Hva er naturalytelser

Naturalytelser er goder som en ansatt mottar for arbeidet sitt men som ikke er penger. Det må i hovedsak rapporteres på lik linje som lønn og betales skatt av.

Naturalytelser er goder som en ansatt mottar for arbeidet sitt men som ikke er penger. Det må i hovedsak rapporteres på lik linje som lønn og betales skatt av.

Alle goder du får fra en arbeidsgiver eller forretningsforbindelser til arbeidsgiver er hovedsakelig skattepliktig. Det gjelder både lønn og andre frynsegoder du kan motta i forbindelse med jobb. 

Når du mottar naturalytelser fra arbeidsgiveren din, har de rapporteringsplikt til myndighetene. Det betyr at de må ta med godene i beregningsgrunnlaget for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Det er arbeidsgiver sitt ansvar at dette er i orden.

Eksempler på naturalytelser

Vanlige naturalytelser er for eksempel varer, aksjer i selskapet, personlig medlemskap på treningssenter, rimelig lån, fri bil eller kost og losji. En naturalytelse kan også være en rabatt, altså at du får kjøpe noe til en lavere pris enn hva det ville hatt på markedet. 

Noen naturalytelser, slik som telefon, har faste satser, mens andre må arbeidsgiver selv sette en verdi på når det skal rapporteres inn. 

Skattefrie naturalytelser

Det er noen naturalytelser som ikke skal betales skatt av. Det gjelder for eksempel gaver til ansatte

Gaver til ansatte er skattefrie inntil 5000 kroner per ansatt i løpet av et kalenderår. Det kan for eksempel være julegaver eller lignende. Slike gaver skal ikke rapporteres som lønn eller naturalytelse, nettopp fordi den ansatte ikke skal betale skatt for den.

Innehavere av enkeltpersonforetak kan ikke kjøpe skattefrie gaver til seg selv fra bedriften. Det er fordi ENK og privatperson rent juridisk er samme “person” og ikke regnes som en ansatt. En gave fra deg selv til enkeltpersonforetaket er det samme som en gave fra din egen lommebok.

I tillegg finnes det noen tilfeller som gjør at du kan gi skattefrie gaver for mer enn 5000 kroner i året: 

I noen spesielle tilfeller kan du gi gaver til inntil 4000 kroner, og andre ganger helt opp til 8000 kroner. Les mer om reglene for gaver til ansatte

Det er også noen andre naturalytelser, som ikke er gaver, som er skattefrie:

  • Arbeidsklær som du blir påkrevd av arbeidsgiver, for eksempel uniform eller verneklær.
  • Personalrabatt på inntil 8000 kroner i rabatt per år.
  • Rimelige velferdstiltak som har som hensikt å øke trivsel og samhold på arbeidsplassen. Under dette går for eksempel julebord, firmaturer og kantine på jobben.
  • Leie av bedriftshytte.
  • Overtidsmat inntil 200 kroner når du jobber over 10 timer.
  • Privat tilgang til aviser eller nyhetstjenester som arbeidsgiver dekker, også kalt fri avis.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!