Hva er saldoavskrivning

Saldoavskrivning er når du avskriver en eiendel i regnskapet med en fast prosentsats hvert år. Avskrivning vil si å redusere verdien på en eiendel etter hvert som den blir eldre, og brukes når bedriften din kjøper noe dyrt som skal vare lenge. 

Saldoavskrivning er når du avskriver en eiendel i regnskapet med en fast prosentsats hvert år. Avskrivning vil si å redusere verdien på en eiendel etter hvert som den blir eldre, og brukes når bedriften din kjøper noe dyrt som skal vare lenge. 

Myndighetene har gitt egne satser til forskjellige typer eiendeler som du bruker i saldoavskrivning. Se satsene på Skatteetaten sine nettsider

Det finnes to måter å avskrive på, den første er saldoavskrivning og den andre er lineær avskrivning. Lineær avskrivning vil si å avskrive en eiendel med et fast beløp i året. Det finner du ved å ta eiendelens verdi delt på antall år den er forventet å vare.

Hvordan avskrive med saldoavskrivning

Med saldoavskrivning reduserer du verdien på eiendelen med en fast prosent hvert år. Personbiler avskrives med 20 prosent hvert år, så hvis du har en firmabil som kostet 200 000 kroner ny, avskrives verdien slik:

Første år: 200 000 kroner – 20 prosent = 160 000 kroner

Andre år: 160 000 kroner – 20 prosent = 128 000 kroner

Tredje år: 128 000 kroner – 20 prosent = 102 400 kroner osv.

Hvordan bokføre saldoavskrivning

Når du bokfører avskrivning, fører du avskrivningen på pluss (debet) på en avskrivningskonto. Avskrivningskontoene starter på 60. 

Siden vi bruker dobbel bokføring i Norge, skal avskrivningen også føres i minus (kredit). Du fører minus på kontoen som eiendelen står på i regnskapet. 

Se hvordan du bokfører saldoavskrivning i Conta, steg for steg

Når skal du bruke det?

Det er mest vanlig for enkeltpersonforetak å bruke saldoavskrivning, ikke lineær avskrivning, i regnskapet. Det er fordi det kreves at du bruker saldoavskrivning i næringsspesfikasjon. Hvis ENK bruker lineær avskrivning, må de nemlig levere næringsspesifikasjon eller Næringsoppgave 2 (utgår etter 2023) og skjema for forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Det gjør årsavslutningen mer komplisert enn den trenger å være. 

Det samme gjelder hvis du driver aksjeselskap og skal levere næringsspesfikasjon eller Næringsoppgave 2 (utgår etter 2023) ; da skal du også bruke saldoavskrivning i næringsoppgaven. AS kan fortsatt bruke lineær avskrivning i regnskapet, men må da ta med forskjellene i skjema for forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier når de leverer inn næringsspesfikasjonen.

Næringsspesfikasjonen erstatter Næringsoppgave 1 og Næringsoppgave 2 samt relevante vedlegg. Dette gjør innraporteringen til Skatteetaten mye enklere. Du sparer massevis av tid ved å levere rett fra Conta, og det minsker også sjansen for å levere inn feil opplysninger.

Bedrifter som har regnskapsplikt kan velge å bruke lineær avskrivning i årsregnskapet, men må uansett bruke saldoavskrivning i næringsoppgaven. Saldoavskriving er et eget skjema som legges ved næringsoppgaven.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!