Hva er aksjonærregisteroppgaven

Hva er aksjonærregisteroppgaven, sier du? Det er et skjema som skal sendes inn til myndighetene av alle aksjeselskap minst én gang i året med informasjon om eiere og kapital i selskapet.

Hva er aksjonærregisteroppgaven, sier du? Det er et skjema som skal sendes inn til myndighetene av alle aksjeselskap minst én gang i året med informasjon om eiere og kapital i selskapet.

Så, hva er aksjonærregisteroppgaven? Aksjonærregisteroppgaven er et skjema sendes inn til det offentlige for å enten oppdatere informasjon om hvem som eier aksjer, eller bare for å bekrefte at det som var innsendt forrige år fortsatt er riktig. I tillegg inneholder det informasjon om utbytte.

Informasjonen fra aksjonærregisteroppgaven bruker Skatteetaten til å sende ut «Aksje- og egenkapitalbevis» (RF-1088) til alle personer som eier aksjer i firmaet. I tillegg legger det grunnlaget for opplysninger til skattemeldingen til aksjonærene. 

Hvordan levere aksjonærregisteroppgaven?

Aksjonærregisteroppgaven består av et hovedskjema og vedleggsskjema. Hovedskjema (RF-1086) inneholder opplysninger om aksjeselskapet. Vedleggsskjema er «Aksje- og egenkapitalbevis» (RF-1088) fra hver enkelt aksjonær.

Aksjonærregisteroppgaven leveres inn via Altinn.

Du vil få en varsel fra Skatteetaten om aksjonærregisteroppgaven i desember. Da vil du få en ferdig utfylt mal basert på fjoråret. Har du ingen endringer kan det tenkes at alt som står er riktig, men det er din plikt å føre inn riktig informasjon og sørge for at det som står er korrekt. Har ikke bedriften din sendt inn oppgave før, vil du ikke motta en ferdig utfylt mal.

NB! Har du avviklet bedriften din i løpet av året, må du fremdeles sende inn aksjonærregisteroppgave. 

Les også: Hva er aksjeoppgaven?

Når skal aksjonærregisteroppgaven leveres?

Aksjonærregisteroppgaven skal leveres en gang i året og du kan gjøre når det passer deg, men du må huske å levere innen fristen 31. januar. Du leverer da oppgaven for fjoråret. Se alle frister du for aksjeselskap.

Oppgaven skal leveres til Skatteetaten, og det skjer gjennom en elektronisk levering i Altinn. Husk levere innen fristen, etter den 31. januar vil det påløpe dagbøter. Dette kan bli dyrt i lengden og er unødvendige utgifter. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!