Snarveier

Regnskapsfører: Et godt alternativ til å føre regnskap selv

En regnskapsfører kan hjelpe bedriften din med alt fra bokføring og rådgivning til lønnskjøring og levering av skattemelding og næringsoppgave.

Post-thumb
- 16 min lesing

En regnskapsfører kan hjelpe bedriften din med alt fra bokføring og rådgivning til lønnskjøring og levering av skattemelding og næringsoppgave.

Regnskapsførere jobber hovedsakelig med regnskapsføring for én eller flere bedrifter, og kan også ha ansvar for regnskapsdokumentasjon, innleveringer til myndighetene, rådgivning og kontroll av regnskapet.

De kan jobbe internt i et firma som en del av en økonomiavdeling, eller i et regnskapsbyrå med eksterne kunder.

En regnskapsfører som jobber internt i et firma, vil som regel ha hele ansvaret for regnskapet til bedriften. For de som jobber i et regnskapsbyrå vil arbeidsoppgavene variere fra kunde til kunde, avhengig av hvor mye kundene ønsker å gjøre selv. Det kan også avhenge av hvilke tjenester regnskapsbyrået tilbyr. 

Trenger du hjelp med regnskapet? Conta har over 100 regnskapspartnere fra hele landet som står klare til å hjelpe deg. Finn din regnskapsfører.


Du kan også føre regnskap selv hvis du ønsker det! Sjekk ut dette helt gratis regnskapskurset, som viser deg hvordan du fører regnskap i Conta sitt regnskapsprogram

Poenget med regnskapsføring er å dokumentere alle inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld som bedriften din har. Et regnskap hjelper deg og eksterne parter som banken, Skatteetaten og investorer å vurdere av økonomien til bedriften din. Det er kun det som kalles årsregnskap som er offentlig tilgjengelig for alle å se. Skatteetaten kan også kreve å sjekke regnskapet ditt, det kalles bokettersyn.

Regnskapet brukes også som grunnlag for alle tallene du rapporterer til myndighetene. Alle selvstendig næringsdrivende må levere skattemelding (selvangivelse) og næringsoppgave til myndighetene innen visse frister. Det gjør du for å beregne hvor mye du skal betale i skatt.

Alle som driver næringsvirksomhet er nødt til å bokføre inntekter og utgifter etter bokføringsloven.

Bokføringsplikt og regnskapsplikt 

Det er en forskjell på å ha regnskapsplikt og bokføringsplikt i en bedrift. Noen bedrifter er kun bokføringspliktige, mens andre er bokføringspliktige og regnskapspliktige. 

Så å si alle bedrifter har bokføringsplikt. De eneste som er unntatt regelen er enkeltpersonforetak som tjener mindre enn 50 000 kroner i året. 

En bedrift som kun er bokføringspliktig trenger ikke sette opp et årsregnskap som skal sendes inn til Regnskapsregisteret hvert år. Du må likevel føre regnskap etter bokføringsreglene, og bruke dette som grunnlag for skattemeldingen og næringsoppgaven du sender til Skatteetaten. Det er også viktig å føre regnskap med tanke på bokettersyn, regnskapsfrister og for å ha kontrollen over bedriftens økonomi. 

Det er organisasjonsform og størrelse på firmaet ditt som avgjør om du er regnskapspliktig eller ikke. Alle aksjeselskap er regnskapspliktige, små enkeltpersonforetak har derimot normalt ikke regnskapsplikt. 

Unntaket er hvis enkeltpersonforetaket har

 • eiendeler verdt mer enn 20 millioner kroner, eller
 • ansatte som utgjør mer enn 20 årsverk

Har bedriften din regnskapsplikt må du utarbeide et årsregnskap som viser resultat, balanse og noter. Større virksomheter må også utarbeide en årsberetning. 

Årsregnskap skal sendes inn til Regnskapsregisteret via Altinn og er offentlig tilgjengelig for de som ønsker å se det. Innsendingen av årsregnskap gjøres i tillegg til å sende inn skattemelding og næringsoppgave til Skatteetaten. 

Sjekk om bedriften din har regnskapsplikt eller bokføringsplikt.

Føre regnskap selv eller få hjelp av en regnskapsfører?

Hvor mye arbeid du skal sette bort bestemmer du selv ut fra bedriftens behov og prioriteringene dine. Ønsker du å gjøre alt selv, er det fullt mulig.

Regnskapsføring i Conta er så enkelt at du kan gjøre det helt selv! Conta har hjelpeartikler og videoer som tar deg gjennom alt du trenger å kunne. Sjekk ut denne guiden til alt du må vite om regnskap og regnskapsføring.

