Hva er fritatt MVA

Noen bransjer er fritatt fra MVA. Det betyr at de ikke har MVA på varene eller tjenestene de selv selger, men kan få fradrag på varene og tjenestene de kjøper. 

Noen bransjer er fritatt fra MVA. Det betyr at de ikke har MVA på varene eller tjenestene de selv selger, men kan få fradrag på varene og tjenestene de kjøper. 

Å være fritatt MVA vil si at bedriften ikke trenger å betale merverdiavgift på varene og tjenestene du selger. Som bedrift med fritatt MVA, kan du likevel ha fradragsrett på MVA på varer og tjenester du kjøper. 

Du må fremdeles bruke en kode på MVA når du bokfører og sender fakturaer. Både unntatt MVA og fritatt MVA har 0 prosent merverdiavgift, men ulik MVA-kode. Det er viktig at du bruker riktig MVA-kode for at regnskapet blir riktig.  

Er bedriften din fritatt merverdiavgift, skal du bruke MVA-kode 5 Fritatt MVA.  

Forskjell på unntatt MVA og fritatt MVA

Er du unntatt MVA, betyr det at omsetningen din ikke omfattes av merverdiavgiftsloven. Fritatt MVA derimot, omfattes av MVA-loven. Hvis bedriften din er fritatt for MVA har du fremdeles fradragsrett på MVA på varer og tjenester du har kjøpt, selv om du ikke har det på egne produkter. Da må du også levere MVA-melding for å se hva du kan få fradrag på.

Hvilke varer og tjenester er fritatt merverdiavgift? 

Listen under viser et utdrag av varer og tjenester som er fritatt merverdiavgift. For fullstendig liste se mer i merverdiavgiftsloven § 6.  Er du i tvil på om bedriften din driver under fritatt MVA, bør du ta kontakt med Skatteetaten eller en autorisert regnskapsfører for å sikre deg at du følger de riktige reglene for din bedrift. 

Varer og tjenester som er fritatt merverdiavgift: 

  • Bøker
  • Aviser og nettaviser
  • Salg av varer til utlandet
  • Omsetning og utleie av oljeplattformer i oljeindustrien 
  • Salg av brukte kjøretøy

Trenger du en regnskapsfører? Conta har over 150 autoriserte regnskapspartnere som kan hjelpe deg med regnskapet.


Finn en regnskapsfører

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!