Hva er lønnsslipp

Lønnsslipp er en dokumentasjon på arbeidstaker sin lønn, både i brutto og netto. Lønnsslippen viser hva som har blitt tjent inn, trukket i skatt, spart inn av feriepenger og eventuelle andre trekk. Arbeidstakere skal motta en lønnsslipp hver gang de mottar lønn. 

Lønnsslipp er en dokumentasjon på arbeidstaker sin lønn, både i brutto og netto. Lønnsslippen viser hva som har blitt tjent inn, trukket i skatt, spart inn av feriepenger og eventuelle andre trekk. Arbeidstakere skal motta en lønnsslipp hver gang de mottar lønn. 

Har den ansatte fastlønn vil de fleste månedene se like ut. Den ansatte har riktignok rett på at det skal beregnes halv skatt på siste lønning før jul. Denne lønnsslippen vil derfor ha en annen utregning. 

Arbeidstakere med deltid, timelønn, turnusarbeid, bonus og helgetillegg vil ha ulik beregning hver måned. Da viser hver lønnsslipp hva du har jobbet forrige måned og en utregning av total timelønn og tillegg. 

Du som arbeidsgiver kan betale ut lønn på forskudd eller etterskudd. De aller fleste arbeidsgivere betaler ut lønn måneden etter inntjeningen har skjedd. Har de ansatte fastlønn, kan du som arbeidsgiver også velge å betale ut forskuddsvis hvis du ønsker det. 

Hvordan lage en lønnsslipp? 

Bruker du et lønnsprogram trenger du ikke tenke på å lage en lønnsslipp. Den fylles automatisk ut når du skal kjøre lønnen til de ansatte. I et lønnsprogram legger du inn lønn og eventuelle lønnstrekk, og så vil feriepenger og arbeidsgiveravgift bli regnet ut fra det. 

Med lønnsprogrammet til Conta kan du kjøre lønn til ansatte, få en ferdig utfylt lønnsslipp og sende a-melding til Altinn. Integrasjonen med Conta lar deg bokføre lønnskjøringen med få klikk.


Prøv gratis

Det er ikke lov å betale ut lønn uten lønnsslipp. Etter Skattebetalingsforskriften skal lønnsslippen vise utregning av lønn, skattetrekk, beregningsgrunnlaget for feriepenger og andre eventuelle lønnstrekk. 

Velger du å kjøre ut lønn uten å bruke et lønnsprogram må du derfor lage lønnsslippen selv. Det er ingen krav til utforming av lønnsslippen så lenge den inneholder kravene fra Skattebetalingsforskriften. Du kan også finne maler på nett.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!