Hva er holdingselskap

Et holdingselskap er et selskap som er satt opp primært for å eie andre selskaper. Det er en rekke grunner, blant annet skattemessige, til at folk oppretter holdingselskap i stedet for å selv stå oppført som eier av flere firma.

Et holdingselskap er et selskap som er satt opp primært for å eie andre selskaper. Det er en rekke grunner, blant annet skattemessige, til at folk oppretter holdingselskap i stedet for å selv stå oppført som eier av flere firma.

SE OGSÅ: Starte enkeltpersonforetak, steg for steg

Du har sikkert hørt uttrykket morselskap. Holdingselskaper kalles også gjerne morselskaper eller moderselskaper, eller paraplyselskaper, avhengig av hvordan de er satt opp. Når et selskap har mer enn 50 prosent eierandel i et annet selskap, kalles det gjerne et morselskap.

Et holdingselskap har ikke andre oppgaver enn å eie aksjer i ett eller flere selskaper, og forvalte avkastningen. Det skjer altså ingen verdiskaping i selve holdingselskapet.

Slik kan et holdingselskap foregå

Hvis for eksempel fire likeverdige forretningspartnere går sammen om å starte et AS, og lar hvert sitt selskap eie aksjene, vil hvert av de fire holdingselskapene kontrollere 25 prosent av aksjene (og 25 prosent av stemmene på generalforsamlingen).

Forskjellen på dette og å eie firmaene direkte, er at holdingselskapene gjør at eierne beskattes med grunnlag i ligningsverdien av holdingselskap-aksjene, ikke aksjene i selskapet som skaper verdiene.

Vurderer du å starte holdingselskap? Slik gjør du det

Holdingselskaper startes på samme måte som et vanlig aksjeselskap. Vi hjelper deg i gang!

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!