klarer å betale tilbake lånet selv, så vil staten betale 90 prosent av lånet. Da slipper banken å dekke tapet. 

Få 6 1/2 gode tips til hvordan få bedre likviditet →.

Strømstøtte fra staten gir utbyttebegrensning i din bedrift

Regjeringen har satt begrensninger for utbytte for bedrifter som mottar strømstøtte. Begrensningen gjelder til og med 31. desember 2023.

Kan bedriften min få strømstøtte?

Regjeringen har satt noen krav til hvem som kan motta støtte fra ordningen, men sier at ordningen vil dekke omtrent 20 000 norske bedrifter. 

Kravet er at kostnaden på strøm utgjør minimum 3 prosent av den totale omsetningen til bedriften. Hver enkelt bedrifts strømintensitet vil vurderes. 

Næringsministeren trekker blant annet frem bakerier, hoteller, utleie av fast eiendom, campingplasser og metallindustrien som næringer som typisk vil kvalifisere for strømstøttepakken. 

Andre krav for å få strømstøtte er:

 • Foretaket må drive lovlig aktivitet.
 • Bedrifter som er lovpålagt å være registrert i Foretaksregisteret må være det (f.eks. alle aksjeselskap).
 • Enkeltpersonforetak som ikke har registreringsplikt i Foretaksregisteret må være registrert i Enhetsregisteret.
 • Bedriften må som hovedregel være skattepliktig i Norge.
 • Alle skatter og avgifter forfalt før 15. november 2022 må være betalt.
 • Skattemelding og ev. årsregnskap for 2021 må være levert.
 • Bedriften kan ikke være under konkursbehandling.

Støtteordningen gjelder ikke petroleumsnæringen.  

Hvordan søke strømstøtte til bedrifter?

Du søker om strømstøtte på energitilskuddsordningen.no. Vær oppmerksom på at noen deler av søknaden må bekreftes av en autorisert regnskapsfører eller revisor.

Søk om strømstøtte til bedriften din →

Hvordan bokføre strømstøtte til bedrifter

Tilskudd og lån skal bokføres i regnskapet på lik linje med annen inntekt. I Conta gjør du det på denne måten:

Bokføre støtte for å dekke en spesifikk kostnad

Støtte spesifikt for å dekke en kostnad føres om minus på kostnadskonto. 

Strømstøtten på 25 prosent eller 45 prosent bokføres slik:

 • debet på konto 1920 Bankkonto (eller annen konto pengene kom inn på)
 • kredit på konto for strøm, vanligvis konto 6340 eller 6341

Det er ikke MVA på støtten, så pass på å velge MVA-kode 0. 

Støtten på iverksettende tiltak (41,8 prosent) bokføres som reduksjon av kostnaden/investeringen. Hvilken konto det skal bokføres på, avhenger av hva tilskuddet gjelder. 

Påkostning av bygninger, bokføres for eksempel som

 • debet på konto 1920 Bankkonto (eller annen konto pengene kom inn på)
 • kredit på bygningen sin konto, for eksempel konto 1100

Bokføre lån

Opptak av lån bokføres slik:

 • debet på konto 1920 Bankkonto (eller annen konto pengene kom inn på)
 • kredit på en nyopprettet lånekonto, for eksempel konto 2220 

Navnet på lånekontoen bør være «Lån + lånenummer eller kontonummer».

Gebyrer på lånet bokføres på konto 7770.

Prøv regnskapsføring med Conta gratis →

Raske spørsmål og svar om strømstøtte

Hvem får strømstøtte?

Kravet for å få strømstøtte for bedrifter er at kostnaden på strøm utgjør minimum 3 prosent av den totale omsetningen til bedriften.

Hvor mye strømstøtte får jeg?

Bedrifter som gjennomfører en energikartlegging kan få dekket 25 prosent av regningen over 70 øre per kilowattime. Bedrifter som gjennomfører Enøk-tiltak kan få dekket 45 prosent av regningen over 70 øre per kilowattime. I tillegg til støtten til strømkostnadene, får bedriften dekket 41,8 prosent av kostnaden på tiltaket. 

Maksimalt tilskudd til et enkelt foretak eller konsern er 5 millioner kroner.

Hvordan få tilbakebetalt strøm?

For å få tilbakebetalt strøm, må bedriften din sende inn en søknad. Søk på energitilskuddsordningen.no.

Hvor lenge varer strømstøtten?

Strømstøtte for bedrifter gjelder perioden 1. oktober til og med 31. desember 2022. Etter dette vil det komme nye fastprisordninger på strøm.


Pass på likviditeten når prisene stiger

Når strøm, renter, drivstoff og så videre blir dyrere, er det ekstra viktig at du passer på at bedriften har penger tilgjengelig på konto og mulighet til å betale for seg om noe uventet skulle dukke opp. Det er dette som kalles likviditet.

