Hvorfor bør du registrere arbeidstid?

Noen bedrifter må registrere arbeidstid, for andre er det valgfritt. Vi gir deg gode grunner til hvorfor din bedrift bør registrere arbeidstid. 

Post-thumb

Noen bedrifter må registrere arbeidstid, for andre er det valgfritt. Vi gir deg gode grunner til hvorfor din bedrift bør registrere arbeidstid. 

Arbeidstid er tiden du som ansatt står til disposisjon for arbeidsgiver. Det vil si tiden du er på jobb eller har en vakt hvor du må være tilgjengelig. Det kan være være smart for både arbeidsgiver og ansatt at blir registrert. Sykefravær og ferie er ikke arbeidstid, men det kan være nyttig å registrere det også.

Tiden du jobber kan registreres skriftlig på et ark eller i excel hvis du ønsker det, men det aller ryddigste er å bruke et timeregistreringssystem. 

Prøv timeregistreringstjenesten Timerabbit til å registrere arbeidstid. Du kan registrere arbeidstid i app eller på desktop

Her får du noen gode grunner til hvorfor du og ansatte bør registrere arbeidstid:  

Du vet hva tidsbruken til de ansatte går til


Registrer du arbeidet i et timeregistreringsprogram kan du legge inn prosjekt og ulike arbeidsoppgaver, og derfor se hva de ansatte bruker tiden på. Dette kan både gjøre ansatte mer effektive, og du som arbeidsgiver kan vurdere om det blir brukt riktig med tid på de ulike arbeidsoppgavene. 

Skal du fakturere for arbeidet, har du godkjent dokumentasjon


I mange yrker faktureres det etter hvor mange timer du har arbeidet, og det jobbes med en timespris. Dette er vanlig for blant annet håndverkere, grafiske designere og advokater. 

Når du fakturerer basert på timer, kan du oppleve at enten staten eller kunden din krever dokumentasjon. Da er du faktisk pålagt å kunne vise til dokumentasjon på arbeidstiden. Et timeregistreringsprogram er både profesjonelt og ryddig å vise til. 

Du kan fakturere timene du fører i Timerabbit med fakturaprogrammet til Conta. Integrasjonen mellom tjenestene gjør det sømløst og enkelt for deg. Se hvordan du gjør det her.

Ansatte kan registrere overtid

I Arbeidsmiljøloven er det satt en maksgrense for hva som er alminnelig arbeidstid. For mange er det 37,5 timer i uken, eventuelt 40 timer i uken hvis lunsjpausen er betalt. Er arbeidskontrakten på under 100 prosent eller hvis den ansatte jobber turnus, vil den alminnelige arbeidstiden være annerledes.  

Jobbes det utover dette regnes det som overtid, og den ansatte skal da få overtidsbetalt eller muligheten til å avspasere tilsvarende tid.

LES MER: Hvilke regler gjelder for overtid? 

Du kan samle arbeidstid, ferie og sykefravær et sted

I et timeregistreringsprogram, som for eksempel Timerabbit, kan du registrere arbeidstid med tidsbruk på ulike arbeidsoppgaver, overtid, ferie og sykefravær på et sted. Du som arbeidsgiver vil da kunne ha en totaloversikt over når den ansatte jobber og hvilket arbeid som gjøres. 

I 2020 ble Norge og verden rammet av koronaviruset, som har ført til mer hjemmekontor og permitteringer. Dette gjør at mange bedrifter har måtte endre på hva tidsbruken går til innad i selskapet.

Et timeregistreringsprogram vil gi arbeidsgiver en totaloversikt og dokumentasjon som kan brukes i vurderingen av hvilke arbeidsoppgaver som eventuelt må kuttes ned på i tidsbruk eller ved en permittering.

Du får en ryddig oversikt over hva som skjer i bedriften

Timeregistrering og registrering av arbeidstid gir en oversikt over hva som skjer i bedriften. Både når det kommer til hvem som er på jobb og når de jobber, men også med hva de driver med. Skulle noen spørre om å se dokumentasjon på arbeidstid innad i bedriften, vil et timeregistreringsprogram løfte profesjonaliteten til bedriften. 

Du kan alltids føre timer på et papirark hvis du ønsker det, men det kan oppfattes mindre profesjonelt når enten kunde eller staten etterspør dokumentasjon. Timeregistrering på nett går i tillegg raskt, og er lett å oppdatere. Det kan derfor spare bedriften for mye tid. 

LES MER: Alt du trenger å vite om timeregistrering

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!