Kan jeg sende tilbud uten samtykke?

I noen tilfeller, ja – men det finnes regler for hvordan du kan kontakte privatkunder. GDPR verner om personvernregler og fører til at du trenger klart samtykke for å sende tilbud til enkeltpersoner.

Post-thumb
- 4 min lesing
En person som samler inn samtykke fra forskjellige sider

I noen tilfeller, ja – men det finnes regler for hvordan du kan kontakte privatkunder. GDPR verner om personvernregler og fører til at du trenger klart samtykke for å sende tilbud til enkeltpersoner.

GDPR (General Data Protection Regulation) trådte i kraft i Norge 20. juli, og fører med seg strengere regler for personvern. Nå skal enkeltpersoner gi informert og frivillig samtykke til markedsføring, og ha mulighet for å kontrollere, flytte og slette personopplysninger som finnes på nett. Brudd på reglene kan føre til store bøter.

Sende tilbud til en privatperson?

Det er ikke lov å sende tilbud uoppfordret til privatpersoner, verken på e-post eller SMS. Ifølge loven om markedsføring og avtalevilkår § 15 har du uten samtykke fra privatpersoner ikke lov til å bruke “elektroniske kommunikasjonsmetoder som tillater individuell kommunikasjon”.

Du må altså ha samtykke fra personen før du sender et tilbud og eventuelt følger det opp.

Hvordan innhente samtykke fra privatpersoner

Du kan ikke sende e-post, SMS eller andre former for meldinger til privatpersoner for å få samtykke. Det regnes som en markedsføringshenvendelse og er ikke tillatt.

For å hente inn samtykke til å sende tilbud via SMS, personlig e-post eller jobb-e-post (som olanordmann@bedrift.no) kan du for eksempel bruke avkrysningsboks (som ikke er krysset av på forhånd) på kontaktskjema eller bestillingsskjema, eller du kan ha et kontaktfelt på nettsiden hvor kunden oppgir at de ønsker å motta et tilbud.

Når du skal hente inn samtykke må du:

  • få samtykket frivillig – det kan ikke være en allerede avkrysset boks, eller automatisk regnes som gitt når personen fyller ut et skjema. Det kan heller ikke være et krav at kunden gir samtykke for å få tilgang til nettbutikk, bruk av tjenesten, nedlastningsmateriale eller lignende.
  • skrive på en slik måte at kunden vet hva de takker ja til.
  • spesifisere hvorfor du trenger personinformasjonen og hva den brukes til. Hva kommer du til å sende og gjennom hvilke kanaler? Takker kunden ja til tilbud på e-post, har du ikke lov til å sende tilbud på SMS.
  • bekrefte hvor lenge samtykket gjelder.

Du har i alle tilfeller kun lov til å bruke samtykket til å sende tilbud angående varene eller tjenestene dine. Kunden skal også ha mulighet til å enkelt og gratis takke nei til videre kontakt hver gang du sender dem noe.

Sende tilbud til en bedrift?

Det er ingen regler for bedrifter, og du kan fint sende tilbud til en bedrift, så lenge e-posten du sender til ikke tilhører en spesifikk person. Det vil si at du kan sende et tilbud til post@bedrift.no, men ikke til olanordmann@bedrift.no, selv om tilbudet er ment for bedriften. Du har som avsender ansvar for å forsikre deg om at e-posten er generell.

Forbudet mot å markedsføre til spesifikke personer gjelder også når en person har brukt e-postadressen sin som kontaktadresse i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret eller andre registre.

Unntak ved eksisterende kunderforhold

Du kan sende tilbud til kunder som du har et eksisterende kundeforhold til. Kunden må ha frivillig gitt fra seg kontaktdetaljer (e-postadresse eller telefonnummer) når de kjøpte varer eller tjenester fra deg. Du må ta kontakt i rimelig tid etter at du har levert varen eller tjenesten.

Har kunden kjøpt en enkelt tjeneste eller vare fra deg vil som regel ikke regnes som et eksisterende kundeforhold. Der det er naturlig å holde kontakt med kunden er det større sjanse for at forholdet blir regnet som eksisterende.

Eksempler på dette kan være abonnement, forsikringer, medlemskap, eller der hvor varen brukes over lengre tid, som for eksempel en bil. Merk at kundeforholdet opphører så fort et abonnement eller medlemskap utløper.

Egne regler for telefonsalg

Du trenger ikke forhåndssamtykke for å kontakte kunder via telefonsamtaler så lenge kunden ikke har takket nei til å bli kontaktet av deg på denne måten. Telefonsalg må ikke bryte med god markedsføringsskikk.

Personer kan verne seg mot telefonsalg ved å registrere seg i Reservasjonsregisteret, men har du et eksisterende kundeforhold med kunden kan du ta kontakt selv om de har reservert seg mot denne typen kommunikasjon.

Du er nå i enda større grad lovpålagt å ha gode rutiner for kundekontakt, sørge for sikker håndtering av personopplysninger og kommunisere kun relevant info til kunder, men disse grepene er også med på å skape bedre forhold mellom deg og kundene dine.

Prøv Conta gratis nå, uten forpliktelser