Regnskap holdingselskap: Komplett guide (2024)

Eier du et holdingselskap? I denne artikkelen får du vite alt du trenger om regnskap for holdingselskap.

Post-thumb
- 9 min lesing

Eier du et holdingselskap? I denne artikkelen får du vite alt du trenger om regnskap for holdingselskap.

Holdingselskap er ikke en egen selskapsform, og faller under selskapsformen aksjeselskap. Alle aksjeselskap i Norge er bokføringspliktig som vil si at bedriften er pliktig til å føre regnskap og rapportere inn til myndighetene. 

Alle holdingselskap er også regnskapspliktige. Er bedriften regnskapspliktig, så skal det i tillegg utarbeides et årsregnskap. 

Les også: Hva er forskjellen på bokføringsplikt og regnskapsplikt

Siden alle holdingselskap er bokføringspliktig, må alle føre regnskap etter lover og regler. Det gjør du i et regnskapsprogram. 

Start holdingselskap nå

Regnskapsprogram eller regnskapsmal i holdingselskap? 

Det er fullt mulig å føre regnskap i en mal eller i Excel. Men har du ikke regnskapserfaring er det ikke å anbefale. Det er nemlig en tungvint og tidkrevende måte å gjøre det på. Og tid er penger! 

Bruker du et regnskapsprogram vet du at regnskapet blir ført etter lover og regler, mye er automatisert og du kan rapportere direkte til myndighetene. Det er både lettere tidsbesparende. 

En ting som kjennetegner et holdingselskap, er at bedriften ikke har kjøp og salg av varer og tjenester på måten det ofte er i andre type bedrifter. Ekstramoduler som lønn og timeregistrering er ofte ikke nødvendig for et holdingselskap, men heller vanlig hos aksjeselskap.

Velg derfor et regnskapsprogram hvor dette kan legges til programvaren, og ikke er integrert, som for eksempel regnskapsprogrammet til Conta. Da slipper du å betale for unødvendige tjenester som ikke passer ditt selskap. 

Trenger du et regnskapsprogram til holdingselskapet ditt? Da er Conta et godt valg! Det inneholder alt du trenger for å føre regnskap. Prøv Conta gratis.

Conta – beste regnskapsprogram for holdingselskap

Trenger du et regnskapsprogram til holdingselskapet ditt? Det finnes mange på markedet, og det er derfor lurt å velge et program som passer best for holdingselskap. Du kan likevel velge akkurat det du vil, og føre regnskapet der. 

Regnskapsprogram for holdingselskap: 

  • Conta
  • Fiken
  • Tripletex 
  • 24SevenOffice
  • PowerOffice Go

Det er flere grunner til at holdingselskap bør velge Conta fremfor konkurrentene. 

Den første grunnen er at Conta er laget for små og mellomstore bedrifter. Det handler ingenting om omsetningen i bedriften, men om kompleksitet og antall ansatte. I listen over er flere av regnskapsprogrammene tilpasset bedrifter med litt mer kompleksitet enn hva et holdingselskap har. 

Den andre grunnen er at i Conta kan du føre deler eller hele regnskapet selv. Både Conta og Fiken er lagd for at bedriftseiere kan føre regnskapet selv. Forskjellen mellom Conta og Fiken er at i Conta er det også tilpasset for å invitere inn regnskapsførere. Det er veldig nyttig for de som ønsker å få hjelp til deler eller hele regnskapet.

En tredje, og god grunn er pris. Conta er blant de aller rimeligste på markedet. Litt av grunnen til dette er at flere av de store regnskapsprogrammene har mange tjenester integrert i stedet for tilleggsmoduler. Det gjør at du må betale for en rekke tjenester som et holdingselskap ikke har behov for.

Prøv Conta gratis

Prøv vår priskalkulator

200 stk
30 stk
3 stk

Conta Standard

-

Estimert pris år 1

Tripletex

-

Estimert pris år 1

Poweroffice

-

Estimert pris år 1

-

Rimeligere enn gjennomsnittet

Spørsmål? Kontakt oss på [email protected].

Vi sammenligner priser med Tripletex Smart og bruker offentlige prislister per 11. april 2023. Vi antar også at fakturaer vil bli sendt som EHF.

Bokføring i holdingselskap

Det som skiller et holdingselskap fra mange andre bedrifter, er at det ikke er kjøp og salg av tjenester og varer. Et holdingselskap er et investeringsselskap. Noen investerer kanskje i en eller to selskaper, mens andre holdingselskap er betraktelig mer aktive i kjøp og salg av aksjer. Det deles opp i langsiktig og kortsiktig aksjehandel. 

