Hva er juridisk enhet/person

En juridisk enhet, også kalt en juridisk person, er en betegnelse brukt på et rettssubjekt som ikke er en fysisk person, og som utad representerer en egen enhet som har lov til å inngå avtaler som om de var en ekte, fysisk person.

En juridisk enhet, også kalt en juridisk person, er en betegnelse brukt på et rettssubjekt som ikke er en fysisk person, og som utad representerer en egen enhet som har lov til å inngå avtaler som om de var en ekte, fysisk person.

Eksempler på juridiske enheter eller personer, er 

  • stat, kommune, fylkeskommune og organisasjoner underlagt disse
  • næringsvirksomheter som AS, samvirker, med flere
  • stiftelser

En praktisk konsekvens av at en organisasjon kan betraktes rettslig som om det var en person, er at denne enheten kan være part i rettslige tvister og søksmål, både som saksøkende og saksøkt.

Juridiske enheter eller personer er altså økonomisk og rettslig ansvarlig for seg selv. 

Et spesielt tilfelle er enkeltpersonforetak, hvor er innehaveren og bedriften/organisasjonen én og samme rettssubjekt, som betyr at innehaveren har det fullstendige økonomiske og rettslige ansvaret for hva bedriften foretar seg.  

En fordel med å opprette et AS er at AS-et har det økonomiske og rettslige ansvaret for økonomiske tap eller andre tvister firmaet skulle bli en del av, med mindre eierne beviselig med vilje har begått lovbrudd som tilsier at de selv er skyldige. 

Aksjeselskaper på engelsk heter Limited Liability Companies, som fra navnet tilsier at eierne sitt ansvar er begrenset til den opprinnelige kapitalen de skjøt inn. Det samme gjelder i prinsipp i Norge også.

Styrearbeid er en viktig del i et AS nettopp fordi AS-et er et eget rettssubjekt og har et ansvar for å opptre på en økonomisk og rettslig forsvarlig måte.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!