Hva er fortjeneste

Overskuddet fra en virksomhet, altså alt du sitter igjen med etter alle utgifter (driftsutgifter, skatt, osv.) er trukket fra er fortjeneste.

Overskuddet fra en virksomhet, altså alt du sitter igjen med etter alle utgifter (driftsutgifter, skatt, osv.) er trukket fra er fortjeneste.

Det kalles også profitt eller overskudd.

Hva bruker du fortjeneste til?

Fortjeneste kan måles både for hele bedriften, men også for enkelt varer eller tjenester. 

På den måten kan fortjeneste brukes som mål på hva en bedrift bør satse på videre. Du kan f.eks. velge å sløyfe satsing på produkter med lav fortjeneste, og prioritere produkter som gir høy fortjeneste. 

Som regel ønsker de fleste å satse på det som gjør at en for størst fortjeneste, men det kan være mange forhold som spiller inn i slike valg.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!