Dette er koronatiltakene for enkeltpersonforetak og aksjeselskap

Utbruddet av Covid-19 gjør at mange selvstendig næringsdrivende ikke har hatt mulighet til å jobbe som normalt. Her får du oversikt over regjeringens tiltak, og hva du har rett på hvis koronaviruset har rammet bedriften din.

Post-thumb

Utbruddet av Covid-19 gjør at mange selvstendig næringsdrivende ikke har hatt mulighet til å jobbe som normalt. Her får du oversikt over regjeringens tiltak, og hva du har rett på hvis koronaviruset har rammet bedriften din.

Koronasituasjonen påvirker arbeidslivet. Saken oppdateres fortløpende med gjeldene tiltak for bedrifter.

Dette bør du gjøre nå:

Se hva mer du kan gjøre hvis bedriften din er rammet.

Se oppdaterte frister for bedriften din.

LES OGSÅ: Strømstøtte til små bedrifter

Hva har du egentlig rett på når bedriften din blir rammet? 

Tiltak for deg som driver enkeltpersonforetak

 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av årsinntekt opp til 6G. Du kan få støtte fra og med dag 17 etter tap av inntekt. Denne er besluttet å vare ut februar 2022. Du kan sende inn søknad på NAV sine sider.
 • Frilansere og selvstendig næringsdrivende skal får dekket koronarelatert sykefravær for både ansatte, selvstendig næringsdrivende og frilansere fra dag seks. Regjeringen har foreslått at denne ordningen varer til 30. juni 2022.
 • Perioden med fritak fra lønnsplikt under permittering blir forlenget til 1. januar 2022. Da beholder de permitterte dagpengene. 
 • Forlenge den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet ut 2021 med enkelte justeringer i innretningen
 • Utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter (1 mrd.).
 • Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 – mars 2022.
 • Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.
 • Regjeringen har besluttet å gjeninnføre garantiordningen for banklån til bedrifter

Og hvis du har ansatte:

 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien reduseres til seks dager. 
 • Alle permitterte har rett på full lønn fra arbeidsgiver de første ti dagene av permitteringen. Deretter kan den ansatte søke dagpenger hos NAV. 
 • Ansatte kan få dagpenger under permittering når arbeidstiden er redusert med 40 prosent. Tidligere var kravet 50 prosent arbeidstidsreduksjon.
 • Ventedagene før dagpengeutbetalingene starter når ansatte er permittert, oppheves. Dette betyr at dagpengene utbetales raskt, og inntektstapet blir redusert. 
 • Noen arbeidstakerorganisasjoner har nå inngått avtaler om ekstraordinære arbeidstidsordninger som følge av koronautbruddet. Du bør sjekke dette med organisasjonen som dekker bedriften din.
 • Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak.
 • Dobbelt antall omsorgsdager
 • Åpne den særskilte lærlingeordningen for nye tilfeller til og med 28. februar 2022.

Tiltak for deg som driver aksjeselskap

 • Aksjeselskap kan få kompensasjon for tapt omsetning til og med desember 2021. Gå til søknaden for kompensasjonsordning for næringslivet
 • Utvide den kommunale kompensasjonsordningen for lokale virksomheter (1 mrd.)
 • Det er nå greit å holde styremøter og generalforsamlinger digitalt selv om ikke alle aksjonærene eller styremedlemmer er enige. Det er for å hindre spredning av koronaviruset og legge opp til at aksjeselskap kan ta hurtige beslutninger for å sikre bedriften.
 • Regjeringen har endret gjeldsforhandlingsreglene slik at færre bedrifter skal gå konkurs. Det gjelder bedrifter som er levedyktige, men som sliter som følge av koronaviruset. Loven er midlertidig og vil oppheves 1. januar 2022.  Les mer om tiltaket.
 • Gjeninnføre støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer for perioden desember 2021 – mars 2022.
 • Vurdere muligheten for å gjøre det enklere å søke om utsettelser av skatte- og avgiftsinnbetalinger.
 • Regjeringen har besluttet å gjeninnføre garantiordningen for banklån til bedrifter

Og hvis du har ansatte, inkludert deg selv:

 • Alle permitterte har rett på full lønn fra arbeidsgiver de første ti dagene av permitteringen. Deretter kan den ansatte søke dagpenger hos NAV. 
 • Du kan nå få dagpenger under permittering når arbeidstiden din er redusert med 40 prosent. Tidligere var kravet 50 prosent arbeidstidsreduksjon.
 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til koronapandemien reduseres til seks dager.
 • Ventedagene før dagpengeutbetalingene starter når ansatte er permittert, oppheves. Dette betyr at dagpengene utbetales raskt, og inntektstapet blir redusert. 
 • Noen arbeidstakerorganisasjoner har nå inngått avtaler om ekstraordinære arbeidstidsordninger som følge av koronautbruddet. Du bør sjekke dette med organisasjonen som dekker bedriften din.
 • Utvikle en ny lønnsstøtteordning som er tilpasset situasjonen og andre støttetiltak.
 • Dobbelt antall omsorgsdager.
 • Åpne den særskilte lærlingeordningen for nye tilfeller til og med 28. februar 2022.

Du kan se oppdatering på koronasituasjonen på regjeringen sine nettsider

Bransjespesifikke tiltak

Kunst og kultur

Gjeninnføre stimuleringsordningen for kultursektoren, 8. desember 2021 – 31. mars 2022. (300 mill.)

Kompensasjonsordningen endres slik at både arrangører og underleverandører kan søke kompensasjon på bakgrunn av tapt omsetning fra kulturarrangementer, beregnet etter tidligere års gjennomsnittsomsetning fra årene 2017–2019. Kompensasjonsgraden settes til 70 prosent og gjelder fra 1. november. Dette gjelder både for avlyste og nedskalerte arrangementer.

Det settes av 600 millioner kroner til tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren og midlertidig tilskudd til frivillighetssektoren.

Kultur, idrett og frivillighet kan søke kompensasjon for tapt inntekt fram til sommeren 2022.  

I tillegg har regjeringen bestemt at frivilligheten skal få full momskompensasjon for 2021. Det betyr at bedrifter og organisasjoner innen kultur, idrett og frivillighet får tilbakebetalt alt de har betalt i MVA i 2021

Fra fredag 21.01.22 kan det være inntil 1 500 personer og maskimalt 50 prosent med kohorter på inntil 200 personer på innendørs arrengementer. Det skal være minst to meter avstand mellom kohortene. På utendørs arrangementer med faste tilviste plasser kan det være inntil 3 000 personer med maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter inntil 500 personer. Også her skal det være to meter avstand mellom kohortene. Hver kohort skal ha egen tilgang til garderobe, toalett og servering. Les mer her.

Ny vurderin

Skogbruk

I en midlertidig forskrift fikk de som driver med skogbruk tilskudd fra myndighetene på 1,20 kroner per skogplante våren 2020 og 2021. Det er ikke bestemt om tilskuddet også vil gjelde for våren 2022.

Transport
Togselskaper og kommersielle buss- og båtruter får kompensasjon for reduserte billettinntekter ut mars 2022.

Fylkeskommunene vil få kompensert netto merutgifter/mindreinntekter til kollektivtransport fram til og med mars 2022 dersom dette overskrider de midlene som er allerede er foreslått bevilget til formålet

Gjeninnføring av flypassasjeravgiften utsettes til 1. april 2022.

Permittering som følge av koronavirus

Under koronapandemien vil flere bedrifter kjenne på økonomiske utfordringer, og dette vil føre til en del permitteringer. Permittering vil si at man midlertidig blir tatt ut av arbeid. Arbeidsforholdet oppheves ikke, og arbeidsstansen er kun midlertidig. Det er kun ansatte som kan bli permittert, inkludert deg selv hvis du er ansatt i eget AS.

Man kan bli permittert fulltid, eller så kan man få delvis permittering ved at  man går ned i stillingsprosent. For å kunne permittere ansatte må det være saklig grunn som kan knyttes til bedriften. Dette kan være mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan kontrollere, og som regnes som midlertidige hindringer.

Hvis du er eneste eier og ansatt i bedriften din, og permitterer deg selv mer enn 80 prosent, kan det oppstå tvil om du faktisk kan drive bedriften videre. Om all aktivitet i firmaet opphører vil det fremstå som en avvikling av bedriften og ikke en midlertidig stans. I denne krisesituasjonen vil det nok likevel være lett å forklare en midlertidig full stans i bedriften ettersom mange blir pålagt å stenge.

Dagpenger når du er permittert

For å ha rett på dagpenger når du er permittert, må du være fast ansatt med fast arbeidstid. Du kan være ansatt i eget AS, men ikke i ENK, der regnes du ikke som ansatt.

Du kan få dagpenger fra NAV for permittering i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder, regnet fra og med første virkedag etter lønnspliktdagene er over. 

Lønnspliktdagene er dagene arbeidsgiver må betale dagpenger før NAV tar over utbetalingen. 

Du kan bruke NAV sin dagpengekalkulator for å finne ut hvor mye du kan regne med å få i dagpenger hvis du er ansatt i eget AS.

Regjeringen har også redusert krav for dagpenger:

 • Redusere krav til tidligere inntekt som inngangsvilkår for dagpenger til 0,75 G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder, når dette er mulig er mulig å gjennomføre for Nav og ut februar 2022.
 • Redusere inngangsvilkåret for dagpenger fra minst 50 pst til minst 40 pst redusert arbeidstid ut februar 2022.

LES OGSÅ: Dette kan du gjøre hvis bedriften din er rammet av koronaviruset.

Støtteordninger for deg som må være hjemme med barn

Regjeringen har lagt frem at det også i 2022 vil være dobbelt antall omsorgsdager.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!