Når du har god likviditet, har ikke bedriften din betalingsproblemer. Noe av det viktigste du gjør for å passe på likviditeten, er å lage gode budsjetter.

Et likviditetsbudsjett viser deg om firmaet har penger til å kunne dekke kostnader som dukker opp. Med det i bakhånd, vet du når og hvor du bør ta grep for å holde bedriften i gang, eller om du bør vurdere å investere.

Slik lager du et likviditetsbudsjett for bedriften →

Det finnes flere enkle grep du kan ta for å forbedre likviditeten til bedriften. Her er noen tips:

Hold regnskapet oppdatert

Når du bruker et godt regnskapsprogram som gir deg god oversikt, har du gode fakta du kan lene beslutningene dine på. Så sant du husker å holde det oppdatert!

Ved å bokføre alle kostnader og inntekter løpende, vil regnskapet ditt være oppdatert til enhver tid. Da er det lettere å se hvor skoen trykker og bestemme hvor det kanskje bør strammes inn, og hvor du har mulighet til å bruke mer penger.

Slik bokfører du de vanligste bilagene i Conta:

Prøv Conta gratis

Regnskapsrapportene kan gi deg mye god informasjon om bedriften, så pass på å bruk dem godt!

Fakturer kundene dine med en gang

Det er krav om at du fakturerer senest 30 dager etter du har levert en vare eller tjeneste, men det aller beste er å sende faktura med en gang. Jo raskere du fakturerer, desto raskere kommer pengene på konto.

Når du sender faktura med Conta, blir den akkurat slik du ser den på skjermen:

Det er ekstra smart å sende fakturaen elektronisk. Fra Conta kan du sende EHF-faktura til bedriftskunder (inkludert i Smart-abonnementet) og eFaktura til privatkunder.

Det gjør at kundene mottar fakturaen i regnskapsprogrammet eller nettbanken sin, og kan betale derfra. Med elektronisk faktura er du garantert at fakturaen kommer fram til mottakeren, og mange opplever også at de får betalt enda raskere enn ved å sende fakturaen på e-post eller i posten.

Hele 9 av 10 privatkunder sier faktisk at de foretrekker å motta eFaktura fremfor en annen type faktura!

Følg opp kundene dine

De aller fleste bedrifter opplever innimellom at kunder ikke betaler. Det kan i verste fall gå hardt utover likviditeten til firmaet.

Mange synes det kan være ubehagelig å skulle purre på kunden eller sende inkassokrav. Da kan det være greit å overlate den jobben til noen andre. Når du bruker et inkassobyrå tar de av seg hele prosessen med å kreve inn pengene fra kundene, og du kan følge med fra sidelinjen. Ved å sette bort jobben kan du opprettholde en grei relasjon og tone med kunden din selv under en inkassoprosess.

Inne i Conta kan du enkelt sende fakturaer til inkasso med Kravia. Du finner den forfalte fakturaen i fakturalisten din, og klikker enkelt og greit på «Start inkassosak». Saken blir nå håndtert av Kravia og du vil bli oppdatert fortløpende om utviklingen.

Når du mottar betaling fra Kravia på en faktura du har sendt til inkasso blir denne automatisk bokført i regnskapet. Denne funksjonen sparer deg for tid og den vil bli bokført så fort saken er i orden. Du kan følge med på status i saken i Conta.

Les enda flere tips til bedre likviditet →

Spar inntil 10 000 kroner i året med dette trikset

Sender du fakturaer i Conta og har en regnskapsfører som fører regnskapet ditt i et annet system? Det kan fort bli dyrt! Se hva du kan spare:

Du har to økonomisystemer (ett til regnskap og ett til fakturering):

Spar 6 072 kroner i året ved å bruke Conta til begge deler.

Du har en regnskapsfører som fører regnskap i et annet system:

Spar ytterlige 5 400 kroner* i året på å flytte regnskapet til Conta slik at alle fakturaer bokføres automatisk.

I 2021 gjennomførte Regnskap Norge en priskartlegging av norske økonomisystemer. Den viser at Conta er et av Norges rimeligste regnskapsprogrammer og 44 prosent rimeligere enn Norges mest brukte økonomisystem.

Dette bør du gjøre: Inviter regnskapsfører til Conta

Vi oppfordrer alle brukere til å flytte regnskapet til Conta.

Det første du bør gjøre er å invitere regnskapsføreren din til Conta.

Dersom regnskapsføreren din ikke tilbyr regnskap i Conta, finnes det over 130 regnskapsbyråer som kan hjelpe deg med regnskap i Conta.

Vi har også laget en gratis tjeneste hvor du kan be om tilbud fra regnskapsførere. Få opptil 3 gratis tilbud her.

Prøv Conta gratis

*Besparelsen tar utgangspunkt i at regnskapsføreren din (som i snitt tar 900 kr/timen), slipper å punche fakturaene dine manuelt, noe som kutter tidsbruken med cirka 30 minutter i måneden for bedrifter som sender 10 fakturaer i mnd.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!