Hva er kostnad

En kostnad er en utgift som er periodisert etter forbruk. Kostnaden bokføres perioden den er brukt.

En kostnad er en utgift som er periodisert etter forbruk. Kostnaden bokføres perioden den er brukt.

Har du kjøpt en vare eller tjeneste regnes den derfor som en utgift i regnskapet, frem til du bruker den. Da regnes det som en kostnad. 

Hva er forskjellen på utgift og kostnad? 

I dagligtalen er det lett at de to ordene brukes om hverandre om det å bruke penger på varer og tjenester. Forskjellen på de to er at kjøper du en vare eller tjeneste heter det utgift, mens når du først bruker varen eller tjenesten blir den kalt en kostnad. Skillet er derfor at selve kjøpet er en utgift og i det du forbruker det er det en kostnad. 

Et eksempel er hvis du melder deg på og betaler for et seminar tre måneder før seminaret faktisk skjer. Da har du hatt en utgift. Når seminaret er ferdig regnes det som en kostnad.

Noen ganger kan perioden mellom utgift og kostnad være på samme dag. Si du kjøper inn lunsj til alle på kontoret, da er det en utgift frem til den blir spist. Da har lunsjen blitt til en kostnad. Det er derfor ingen krav om at det må være en lang periode mellom når vi regner det som en utgift og en kostnad. 

Si bedriften din driver produksjon av iskrem. Da vil du ha både faste og variable kostnader. De faste kostnadene er for eksempel leie av lokale og lønn til ansatte. Det vil si kostnader du vet hva eksakt blir i forkant. 

Når du skal produsere is må du kjøpe inn en rekke ingredienser, men det er ikke alltid like lett å beregne riktig. Har du handler ingredienser for 10 000 kroner en måned, men bruker bare 75 prosent av dem vil du ha ingredienser til 2500 kroner å bruke neste måned. Da har du utgiften i en måned, men kostnaden blir regnet på en annen måned. Disse 2500 kronene må derfor periodiseres i regnskapet. 

LES OGSÅ: Dette er periodisering

Bokfør i Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!