Det er enkelt å bokføre aksjer i Conta. For å kunne bokføre kjøp av aksjer i Conta, må du ha huket av for at bedriften din skal kjøpe aksjer i Innstillinger

Les mer om hvordan bokføre kjøp og salg av aksjer her

Trenger du et regnskapsprogram å bokføre i? Registrer holdingselskapet ditt i Conta, og prøv grais i 30 dager.

Frister for holdingselskap 

Som alle andre bedrifter har holdingselskap frister å forholde seg til i løpet av året. Dette er frister for rapporteringer og innbetalinger. Siden et holdingselskap er en type aksjeselskap skal holdingselskap følge fristene til aksjeselskap. 

Se alle regnskapsfrister for holdingselskap

Det er viktig å huske alle frister. Både for å et regnskapet og innrapporteringen skal bli riktig, men også fordi det kan koste deg dyrt i form av forsinkelsesrenter og dagbøter for sen levering. 

MVA for holdingselskap 

Merverdiavgift (MVA) er en avgift som legges til varer og tjenester og som skal betales inn til myndighetene. Bedrifter som omsetter for over 50 000 kroner årlig og selger MVA-pliktige varer eller tjenester må melde seg inn i MVA-registeret. MVA meldes inn i en MVA-melding som sendes inn seks ganger i året. 

Fordi holdingselskap normalt sett ikke selger eller tjenester, trenger de ikke være MVA-registrert og trenger heller ikke levere inn MVA-melding. 

Lønn i holdingselskap 

Ansetter du deg selv i ditt eget holdingselskap så får du de samme rettighetene som en vanlig ansatt. Både når det gjelder lønn og feriepenger, men også med velferdsgoder som sykepenger, arbeidsledighetstrygd, uføretrygd, fødselspenger og pensjonssparing. 

Du trenger ikke et lønnsprogram for å kjøre lønn, men synes du at det er tungvint å gjøre det manuelt, kan det være lurt å vurdere. Med et lønnsprogram kan du kjøre lønn, hente ut lønnsslipp og sende inn a-melding. 

Trenger du et lønnsprogram? Prøv lønnsprogrammet til Conta, og integrer det med regnskapsprogrammet for en rask og sømløs bokføring av lønnskjøringen. Prøv gratis.

Er holdingselskapet ditt din fulltidsjobb, er det derfor lurt å ansette seg selv. Er du ansatt i andre firmaer hvor du blir dekket av velferdsgoder og lønn, kan du eventuelt velge å bare ta ut utbytte i selskapet. 

Utbytte i holdingselskap 

Det er også en mulighet å ta ut et utbytte i holdingselskapet. Du kan ta ut utbytte når bedriften går i overskudd, uavhengig om du allerede tar ut lønn eller ikke. 

Et utbytte regnes som en avkastning på investeringer gjort i bedriften. Det kan være en prosent eller andel av overskuddet, eller en prosent av aksjenes opprinnelige verdi. Hva utbytte blir, er det styret i holdingselskapet som bestemmer på generalforsamlingen.

Et utbytte skal betales til alle aksjeeiere. Generalforsamlingen bestemmer hvor mye og hvor ofte, men det aller vanligste er å betale utbytte årlig i det som kalles ordinært utbytte. Alle aksjonærer skal få utbetalt like mye i utbytte med utgangspunkt i aksjeandelen de eier. En generalforsamling kan dermed ikke kun gi utbytte til hovedaksjonærer. 

Utbetaling av utbytte skal skje innen seks måneder fra generalforsamlingen. Holdingselskap kan også reinvestere overskuddet uten å ta ut utbytte. Dette er en vanlig praksis for mange holdingselskap de første årene spesielt, for å øke veksten i selskapet. 

Usikker på om selskapet ditt skal ta ut lønn eller utbytte? Les mer her

Aksjonærregisteroppgaven og aksjeoppgave for holdingselskap

I tillegg til å være bokføringspliktig og måtte føre regnskap, må alle holdingselskap og aksjeselskap også levere aksjonærregisteroppgaven til Skatteetaten. 

Aksjonærregisteroppgaven er et skjema som leveres til Skatteetaten, med informasjon om hvem som eier aksjer og hvor mye, samt informasjon om utbytte. 

