Hva er omløpsmidler

Omløpsmidler er de eiendelene som ikke er ment å vare evig i en bedrift. Det er bedriftens kortsiktige eiendeler som varelager, verdipapirer og betalingsmidler. 

Omløpsmidler er de eiendelene som ikke er ment å vare evig i en bedrift. Det er bedriftens kortsiktige eiendeler som varelager, verdipapirer og betalingsmidler. 

Eiendelene i en bedrift deles inn i langsiktige eiendeler og kortsiktige eiendeler. Kortsiktige eiendeler er de eiendelene som regnes som omløpsmidler. Langsiktige eiendeler kaller vi for anleggsmidler. Det er eiendeler som er ment til varig bruk, med en minimumstid på tre år. Dette kan være ting som fast eiendom, maskiner og anlegg, kontorrekvisita, investeringer i aksjer og obligasjoner og lisenser for å nevne noen eksempler. 

Hva er omløpsmidler?

Omløpsmidler er som sagt kortsiktige eiendeler. Det er en eiendel som har forventet levetid på under ett år. Har du et varelager for eksempel vil det mest sannsynlig bli brukt opp i løpet av et år, og må erstattes med nye varer. 


Omløpsmidler regnes for å være en god vei til likviditet, siden det kan raskere gjøres om til penger. Anleggsmidler kan gi verdi og avkastning til bedriften, men anses ikke nødvendigvis som å være like likvide. Anleggsmidler tar lenger tid å selge, og er større investeringer som kan bidra til avkastning over tid.  

Hvordan bokføre omløpsmidler i regnskapet? 

Omløpsmidler regnes som eiendeler og skal derfor bokføres på eiendelskonto i regnskapet. Når du bokfører et innkjøp av et omløpsmiddel, eller andre kjøp til bedriften må du registrere hva som kommer inn i bedriften av verdier, og hva som går ut. I tillegg må du plassere de i riktige kontoer så du kan se hvor kjøpet har havnet og blitt betalt fra i regnskapet. 

Du bokfører aldri kjøp direkte mot varelageret, først skal det bokføres mot varer konto 4000, også når du har varetelling bokfører du mot kontoen for varelager.

Kjøper du en kortsiktig eiendel, som f.eks klær til varelager gjør du det slik: 


+ Varekjøp 4000
– Leverandørgjeld

Og når du betaler den
+ Leverandørgjeld
– Bankkonto 1920

Da har du bokført kjøpet og økning i varelageret, og betalingen med minus på bankkontoen din. Da har du balanse i regnskapet

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!