Slik bokfører du de vanligste bilagene i regnskapet ditt:


Prøv Conta gratis

Du har flere valg når det kommer til å føre regnskap:

 • Du kan føre regnskapet selv hvis du ønsker det. Det er lurt å velge et enkelt regnskapsprogram som passer for brukere uten bakgrunn fra regnskapsføring og økonomi. Å føre regnskap selv kan ta tid, men du kan også spare en del penger. Det gir deg også en bedre forståelse av økonomien til bedriften din. Men, hvis regnskapsføringen går ut over det andre arbeidet du har i bedriften, bør du vurdere andre løsninger. 
 • Du kan føre deler av regnskapet ditt selv, og få hjelp av en regnskapsfører til resten. Denne ordningen kan du også tilpasse hvis du ønsker mer eller mindre hjelp i perioder. Å ta seg av deler av regnskapet selv vil være et naturlig valg for mange små og mellomstore bedrifter.
 • Ønsker du ikke føre regnskap selv, kan du la en regnskapsfører gjøre hele jobben for deg. Husk at du fremdeles har ansvar for å sende inn dokumentasjon, slik som fakturaer og kvitteringer, til regnskapsføreren din.

I Conta kan du invitere regnskapsføreren din inn i programmet, eller du kan finne en autorisert regnskapsfører blant de mange partnerne våre. 


Last ned den gratis mobilappen og send kvitteringer og fakturaer direkte fra mobilen til regnskapsføreren din!

I oppstartsfasen ønsker du kanskje å gjøre mest mulig selv for å spare penger, men kan du lite om regnskap, kan det være lurt å sette av litt tid til å lære det grunnleggende eller ta kontakt med en regnskapsfører for rådgivning.

Mange velger å ha regnskapsfører det første året, og da har du også noe å bygge på hvis du senere velger å føre hele eller deler av regnskapet ditt selv.

Bør du føre regnskapet selv eller få hjelp av en regnskapsfører? Ta testen her!

Husk at når du benytter en ekstern regnskapsfører må du melde fra til Enhetsregisteret om hvem som skal føre regnskap for bedriften din. Ofte vil en regnskapsfører ordne dette for deg. Du trenger ikke å melde fra hvis regnskapet føres av en regnskapsfører du har ansatt internt i bedriften.

Bli en kløpper på regnskap! Conta har et gratis regnskapskurs hvor du lærer alt du må vite om å føre regnskap i Conta.


5 grunner til at du bør føre regnskapet i Conta.

Hva kan en regnskapsfører gjøre for deg? 

En regnskapsfører kan hjelpe deg med å holde orden på og bokføre bedriftens inntekter og utgifter. De sørger også for at tallene blir rapportert inn til staten på en korrekt måte, innen tidsfristene.

LES OGSÅ: 10 grunner til å bruke en regnskapsfører

Dette kan de gjøre for deg: 

 • Bokføre inntekt og kostnader for bedriften din.
 • Sette opp budsjett for bedriften din. Det hjelper deg å planlegge året, og se om du kommer til å gå med overskudd. Du bør ha et likviditetsbudsjett og et resultatbudsjett. Slik setter du opp likviditetsbudsjett og resultatbudsjett
 • Ta årsoppgjør. Alle næringsdrivende må ordne årsoppgjør, enten du driver ENK eller AS, før du sender inn skattemelding og næringsoppgave.
 • Hjelpe med innlevering av Næringsoppgave 1 eller Næringsoppgave 2. Noen bedrifter må også sende inn ekstra skjemaer sammen med skattemeldingen og næringsoppgaven, slik som personinntektsskjema, skjema for bruk av bil, skjema for lønns- og pensjonskostnader og bransjespesifikke skjemaer. Dette er ting du kan få hjelp til.
 • Betale og rapportere MVA. I utgangspunktet må du levere MVA-melding til myndighetene seks ganger i året når du er registrert i MVA-registeret. Du må registrere deg i MVA-registeret når du har mer enn 50 000 kroner i avgiftspliktig omsetning i løpet av et kalenderår. Da må du også kreve inn merverdiavgift fra kunder og viderebetale pengene til staten.
 • Kontrollere og dokumentere at alt i regnskapet stemmer, også kalt avstemming. Det som står i regnskapet skal stemme med det du har rapportert til Skatteetaten, bankkontoen i regnskapet skal stemme med årsoppgaven/bankutskrifter og det du har bokført på en leverandør i regnskapet ditt skal stemme med det som står i leverandørens regnskap.
 • Flytte føringer i regnskapet slik at kostnader og inntekter står på riktig måned. Det må gjøres for at du skal betale riktig skatt og få riktige regnskapstall. Dette kalles periodisering.
 • Avskrive eiendeler. Har du kjøpt noe langvarig og dyrt til firmaet regnes det som en eiendel og ikke en kostnad. Det gjelder så lenge eiendelen kostet minst 15 000 kroner og skal vare mer enn 3 år. Disse eiendelene må du avskrive i regnskapet. Avskrivning vil si å redusere verdien på eiendelen etter hvert som den blir eldre.
 • Beregne og rapportere lønn, sørge for at skatt overføres til en egen skattetrekkskonto og betale skatt og arbeidsgiveravgift.
 • Lage og sende inn årsregnskap. Alle regnskapspliktige bedrifter må sende inn årsregnskap. Årsregnskapet er satt opp litt annerledes enn det vanlige regnskapet som du bruker når du fyller ut skattemelding og næringsoppgave. Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig.
 • En regnskapsfører kan fungere som en økonomisk rådgiver eller sparringspartner hvis det er noe du skulle lure på, for eksempel om en investering er en god idé for bedriften din.  