Holdingselskap skal levere aksjonærregisteroppgaven innen 31. januar hvert år. Har du levert aksjonærregisteroppgaven tidligere, vil du vil motta en ferdig utfylt mal av Skatteetaten i desember som er basert på fjoråret. Det er din plikt å sjekke at informasjonen er riktig og eventuelt justere hvis det har skjedd endringer. 

NB! Har du avviklet holdingselskapet i løpet av året, må du fremdeles sende inn aksjonærregisteroppgave.

Alle som eier aksjer mottar en aksjeoppgave fra Skatteetaten. Den inneholder informasjon om alle aksjer vedkommende eier. Aksjeoppgaven skal hjelpe alle aksjonærer å levere riktig på skattemeldingen. Aksjeoppgaven oppgir dermed skattemessig verdi på aksjene, mens regnskapsmessig baserer det seg ofte på kostpris og langsiktig aksjer og markedspris for kortsiktige aksjer. 

Regnskapsmessige og skattemessig regnskap

Aksjeselskap leverer næringsspesifikasjon eller Næringsoppgave 2 sammen med skattemeldingen, som en del av årsoppgjøret i tillegg til årsregnskap. Der skilles det mellom regnskapsmessige og skattemessige regnskap

Et regnskapsmessig regnskap følger regnskapsloven, mens et skattemessig regnskap følger skatteloven. Regnskapsloven og skatteloven beregner eiendelene i en bedrift på ulike måter. 

Et skattemessig regnskap brukes i skattemelding, næringsspesifikasjon og andre eventuelle vedlegg. Siden selskap må levere skattemessig regnskap der, er det vanlig å følge disse reglene generelt når man fører regnskap.

I følge skatteloven, skal en eiendel avskrives med saldoavskrivning. Det vil si at du avskriver eiendelen med en fast prosent hvert år. 

I årsregnskapet som leveres til Regnskapsregisteret er det regnskapsloven og regnskapsmessig regnskap som gjelder. Skal du avskrive en eiendel etter regnskapsmessig regnskap, skal det være en lineær avskrivning. Det vil si å avskrive eiendelen med en fast sum hvert år. 

Les mer om regnskapsmessige og skattemessige regnskap.

I et holdingselskap kan dette være litt mer komplisert. Der skilles det også på langsiktige og kortsiktige aksjer. 

Langsiktige og kortsiktige aksjer i holdingselskap 

Det skilles på langsiktige og kortsiktige aksjer i et regnskap. Kortsiktige aksjer regnes som aksjer som skal eies i underkant av ett år, mens langsiktige aksjer er aksjer som skal eies i over ett år. 

NB! Alle aksjekjøp må bokføres, selv om aksjer eies i kun noen minutter før de er solgt igjen.

På kortsiktige aksjer justeres verdien på aksjene til markedsverdi årlig, og de har da et regnskapsmessig ikke-realisert tap og gevinst. Skattemessig verdi på kortsiktige aksjer vil være basert på rapporter fra meglerselskap eller verdipapiroppgave. 

Langsiktige aksjer skal normalt bokføres til kostpris, så lenge de ikke har et verdifall som er forventet å ikke være forbigående. Den skattemessige verdien her får en i aksjeoppgaven, eller selskapet kan oppdatere ligningsverdier basert på siste års skattemelding. 

Bokføre aksjer? Slik gjør du det i Conta

Årsoppgjør for holdingselskap 

Holdingselskap skal hvert år ha et årsoppgjør. Det innebærer innlevering av skattemelding, Næringsoppgave 2 (næringsspesifikasjon) og årsregnskap. 

Hvis holdingselskapet har få kjøp og for eksempel kun eier langsiktige aksjer, så vil regnskapet være enklere. 

For holdingselskap med flere aksjekjøp og avskrivning, vil regnskapet bli betraktelig mer komplisert. I tillegg kan det være kostbart med et årsoppgjørsprogram. Det er da anbefalt å hyre inn en regnskapsfører til jobben.

Conta har over 150 dyktige regnskapspartnere, som gladelig tar på seg jobben med regnskap og årsoppgjør. Finn en regnskapsfører.

Bankintegrasjon for holdingselskap

I Conta kan du integrere banken din med regnskapsprogrammet. Etter du har integrert banken trenger du ikke logge inn i nettbanken. Du kan rett og slett betale regningen på 1-2-3 fra Conta. Får du i tillegg en EHF-faktura, går bokføringen og betalingen enda smidigere!

Les mer om bankintegrasjon i Conta her.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!