Hva er rente

Rente er kostnaden du betaler for å låne kapital og er en slags godtgjørelse for å ha lånt penger. Rente er ofte en prosent av lånebeløpet. Når du har et lån betaler du både ned på lånet og på rentene for at du har fått ta ut lånet. Du kan også motta renter på bankkontoen din fra banken. 

Rente er kostnaden du betaler for å låne kapital og er en slags godtgjørelse for å ha lånt penger. Rente er ofte en prosent av lånebeløpet. Når du har et lån betaler du både ned på lånet og på rentene for at du har fått ta ut lånet. Du kan også motta renter på bankkontoen din fra banken. 

Renten kan kan bestå av tre ulike deler. Det kan være en godtgjørelse fra utlåner for å stille kapital til disposisjon. En risikopremie som gir utlåner en bonus for å risikoen ved lånet. Eller godtgjørelse for inflasjon hvis inflasjonen kan stige en periode. 

Hvordan føre inn renter i regnskapet? 

Når du har kassekreditt og betaler renter fra driftskontoen din kan du bokføre disse når du avstemmer som et eget valgalternativ. Da trykker du på NYTT BILAG, og velger renter når det er trukket renter fra kontoen. 
Når du betaler ned renten på lånet bokfører du det i bankavstemmingen i regnskapet. Som regel betaler du renter og avdrag på lånet samtidig. Derfor er det enklest å bokføre dette ved å registrere det på REGISTRERE BILAG.

Si du skal betale 8500 kroner i renter og avdrag, da skal disse føres i minus på kontoen de er betalt fra, for eksempel da 1920 Bankkonto.

Deretter må du dele opp på flere linjer for å få ført renter og fradrag hver for seg. Neste linje vil da være avdrag som føres på pluss på lånekontoen du har betalt avdrag på, for eksempel 2240, og på linjen under fører du rentene som også skal føres i pluss på konto 8150. 

Mottar du renter fra banken kan du føre de i bankavstemmingen ved å legge til nytt bilag. 

Les mer om hvordan du gjør en bankavstemming i Conta

Bokfør med Conta. Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!