Hva er overtid

Overtid er arbeidet utover arbeidsmiljølovens grenser for hva som regnes som alminnelig arbeidstid. Arbeidstid er den tiden du står til disposisjon for arbeidsgiveren din.

Overtid er arbeidet utover arbeidsmiljølovens grenser for hva som regnes som alminnelig arbeidstid. Arbeidstid er den tiden du står til disposisjon for arbeidsgiveren din.

Jobber du utover avtalt arbeidstid, men innenfor lovens grenser for alminnelig arbeidstid kaller vi det merarbeid.

Overtid er det vi kaller tiden som arbeids utover lovens grenser for vanlig arbeidstid.

En avtale som er veldig vanlig er å ha arbeidstid på 37,5 timer per uke. 37,5 timer per uke er normal arbeidstid når du ikke har betalt lunsjpause. Tid utover dette er overtid.

Hva er alminnelig arbeidstid? 

I arbeidsmiljøloven er det fastsatt en maksgrenser for hva som er alminnelig arbeidstid:

  • 9 timer i løpet av 24 timer (normal arbeidsdag).
  • 40 timer i løpet av 7 dager (normal arbeidsuke).

Du kan også avtale kortere alminnelig arbeidstid med en tariffavtale. Det er veldig vanlig å ha en arbeidstid på 37,5 time per uke, der du ikke har betalt lunsjpause. 

For de som har mer belastende arbeidstidsordninger, for eksempel skift-, turnus-, natt- og søndagsarbeid, er den ukentlige alminnelige arbeidstiden kortere: 

  • 38 timer i løpet av 7 dager for arbeid som drives døgnet rundt på hverdager.
  • 36 timer i løpet av 7 dager for arbeid som drives døgnet rundt, hele uken igjennom.

Overtidsbetalt eller avspasering?

Hvis du jobber overtid skal du enten få betalt ekstra for arbeidet du gjør, eller få avspasere timene ved en senere anledning. Det er ikke lov å jobbe overtid uten at du får overtidsbetalt eller har muligheten til å avspasere.

Om du skal avspasere eller få overtidsbetalt skal være avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Får du overtidsbetalt skal du minimum få 40 prosent tillegg til vanlig timelønn. Det vil si at hvis du normalt tjener 200 kroner i timen, så skal du ha utbetalt minst 280 kroner for timene du jobber overtid. 

Les mer om overtid

Registrer overtid i timeregistreringsprogrammet Timerabbit!


Prøv Timerabbit gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!