Lønnsslipp eksempel: Hva betyr tallene på lønnsslippen?

Alle som er ansatt i en bedrift mottar en lønnsslipp hver gang de får utbetalt lønn. Lønnsslippen inneholder blant annet informasjon om lønn, skatt og feriepenger. Se eksempel på en godkjent lønnsslipp.

Post-thumb

Alle som er ansatt i en bedrift mottar en lønnsslipp hver gang de får utbetalt lønn. Lønnsslippen inneholder blant annet informasjon om lønn, skatt og feriepenger. Se eksempel på en godkjent lønnsslipp.

hva betyr tallene på lønnsslippen?

Alle som mottar lønn, skal også motta en lønnsslipp. De fleste får lønnsslippen på e-post to-tre dager før de får utbetalt lønn.

Hva skal være med i en lønnsslipp?

Ved å kjøre lønn, bruker man et lønnssystem til å regne ut arbeidsgiveravgift, føre pensjon, sende inn a-melding, beregne lønn og skatt, sende lønnsslipp til ansatte og bokføre lønnskjøringen i regnskapet. 

Lønnskjøringen gjøres av noen i administrasjonen i bedriften eller eksternt (ofte en regnskapsfører), slik at de ansatte får utbetalt lønn og mottar en lønnsslipp. 

I Conta har vi laget et lønnssystemet, som er integrert med regnskapssystemet vårt. Det er laget på en slik måte at også mindre bedrifter skal få til å kjøre lønn selv, uten forkunnskap om temaet. Prøv lønn gratis i 30 dager →.

Eksempel på en lønnsslipp

Slik ser en lønnsslipp ansatte mottar ut:

lønnsslipp eksempel

Vi har prøvd å gjøre beskrivelsene av tallene som enkle som mulig, slik at alle som mottar lønn skal skjønne hvor mye som kommer inn på konto, hvor mye som går til skatt og så videre. Her kommer i tillegg en forklaring:

Utbetales

I vårt eksempel på en lønnsslipp vil 37 129 kroner bli betalt til bankkontoen til lønnsmottakeren. Dette kalles ofte «nettolønn». 

Les mer om lønnsslipper

Brutto beløp

Brutto beløp er det som skal utbetales denne måneden, altså det lønnstakeren har tjent opp før skattetrekk og eventuelle andre trekk.

Andre ytelser som ikke utbetales, for eksempel elektronisk kommunikasjon, er ikke inkludert i brutto beløp.

Arbeidsgiveravgift og pensjonstrekk blir ikke trukket fra det den ansatte tjener i bruttolønn. Dette er kostnader som arbeidstakeren, altså bedriften, må betale i tillegg til lønn. Prøv lønnskalkulatoren vår for å se hva en ansatt faktisk koster

Skattetrekk

Skattetrekket er det den ansatte har blitt trukket i skatt. Det er mest vanlig å ha tabelltrekk, men noen har også prosenttrekk. Hva slags skattetrekk den ansatte har, står også beskrevet på lønnsslippen. 

Den ansatte som har mottatt lønnsslippen i eksempelet, blir trukket 17 178 kroner i skatt denne måneden.

Det er arbeidsgiveren sitt ansvar å trekke skatt fra lønnen og betale den inn til Skatteetaten, men den ansatte må selv endre skattekortet sitt hvis lønnen endrer seg. Det gjøres på Skatteetaten sine nettsider. 

Feriepenger til gode

Feriepenger til gode er feriepenger som er opptjent året før, og ikke betalt ut i inneværende år. I dette tilfellet tjente John Lønnon opp 1 344 kroner i feriepenger i 2021, som han ikke har fått utbetalt i 2022. 

Hvis feriepengene er betalt ut, vil dette feltet si «0» resten av året. 

Feriepenger neste år

Feriepenger neste år er feriepenger som er tjent opp i nåværende år, og som skal betales ut neste år. Denne summen vil stige hver måned den ansatte får utbetalt lønn, fra januar- til og med desemberlønna. 

Skattetrekk i år

Skattetrekket i år viser hvor mye den ansatte har blitt trukket i skatt så langt i år. 

Total lønn i år

Den totale lønna er hvor mye den ansatte har tjent så langt i år (før skatt), inkludert lønna som står på denne lønnsslippen. Total lønn er inkludert ytelser som ikke utbetales, for eksempel elektronisk kommunikasjon.

Flere detaljer på lønnsslippen

Nederst på lønnsslippen får du en tabell som viser i detalj hvilke typer lønn den ansatte har, hvor mye av lønna som gjelder hver lønnsart og hva som blir utbetalt på denne lønnskjøringen. 

I eksempelet med John Lønnon ser vi at brutto-lønna hans (før skatt) for denne perioden er

  • 4 307 kroner for overtid. Denne blir utbetalt og beregnes feriepenger av. Det står også hvor mange timer, hva som er timesatsen og hvordan skatten beregnes. 
  • 229 kroner i elektronisk kommunikasjon. Dette er en naturalytelse som John Lønnon får av arbeidsstedet sitt, og den blir ikke utbetalt i penger. Derfor er den heller ikke tatt med i beregningen av feriepenger. Det må derimot inkluderes på lønnsslippen fordi han skal betale skatt av beløpet. 
  • 50 000 kroner i fastlønn. Denne har tabelltrekk, blir utbetalt og beregnes feriepenger av. 

Bruk et lønnssystem til lønnskjøringer

Er du arbeidstaker med ansatte (eller ansatt i eget AS), anbefaler vi at du bruker et lønnssystem når du kjører lønn. Det gjør prosessen mye enklere og det er vanskelig å hoppe over steg eller gjøre feil. 

Conta sitt lønnssystem passer bra for regnskapsførere som skal kjøre lønn for klientene sine, men det er også laget slik at bedriftseiere som har interesse for det og en viss forståelse for lønn og lønnsrapportering også kan kjøre lønn selv. 

Du følger en enkel flyt hele veien, og systemet forteller deg hva som er gjort og hva som gjenstår. Slik kjører du lønn i seks enkle steg:

Lønnssystemet er integrert med Conta, noe som gjør at du kan bokføre lønnskjøringen i regnskapet med kun et klikk. Manuell bokføring av lønn kan være komplisert, men Conta gjør det enklere. 

Prøv gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!