Les mer om hva en regnskapsfører kan gjøre for deg

Hvor føres regnskap? 

Enten du vil ha hjelp eller du vil føre regnskap selv, er det mest vanlig (og anbefalt) å bokføre i et ordentlig regnskapsprogram. Det er absolutt enklest å holde styr på. 

Det er et krav at du bruker regnskapsprogram hvis du har mer enn 600 bilag å bokføre i året. Fører du kun deler av regnskapet selv, eller har en regnskapsfører som gjør hele jobben, er det lettere for deg å sende bilag (fakturaer og kvitteringer) digitalt til et regnskapsprogram, slik at de kan bokføres. 

Det er mulig å føre regnskap i en regnskapsmal, for eksempel i Excel, så lenge du har mindre enn 600 bilag årlig. Men dette krever at du har en god del kunnskap om regnskap, i tillegg krever det mer tid.

Bokføringsloven har strenge retningslinjer til hvordan regnskapet ditt skal se ut. Det må være sporbart, oppdatert, oversiktlig og knyttet til fakturaer eller kvitteringer. Vær også obs på at ikke alle regnskapsmaler legger opp til at du kan avskrive, periodisere og føre merverdiavgift. 

Har du lite kunnskap om regnskap vil det være enklere for både deg og en eventuell regnskapsfører å sette seg inn i et regnskapsprogram enn i et Exceldokument. Det tar også ofte mindre tid å oppdage og rette opp i feil. Det er derfor ofte en rimelig og lur løsning å investere i et regnskapsprogram.

Når du undersøker hva slags regnskapsprogram du skal ha, bør du ha i bakhodet hva du faktisk trenger hjelp til. Det finnes mange regnskapsprogram der ute, men er du en liten eller mellomstor bedrift, vil du mest sannsynlig ikke ha de samme behovene som et stort firma med mange hundre ansatte. 

Dette bør du tenke over før du velger et regnskapsprogram:

 • Er det enkelt for meg å invitere inn en regnskapsfører hvis jeg ønsker det? 
 • Dekker regnskapsprogrammet mine behov?
 • Må jeg betale ekstra for funksjoner jeg ikke har bruk for? 
 • Er regnskapsprogrammet brukervennlig slik at det er mulig å føre regnskap selv?
 • Hva koster regnskapsprogrammet?

Tenker du å føre hele eller deler av regnskapet ditt selv bør du velge et system som er enkelt også for nybegynnere.

SPØR EN REGNSKAPSFØRER…

I Conta sitt regnskapsprogram kan du enkelt invitere regnskapsføreren din inn i programmet. Er du på utkikk etter hjelp har vi over 100 regnskapspartnere fra hele Norge som står klare for å hjelpe deg.


…ELLER FÅ HJELP AV KAIA

I Conta hjelper også selve regnskapsprogrammet deg med bokføringen. Den kunstige intelligensen Kaia gir deg forslag til konto, sikrer at bilagene har god nok kvalitet og gir beskjed hvis du mangler noe i føringen. Les mer om Kaia og test det selv gratis i 30 dager.


Prøv Conta

Hva koster en regnskapsfører? 

Før du finner en regnskapsfører, kan det lønne seg å se hva det koster og hvor mye hjelp du vil trenge. Det er lurt å vurdere hvor mye tid du selv vil bruke på å føre regnskap opp mot hva det koster å sette bort arbeidet for å se hva som er best for deg.  

