Hva er transaksjon

En transaksjon er å overføre penger, enten digitalt eller kontant, i bytte mot en vare eller tjeneste.

En transaksjon er å overføre penger, enten digitalt eller kontant, i bytte mot en vare eller tjeneste.

Det er selve overføringen av penger som kalles en transaksjon i regnskapet. 

Vanlige transaksjoner

Både bedrifter og privatpersoner er borti en eller annen form for transaksjon nesten hver eneste dag. Det finnes mange forskjellige transaksjoner i en virksomhet, og disse tre er de mest vanlige:

  • Kjøp og salg: Den mest vanlige transaksjonen er kjøp og salg. Den som selger en vare eller tjeneste (kreditor) vil ha mer penger på konto når transaksjonen er gjennomført, mens den som kjøper en vare eller tjeneste (debitor) vil ha mindre penger på konto når transaksjonen er gjennomført.

  • Utbetaling av lønn: Lønn til ansatte er også en transaksjon. Arbeidskraften til de ansatte er produktet, og for den får de utbetalt lønn fra arbeidsgiver.

  • Produksjonsomkostninger: Produksjonsomkostninger, også kalt variable kostnader, er kostnader du betaler for produksjonsvarer. Det gjelder for eksempel råvarer til å lage et produkt du selger, elektrisitet eller lignende. 

Hvordan bokføre en transaksjon

Når vi bokfører transaksjoner i regnskapet, bruker vi dobbel bokføring. Det betyr at vi registrerer kjøps- eller salgssummen som pluss ett sted i regnskapet og minus ett annet sted. Da vil regnskapet gå i null. Dobbel bokføring er standarden i Norge, og gjør det enkelt å ha kontroll på føringene dine. Les mer om dobbel bokføring

Registrere kjøp

I Conta bokfører du kjøp ved å gå til BILAG > REGISTRERE KJØP. Der kan du enten laste opp en fil direkte, eller så kan du bruke kvitteringsappen til å sende bilaget til innboksen i Conta. 

Last ned kvitteringsappen til Conta i App Store eller Google Play

Deretter fyller du enkelt inn fakturadetaljene, hvilken kostnadskonto kjøpet skal bokføres på og hvilken MVA-kode det har. Til slutt velger du om fakturaen er betalt eller ikke, og hvilken betalingsmåte du har brukt. Alle kjøp bokføres på forskjellige kontoer, avhengig av hva du har kjøpt. 

Se hvordan du registrerer et kjøp i Conta, steg for steg.

Registrere salg

For å registrere salg, går du til BILAG > REGISTRERE INNTEKT. Her legger du inn fakturadetaljene og en beskrivelse av det du har solgt. 

Hvis du har sendt fakturaen med Conta, bokføres den automatisk i regnskapet ditt. 

Når du mottar betaling fra kunden din, finner du fakturaen i Conta og registrerer den som betalt. Ganske enkelt, egentlig! 

Se hvordan du registrerer et salg i Conta, steg for steg.  

Bokføre utbetaling av lønn

Når du skal kjøre lønn, må du huske å regne med skatt, arbeidsgiveravgift, feriepenger og godene de ansatte har, i tillegg til bruttolønn. Vi anbefaler at du bruker et lønnssystem for å regne ut dette. Du må føre de forskjellige postene rundt lønn i regnskapet. Se hvordan du gjør det i Conta

Det er selve utbetalingen av lønn som er transaksjonen. For å bokføre den, gå til BILAG > REGISTRER NYTT BILAG. La oss si at den ansatte får utbetalt 25 000 kroner i lønn.

Bokføringen vil se sånn ut:

+ 25 000 kroner på konto 2930 Skyldig lønn
– 25 000 kroner på konto 1920 Bankkonto

Se hvordan du bokfører lønn i Conta, steg for steg

Bokføre produksjonsomkostninger

Du bokfører produksjonsomkostninger på samme måte som du bokfører vanlige kostnader. Slik gjør du det i Conta.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!