Hva er tilleggsforskudd

Tilleggsforskudd er en innbetaling av forskuddsskatt og er et tillegg til den allerede ordinære forskuddsskatten. 

Tilleggsforskudd er en innbetaling av forskuddsskatt og er et tillegg til den allerede ordinære forskuddsskatten. 

Er du næringsdrivende skal du betale inn forskuddsskatt. Antall innbetalinger av forskuddsskatt avhenger av hva slags selskapsform bedriften din har. Enkeltpersonforetak betaler forskuddsskatt 4 ganger i året basert på forventet inntekt i det inneværende året. Aksjeselskap betaler forskuddsskatt to ganger i året tas det utgangspunkt i det forrige året. Ser du at bedriften din har betalt for lite forskuddsskatt kan du også betale inn tilleggsforskudd.

Les mer om forskuddsskatt.

Lurer du på når du skal betale forskuddsskatt? Få en oversikt over alle fristene som gjelder for deg som næringsdrivende.


Se alle frister

Det kan være vanskelig å forutse hva slags inntekt bedriften din skal ha. Derfor vil du som regel få enten restskatt eller penger til gode. Men du kan også betale tilleggsforskudd hvis du ser at du vil få restskatt. 

Betaling av forskuddsskatt skjer som regel etter du har avsluttet regnskapet for fjoråret og fylt ut skattemeldingen. Da vil du kunne se om du vil få restskatt og hva det eventuelle beløpet er på. Hvis du ønsker da kan du betale et tilleggsforskudd, slik at du har betalt inn det du mangler på forskuddsskatten.

NB! Fristen for tilleggsforskudd er 31. mai.

Hvorfor bør jeg betale tilleggsforskudd?

En fordel med å betale inn tilleggsforskudd innen fristen 31. mai er at du slipper renter på kravet hvis du har restskatt. Det er likevel ingen krav om at du må betale tilleggsforskudd. Det er kun en mulighet du som næringsdrivende har for å slippe restskatt. 

Skal du føre regnskap? Prøv Norges smarteste regnskapsprogram.


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!