Priskalkyler

Å prissette produktene sine er ikke alltid like enkelt. Ved å bruke en priskalkyle kan du enkelt regne deg frem til riktig pris for ditt produkt.

Post-thumb

Å prissette produktene sine er ikke alltid like enkelt. Ved å bruke en priskalkyle kan du enkelt regne deg frem til riktig pris for ditt produkt.

Ta utgangspunkt i innkjøpsprisen/kostnadene for produktet og legg til utsalgsprisen. Når vi regner sistenevnte i prosent, heter det avanse. Vanligvis ligger denne på rundt 300 prosent. For at du skal tjene penger må avansen være høy, ettersom den skal dekke alt av kostnader ved produktet ditt.

De to vanligste priskalkylene er selvkostkalkyle og bidragskalkyle. Uansett hvilken du velger, må du tørre å satse. Felles for de fleste nybegynnere er at de selger varene sine alt for billig, slik at de ikke tjener noe særlig med penger i lengden.

Slik lager du en selvkostkalkyle

I denne priskalkylen gjør vi det enkelt. Vi legger sammen selve kostnaden for varen (produsert/innkjøpt) og de indrekte kostnadene (strøm/lokaler/driftskostnader osv). Summen av disse to kaller vi for selvkostnaden.

Selvkost + fortjeneste = salgsprisen (eks. mva.)

Når vi da legger til ønsket fortjeneste, finner du salgsprisen.

For butikker med hundrevis av varer blir det i lengden vanskelig å gjøre det på denne måten, slik at du heller bruker det neste regnestykket.

Slik lager du en bidragskalkyle

Nå bruker vi avanse til å fastsette utsalgsprisen. Du tar varekostnaden og plusser på ønsket avanse (som nevnt vil den kanskje være opp mot 300%).

Varekostnad + avanse = salgsprisen (eks. mva.)

Her inneholder avansen samtlige indirekte kostnader i tillegg til fortjenesten. Dette regnestykket er spesielt nyttig når du skal finne en lavest mulig utsalgspris for produktene dine.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!