Hva er kredit

Kredit er et regnskapsmessig uttrykk som blir brukt om hvilken regnskapskonto pengene går ut fra når vi registrer en transaksjon i regnskapet. 

Kredit er et regnskapsmessig uttrykk som blir brukt om hvilken regnskapskonto pengene går ut fra når vi registrer en transaksjon i regnskapet. 

Vi bruker ofte begrepene debet og kredit når det er snakk om hvilken konto man skal bokføre på, men for at det skal bli lettere å forstå kan man tenke det som en pluss og minus. I et regnskap skal en transaksjon føres på en plusskonto (debet) og en minuskonto (kredit) som viser hvor verdiene har havnet, og hvor de har blitt hentet fra. Dette kalles dobbel bokføring. 

Kredit er hvor du har hentet penger fra for å betale transaksjonen du legger inn. Har du kjøpt et møbel til kontoret ditt havner den på pluss (debet) fordi du har fått en verdi inn, men prisen på møbelet blir bokført som minus (kredit) på kontoen pengene har gått ut fra. 

Du bokfører ofte kredit på kontoen for bankkontoen til bedriften, altså konto 1920 i regnskapet.

Debet og kredit, slik fungerer det

Kreditere noe i regnskapet

Å kreditere er et regnskapsmessig uttrykk som betyr å plassere en transaksjon på minussiden (kredit) i regnskapet. Når du plasserer en transaksjon på plussiden blir kalt å debitere. Krediterer du en gjeldskonto øker gjelden, krediterer du en eiendelskonto reduseres verdien på den kontoen. Kreditere kan også bli brukt i sammenheng å kreditere en faktura. Det vil si at du annullerer en faktura du har sendt ut.

Les mer om debet og kredit.

Bokfør med Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!