Hva er dobbel bokføring

Dobbel bokføring refererer til det såkalte dobbelt bokføringsprinsippet, som er ryggraden i ethvert regnskapssystem, og standarden for hvordan man fører regnskap verden over.

Dobbel bokføring refererer til det såkalte dobbelt bokføringsprinsippet, som er ryggraden i ethvert regnskapssystem, og standarden for hvordan man fører regnskap verden over.

Dobbel bokføring kalles også dobbelt bokføringsprinsipp, tosidig bokføring eller dobbelt bokholderi.

Metoden stammer tilbake til 1400-tallet.

Det innebærer at hver transaksjon skal kunne spores i regnskapet ved at de føres på minst to kontoer. For eksempel når du kjøper noe, skal det føres på minst en kostnadskonto og en bankkonto som viser 1: Hva slags type kostnad det var og 2: Hvor pengene ble hentet fra. Alle regnskapsprogram må følge dobbelt bokføringsprinsipp.

Prøv smart og enkel bokføring i Conta med hjelp av kunstig intelligens og maskinlæring.

Dobbel bokføring gjør regnskapet sporbart

Dobbel bokføring gjør at hver transaksjon er sporbar: Penger kan ikke bare fordufte ut i luften eller hentes fra ingenting; det er derfor mulig for alle å lese regnskapet som en økonomisk hendelseshistorikk for virksomheten. 

I dobbel bokføring brukes ordene debet og kredit for å forklare om et beløp gikk inn eller ut av en konto i regnskapet. I Conta bruker vi henholdsvis pluss og minustegn som erstatning for disse begrepene da det ofte blir enklere å forstå. Les mer om debet og kredit.

Det enkleste for de fleste er å bruke et regnskapsprogram, da slipper du å gjøre så mye manuelt arbeid og tenke så mye på teorien bak.  Men det kan være greit å vite hva dobbelt bokføring er likevel!Prøv Conta gratis

Eksempel på dobbel bokføring

Dobbel bokføring vil si at for hvert kjøp og salg føres det samme beløpet i kredit og debet, altså som både pluss og minus i regnskapet.  

For eksempel føres kjøp som pluss på en kostnadskonto, siden det øker kostnadene til bedriften din, og minus på en bankkonto, siden firmaet ditt har brukt penger.

Slik ser det ut hvis firmaet ditt kjøper en mobiltelefon og betaler med firmakortet*:

+ 6 000 kroner på konto 6551 Datautstyr (debet)

– 6 000 kroner på konto 1920 eller en annen bankkonto (kredit)

* hvis dette kjøpet var på mer enn 40 000 kroner, eller det var et varekjøp, måtte du ha ført det via en leverandørreskontro.

De to beløpene går da i null, og regnskapet ditt sjekker seg selv. Hvis du ender opp med positiv eller negativ sum når du fører et bilag vet du at du har ført feil et sted.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!