Det er ingen fasit på hva det vil koste, men gjennomsnittsprisen i Norge ligger på rundt 900 kroner per time. Prisen varierer, og kan være alt fra 700 kroner til 1500 kroner per time. Noen regnskapsbyrå tar også fastpris for visse tjenester, som for eksempel årsoppgjør. 

Priser kan også variere innad i et regnskapsselskap ut fra regnskapsførerens utdanning og ansiennitet.

Det går raskt for en regnskapsfører å føre bilag, men mangler og uklarheter i kvitteringene og fakturaene du sender over kan føre til mer tidsbruk og da en dyrere pris. Pass derfor på at du har god orden på bilagene dine.

LES OGSÅ: Krav til bilag i regnskapet ditt

Hva tjener en regnskapsfører? 

Inntekt vil variere ut fra arbeidsplass og antall år i bransjen. 

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå har regnskapsførere i Norge en gjennomsnittlig lønn på 691 000 kroner i året. Snittet er regnet ut på et grunnlag av alle norske regnskapsførere, men det er noen grupper som drar opp gjennomsnittet. Gjennomsnittet er derfor høyere enn hva de fleste tjener. 

Stort sett varierer lønnen fra 500 000 til 800 000 kroner og avhenger av erfaring, utdanning, stillingsnivå og bedriften man jobber i.

Grunnen til at de tjener godt blant annet fordi det kreves spesifikk utdannelse for å bli autorisert regnskapsfører, og at de har ansvaret for en viktig del av selskapsdriften. Av og til er det også nødvendig å jobbe mer enn normal arbeidstid, og det er også en faktor til høyere lønn. 

Hva vil det si at en regnskapsfører er autorisert? 

Det er at krav at regnskapsbyrå som fører regnskap på vegne av andre bedrifter har en autorisert regnskapsfører som står som oppdragsansvarlig på hver avtale. 

Det jobber likevel regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere uten autorisasjon i regnskapsbyrå. Kravet er nemlig at hvert regnskapsoppdrag har en autorisert regnskapsfører som en slags prosjektleder som godkjenner arbeidet. 

For å bli autorisert regnskapsfører trengs en bachelorgrad i regnskap og to år med dokumentert praksis. Autoriserte regnskapsførere jobber i både privat og offentlig sektor med regnskap og økonomistyring. 

For å bli autorisert må regnskapsføreren også møte en rekke krav i regnskapsførerloven om utdanning og praksis. 

§ 4. Vilkår for autorisasjon

Person som søker opptak i registeret over autoriserte regnskapsførere etter § 12 skal

 • være bosatt i en EØS-stat
 • ha fast kontorsted i Norge
 • være økonomisk vederheftig
 • ikke være umyndiggjort
 • ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet
 • i løpet av de siste 5 år ha regnskapspraksis tilsvarende minst 2 årsverk her i landet

Autoriserte regnskapsførere og regnskapsbyråer er under strengt tilsyn fra Finanstilsynet. Tilsynet kontrollerer at regnskapsføring blir gjort i samsvar med lov og forskrift, og at arbeidet pågår på en forsvarlig måte. 

Finanstilsynet er blant annet pålagt å utføre visse kontroller av at arbeidet er gjort lovlig, både i regnskapet og i virksomheten regnskapet tilhører. 

Hva slags utdanning trengs for å bli regnskapsfører?

De fleste som jobber med regnskap i Norge har bakgrunn fra økonomi og administrasjon, men det finnes også mange som har annen faglig bakgrunn. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at en god del har utdannelse innen studiespesialisering, bedriftsøkonomi, sekretærutdanning, språk og saksbehandlingsfag.

Regnskapsfører er ingen beskyttet tittel, og de trengs derfor ingen formell utdannelse, men det er vanlig å ha tatt studier innen økonomi og administrasjon eller lignende. En regnskapsfører kan jobbe med økonomistyring og regnskap innad i selskapet de er ansatt i eller under en autorisert regnskapsfører i et regnskapsbyrå. 

Skal de derimot bli autorisert regnskapsfører må de møte en rekke krav i utdanningen. I tillegg må de få bevilget autorisasjon fra Finanstilsynet. 

De må ha valgt fordypning i finansregnskap, skatte-og avgiftsrett og rettslære. For å søke Finanstilsynet om autorisasjon må de minimum ha bachelorgrad, og ha fullført to års relevant arbeidspraksis etter endt studie. 

Hva er revisor og revisjon?

Du har kanskje hørt ordene revisor og revisjon når det er snakk om regnskap. 

