Hva er anleggsmidler

Anleggsmidler er betegnelsen som blir brukt i regnskapsfaget om eiendeler som en bedrift skal eie eller bruke lenge. I en bedrift er anleggsmidler kjøpt for langsiktig bruk, og med hensikten om å skape profitt.

Anleggsmidler er betegnelsen som blir brukt i regnskapsfaget om eiendeler som en bedrift skal eie eller bruke lenge. I en bedrift er anleggsmidler kjøpt for langsiktig bruk, og med hensikten om å skape profitt.

Dette kan være produksjonsutstyr, maskiner og elektronikk brukt på kontor, bygninger, tomter og lignende. At eiendelen skal vare evig er i grunn ikke et krav. Dette er fordi elektronikk og maskiner ofte må oppgraderes eller byttes ut over tid.

Et krav for at den skal være varig verdi er at den skal kunne brukes i over 3 år og være av vesentlig verdi, altså over 30 000 kroner. Anleggsmidler kan også bli kalt driftsmidler

Verdivurdering av anleggsmidler

Siden anleggsmidler er innkjøp ment for varig bruk, skal de verdivurderes til prisen de kostet da det ble kjøpt og avskrives etter en avskrivningsplan. Det vil si at utgiften skal kostnadsføres over anleggsmiddelets forventede økonomiske levetid. Det er vanskelig å si hvor lenge et anleggsmiddel vil vare i forkant av bruk, men bedriften må selv estimere en rimelig levetid som brukes i beregning av avskrivningskostnadene.


Anleggsmidler i ENK og AS 

For enkeltpersonforetak som bruker Næringsoppgave 1 skal det brukes skattemessig avskrivning, som er saldoavskrivning. Ved saldoavskrivning så har myndighetene bestemt en prosentsats som du bruker til å avskrive hvert år. 

Alle aksjeselskap må levere næringsspesifikasjon eller Næringsoppgave 2 (utgår etter 2023) og årsregnskap. De må bruke saldoavskriving i næringsspesifikasjonen, men kan bruke lineær avskriving i årsregnskapet. Det er mange AS som velger å bruke lineær avskriving i årsregnskapet, da avskriver du en fast sum hvert år.  Les mer om avskriving og hvordan du gjør det i Conta.  

Hvilke kontoer plasserer jeg anleggsmidler på i regnskapet? 

Anleggsmidler finner du i regnskapet på kontoer som begynner på 10, 11, 12 eller 13. F.eks 1100 Eiendom, 1236 Varebil eller 1350 Aksjeinvesteringer.

Trenger du et regnskapsprogram å bokføre anleggsmidlene dine i?
Bokføring i Conta er både enkelt og smart.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!