Hva er avskrivning

Avskrivning er noe vi som regel bruker på anleggsmidler, altså maskiner og annet utstyr, eller eiendeler bedriften har kjøpt for å eie over en lenger periode. Når du avskriver vil det si at du kostnadsfører et større kjøp over en lenger periode og fordeler levetiden til eiendelen.

Avskrivning er noe vi som regel bruker på anleggsmidler, altså maskiner og annet utstyr, eller eiendeler bedriften har kjøpt for å eie over en lenger periode. Når du avskriver vil det si at du kostnadsfører et større kjøp over en lenger periode og fordeler levetiden til eiendelen.

Dette er fordi vi forventer at anleggsmidler skal holde lenger enn en regnskapsperiode. Når du avskriver en eiendel betyr det at du fradragsfører verdifallet på en eiendel etter hvert som den brukes og slites. En eiendel du avskriver må være kjøpt med tanken om å vare i minst tre år og koste mer enn 30 000 kroner.  

Bruk et regnskapsprogram til å bokføre regnskapet ditt! Conta er Norges smarteste regnskapsprogram og du kan bokføre alt på egenhånd.

Lineær avskrivning og saldoavskrivning 

Det finnes ulike måter å avskrive på. Skal du bruke lineær avskrivning betyr det at du avskriver samme summen over et visst antall år. Har du for eksempel kjøpt noe til 100 000 kroner og deler det på 5 år, vil summen du skal kostnadsføre per år være 20 000 kroner. Lineær avskrivning er det som er vanlig å bruke i et aksjeselskap.

Du kan også bruke saldoavskrivning som betyr at du avskriver en prosentsats av den gjenværende verdien. Da vil summen bli mindre for hvert år som går.

De fleste enkeltpersonforetak leverer næringsspesfikasjon og må dermed bruke saldoavskrivning. De har ikke muligheten til å fordele det over levetiden slik som du kan gjøre i et aksjeselskap. Derfor kan de ikke velge lineær avskrivning.

Hvordan bokføre avskrivning 

Avskrivning bokføres som regel som en kostnad i regnskapet. Det skal bokføres på en konto som begynner på 60, f.eks 6015 avskriving av maskiner og inventar og som minus på den kontoen i regnskapet der eiendelen står, f.eks 1236 Varebil.

Du kan også bokføre avskrivningen direkte i næringsspesifikasjonen. Dette er den enkleste metoden, da det sikrer at du får riktig avskrivningstype.

Næringsspesifikasjonen for ENK avskriver med saldoavskrivning, mens næringsspesifikasjonen for AS bruker både saldoavskrivning og lineær avskrivning.

Slik bokfører du avskrivning i Conta.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!