Så enkelt er det å føre regnskap selv med Conta

Bokføring i Conta går kjapt og enkelt.

Post-thumb
- 2 min lesing

Bokføring i Conta går kjapt og enkelt.

mann som fører regnskap

Alle transaksjoner i firmaet ditt må registreres i et regnskap, og dette kalles bokføring. I Conta kan du bokføre de fleste bilagene med veivisere som gjør prosessen raskere og enklere for deg. Bruker du Conta til å fakturere blir fakturaene dessuten automatisk registrert i regnskapet, slik at du slipper dobbeltarbeid.

Det viktigste er uansett at du unngår at bilag og kvitteringer hoper seg opp, ved å hele tiden gjøre løpende registrering av transaksjonene i firmaet ditt.

Registrere kjøp

Når du har mottatt en faktura, legger du den aller først inn i nettbanken til firmaet ditt og setter en betalingsdato, for eksempel forfallsdatoen som står på selve fakturaen.

Du bokfører ting firmaet har kjøpt ved å trykke på «Kjøp»-knappen under menyfanen «Registrere nytt bilag».

skjermbilde fra conta regnskap

Før du bokfører kjøpet, bør du ha skannet eller tatt bilde av originalbilaget, som du så kan laste opp på denne siden. Da har du alt på ett sted, og originalbilaget blir knyttet til bokføringen slik bokføringsloven krever.

Fyll ut informasjonen nøyaktig slik det står på fakturaen du har mottatt, med samme leverandør, dato, forfall, fakturanummer og ikke minst nøyaktig samme beløp. Nye leverandører kan du også legge til direkte fra denne siden.

Neste steg er å velge hvilken konto kostnaden skal føres på. Et innkjøp av varer skal for eksempel normalt føres på «4300 Innkjøp av varer for videresalg, høy avgiftssats» som er en kostnadskonto.

skjermbilde fra conta regnskap

Til slutt skriver du bare inn betalingsdatoen du la inn i nettbanken tidligere under «Er fakturaen betalt?», og du er klar til å klikke «Opprett kjøp».

Registrering av inntekt

Fakturaer du lager i Conta blir automatisk bokført som inntekt i regnskapet. Dette har tilbakevirkende kraft, slik at hvis du har laget mange fakturaer fra før og så aktiverer regnskapsdelen av Conta, vil alle fakturaene allerede være registrert, med den innbetalingsdatoen du oppga da du registrerte betalingen.

Alle andre inntekter kan du registrere på samme måte som ved registrering av kjøp, slik vi forklarte over. Bare gå til «Bilag» og klikk på «Registrer nytt bilag», og så «Registrere inntekt»

Det er anbefalt å bokføre inntekter umiddelbart, og så registrere selve innbetalingen når du mottar den. Du finner frem igjen til bilaget ved å gå til bilagsjournalen under «Rapporter», og så legger du inn innbetalingsdatoen under «Har du mottatt betaling?»

Sjekk ut hjelpesidene for mer info om bokføring i Conta.

Lag konto og kom i gang med å føre regnskap selv.

Prøv Conta gratis nå, uten forpliktelser