Hva er debet

Debet er et regnskapsmessig uttrykk som blir brukt om hvilken regnskapskonto pengene kommer inn på når vi registrer en transaksjon i regnskapet.

Debet er et regnskapsmessig uttrykk som blir brukt om hvilken regnskapskonto pengene kommer inn på når vi registrer en transaksjon i regnskapet.

Hver økonomiske hendelse (eller transaksjon) må føres på to kontoer i regnskapet, som et plussbeløp (debet) og et minusbeløp (kredit) for å vise henholdsvis hvor verdiene endte opp, og hvor de ble hentet fra. 

Å føre et beløp med plussfortegn (debet) gjøres når:

  • En eiendel øker i verdi
  • En kostnad øker 
  • Gjeld reduseres

Vil du lære mer om regnskap og bokføring? Ta et gratis regnskapskurs med Jostein og Randi i Conta!

Debet og kredit, enkelt forklart

For å gjøre det enkelt å forstå bruker vi ofte pluss og minustegn foran summer i Conta for å illustrere om det er debet (+) eller kredit (-) det er snakk om. 

Det som kan virke forvirrende for mange er ideen om at inntekt kan ha minustegn og kostnader kan ha plusstegn. Her er en forklaring som kanskje kan gjøre det lettere å forstå: 

Et kjøp har plussfortegn på en kostnadskonto, siden det øker kostnadene til bedriften din, og minus på en bankkonto, siden firmaet ditt har brukt penger og disse pengene går ut av kontoen. Ikke sant?

Slik ser det ut hvis firmaet ditt kjøper en mobiltelefon og betaler med firmakort:

+ 6 000 kroner på konto 6551 Datautstyr (debet)

– 6 000 kroner på konto 1920 eller en annen bankkonto (kredit)

De to beløpene går da i null slik at regnskapet «sjekker seg selv», og vi ser hvor pengene ble hentet fra (bankkonto) og hva de ble brukt på (datautstyr). Med andre ord: Bankkontoen ble kreditert (trukket) mens kostnadene dine økte siden du kjøpte en mobiltelefon (datautstyr).

Les mer om debet og kredit.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!