En revisor driver med revisjon, som vil si regnskapskontroll. Revisorer kontrollerer og godkjenner altså regnskapet til bedrifter.

En del bedrifter er revisjonspliktige. At man er revisjonspliktig vil si at årsregnskapet skal gjennomgås av en statsautorisert revisor eller registrert revisor. 

En revisor kontrollerer at årsregnskapet til revisjonspliktige virksomheter er gjort i samsvar med gjeldende lover og regler. Revisor kan også bidra med rådgivning for å hjelpe bedrifter med å følge lover og regler på riktig måte.

Alle ENK som har eiendeler verdt mer enn 20 millioner eller ansatte som utgjør over 20 årsverk er revisjonspliktige. Det samme gjelder ansvarlige selskap (ANS og DA) som har mer enn 5 deltakere eller en årlig salgsinntekt på over 5 millioner kroner. Aksjeselskap er i utgangspunktet revisjonspliktige, unntaket er de med under 5 millioner i driftsinntekter, balansesum under 20 millioner eller ansatte under 10 årsverk. 

På Altinn finner du kriteriene som stilles til fritak av revisjon. Fritak av revisjon vil si at man av ulike grunner velger å ikke bli revidert. De fleste enkeltpersonforetak trenger ikke revisor. Det er også vanlig å velge bort revisjon i små aksjeselskap. 

En revisor må være uavhengig fra bedriften, som vil si at de ikke kan ha noen forbindelse til virksomheten eller regnskapsføreren.

Det finnes to typer revisortitler i Norge; statsautorisert revisor og registrert revisor. 

En statsautorisert revisor skal ha en master i regnskap og revisjon med minimum karakter C i alle fag, i tillegg til tre praksisår. Oslo Børs krever at revisjon i børsnoterte selskap utføres av en statsautorisert revisor. 

En registrert revisor skal ha en bachelorgrad i revisjon og ha oppnådd minimum C i de fire nasjonale revisoreksamene, i tillegg til tre praksisår. 

Både revisor og regnskapsfører kan være involvert i økonomien og regnskapet ditt. Arbeidsoppgavene til en regnskapsfører og en revisor er derimot ikke de samme, og de blir involvert på ulike måter og tidspunkter.

Kort fortalt er forskjellen at en regnskapsfører registrer, avstemmer og rapporterer til eiere og myndigheter, mens en revisor skal kvalitetssikre og bekrefte at regnskapet og annen økonomisk informasjon i en bedrift er korrekt.  

Hva skjer i regnskapsbransjen?

De siste tiårene har regnskap gått fra tykke permer fulle av bilag til å nettbaserte og ryddige. Dette gjør regnskapsføring enklere og mer oversiktlig både for deg som driver egen bedrift og for regnskapsføreren din. 

Regnskapsførere er nå i større grad avhengig av å følge med på trender og nye digitale løsninger innen regnskapsføring og fakturering. Kundene vil gjerne ha de letteste løsningene som sparer tid og penger.

For mange små og mellomstore bedrifter vil det være naturlig å føre alt eller deler av regnskapet selv, noe som krever programvare selv de uten økonomibakgrunn forstår. 

De siste årene har det også blitt mer vanlig å kunne bruke mobilen til regnskapet. Med bruk av mobilapp kan man enkelt skanne kvitteringer inn i regnskapsprogrammet. 

Husk at det kan bli dyrt å miste en kvittering.

Det er også en mye enklere løsning å sende bilder eller vedlegg av kvitteringer og fakturaer til regnskapsføreren på e-post, enn å levere bilagene i en pose på kontoret deres. 

Skatteetaten mottar også alle dine innleveringer og innbetalinger digitalt som gjør det lettere når du har tilgang til alt i et nettbasert regnskapsprogram. 

Fra 01.01.2020 ble det lovpålagt å kunne levere all regnskapsdata til Skatteetaten eller andre offentlige kontrollører i et spesifisert format som kalles SAF-T. Dette gjøre at det skal bli enklere å sammenligne regnskap og kontrollere dem, siden alle nå har samme krav til kontoplan og rapporteringsform.

I Conta sitt nettbaserte regnskapsprogram kan du føre regnskapet ditt selv eller invitere inn regnskapsføreren din. Er du på utkikk etter hjelp har vi over 100 regnskapspartnere over hele landet som står klar for å bistå deg.


Partnerne våre er oppdatert på de aller siste trendene i regnskapsbransjen. Bli kjent med en av partnerne fra Oslo som er opptatt av å få med seg siste nytt.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter