Hva er balanse

Balanse er kontoene som begynner på 1 og 2 i regnskapet viser hva selskapet ditt eier og hva det skylder på et gitt tidspunkt.

Balanse er kontoene som begynner på 1 og 2 i regnskapet viser hva selskapet ditt eier og hva det skylder på et gitt tidspunkt.

Summene skal være like, altså gå i balanse når et år er avsluttet. Du kan også si at balansen viser oversikten over hva selskapet eier, og hvordan det er finansiert. 

Hva brukes balanse til?

Balanse brukes til å sjekke statusen til bedriften din på et gitt tidspunkt. Ved å gå til balanserapporten i Conta under «Rapporter»-fanen får du en oversikt over kontoene 1000 til 2999, og kan se hva bedriften din eier og hva den skylder.

Eiendeler føres som positive verdier og egenkapital/gjeld med negative verdier. Når du sender inn årsregnskapet skal disse to kontoklassene oppveie hverandre slik at balansen din er null.

Slik finner du riktig konto og kontoklasse i Conta.

Bruk balansen til å sjekke regnskapet

Balansen kan fortelle deg om du har gjort feil i regnskapet ditt. Hvis den ikke går i null når du avslutter regnskapsåret, kan det være at du har glemt å bokføre en faktura eller innbetaling til bedriften.

I dette gratis webinaret kan du se flere måter du kan sjekke regnskapet ditt:

Derfor er egenkapital gjeld i balansen 

En ting som kan være litt forvirrende med balanse er at egenkapitalen til bedriften regnes som gjeld. Dette er fordi det i praksis er nettopp det – det er gjeld som firmaet til syvende og sist skylder aksjonærene i bedriften (i et AS).

For enkeltpersonforetak består egenkapitalen av overskuddet, eller underskudd minus det som innehaveren tar ut på privat konto.

Langsiktig gjeld føres på lave kontonummer; aksjekapital henger sammen med selskapet levetid og føres på konto 20xx. 29xx er for kortsiktig gjeld som skal betales tilbake innen ett år.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter