Hva er skattemelding

Skattemelding er et skjema som inneholder informasjon om inntekt, gjeld, fradrag og formue fra fjoråret. Skatteetaten sender ut skattemelding til alle i Norge som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd i mars/april hvert år. 

Skattemelding er et skjema som inneholder informasjon om inntekt, gjeld, fradrag og formue fra fjoråret. Skatteetaten sender ut skattemelding til alle i Norge som mottar lønn, pensjon eller uføretrygd i mars/april hvert år. 

Du bruker skattemeldingen til å sjekke at alle opplysningene er riktig. På den måten kan Skatteetaten regne ut hvor mye du skal betale i skatt, og du finner ut om du har betalt for mye eller for lite i året som var.

MVA-meldingen er også en type skattemelding. Det formelle navnet er nemlig skattemelding for merverdiavgift.

Hva er selvangivelse?

Skattemelding het tidligere selvangivelse, men endret navn 1. januar 2017.

Skattemelding for privatpersoner uten næringsvirksomhet

Privatpersoner uten næringsvirksomhet får skattemeldingen i mars/april hvert år. Du må sjekke at alle opplysningene er riktig og sende inn endringer innen 30. april samme år. 

De som leverer den nye skattemeldingen får skatteoppgjøret så raskt det er ferdig behandlet av Skatteetaten. De som leverer den gamle skattemeldingen får skatteoppgjøret rundt 22. juni. Da får du penger på konto hvis du har skatt til gode, eller må betale hvis du har betalt for lite skatt forrige år og har restskatt. 

Skattemelding for privatpersoner med enkeltpersonforetak og ANS/DA

Skattemeldingen for enkeltpersonforetak er lik den privatpersoner får. Det er fordi du som personlig næringsdrivende blir sett på som samme skattesubjekt som enkeltpersonforetaket ditt. Fristen for å gjøre endringer og levere skattemeldingen er 31. mai. 

Skatteoppgjøret for enkeltpersonforetak kommer mellom august og oktober. 

Enkeltpersonforetak må i tillegg levere næringsspesifikasjon.

Slik leverer du årsoppgjør for enkeltpersonforetak

Skattemelding for aksjeselskap

Alle aksjeselskap må lage en egen skattemelding, helt uavhengig av eierne av bedriften. Den inneholder opplysninger om selskapet, inntekt, formue og gjeld. Denne skal også leveres innen 31. mai samme år. 

Skattemeldingen for aksjeselskap er litt mer omfattende enn den for privatpersoner og ENK. I tillegg til selve skattemeldingen, må du levere Næringsoppgave 2, skjema om forskjell mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier og skjema for avstemming av egenkapital. Noen selskaper må levere mer. 

NB! I 2023 er siste året aksjeselskap kan levere Næringsoppgave 2. Fra 2024 vil den bli erstattet med næringsspesifikasjon, som er en enklere og mindre tidkrevende måte å rapportere inn til Skatteetaten på.

Skatteoppgjøret for aksjeselskap kommer mellom august og oktober. 

Slik leverer du skattemelding og næringsoppgave for aksjeselskap.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!