Hva er termin

En termin er et fastsatt tidspunkt for en frist. I regnskapssammenheng er terminen den perioden du skal levere og betale ting til myndighetene for. Vi har forskjellige terminer for MVA, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. 

En termin er et fastsatt tidspunkt for en frist. I regnskapssammenheng er terminen den perioden du skal levere og betale ting til myndighetene for. Vi har forskjellige terminer for MVA, forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. 

Termin for merverdiavgift

Nesten alle bedrifter rapporterer merverdiavgift og leverer MVA-melding seks ganger i året. Les mer om MVA-meldingen

Fristen for å levere MVA-melding er som regel to måneder etter terminen er ferdig. 

Terminer for MVA

1. termin: januar og februar, frist 10. april
2. termin: mars og april, frist 10. juni
3. termin: mai og juni, frist 31. august (utsatt pga. ferie)
4. termin: juli og august, frist 10. oktober
5. Termin: september og oktober, frist 10. desember
6. Termin: november og desember, frist 10. februar

Noen bedrifter har kun én MVA-termin i året. Dette gjelder blant annet bedrifter som driver med primærnæring, altså jordbruk, gartneri, skogbruk, fiske eller har husdyr. Da er fristen 10. april hvert år. 

Små virksomheter kan søke om å ha årstermin og rapportere MVA én gang i året. Fristen for å søke er 1. februar. Blir søknaden godkjent, er fristen for innsending av MVA-meldingen 10. mars. 

Terminer for forskuddsskatt

Aksjeselskap har to terminer for å betale forskuddsskatt.

Terminer for forskuddsskatt for AS

1. termin: frist 15. februar
2. termin: frist 15. april

AS betaler skatt for året før.

Enkeltpersonforetak skal betale forskuddsskatt i fire terminer. I motsetning til MVA-terminen der du leverer oppgave for en liten periode, gjelder forskuddsskatten hele året du er i. Du melder inn til Skatteetaten hvor mye du forventer å tjene, så skriver de ut forskuddsskatt til deg basert på det. 

Normalt regner Skatteetaten forskuddsskatten etter inntekten du hadde året før. Forskuddsskatten deles opp i fire like store bolker som du betaler innen fristen. Det betyr altså ingenting om du tjener mer i begynnelsen av året og mindre mot slutten, forskuddsskatten er den samme uansett. 

Les mer om forskuddsskatt

Noen av fristene for forskuddsskatt for enkeltpersonforetak ble endret 1. januar 2021.

Terminer for forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

1. termin: frist 15. mars
2. termin: frist 15. juni
3. termin: frist 15. september
4. termin: frist 15. desember

Terminer for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Bedrifter som har ansatte skal også betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift. Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift betales seks ganger i året og er basert på a-meldingen for de to foregående månedene. 

Terminer for forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

1. termin: januar og februar, frist 15. mars
2. termin: mars og april, frist 15. mai
3. termin: mai og juni, frist 15. juli
4. termin: juli og august, frist 15. september
5. termin: september og oktober, frist 15. november
6. termin: november og desember, frist 15. januar

Hvis en av fristene faller på en helg eller helligdag, flyttes den til første hverdag etter den opprinnelige fristen.

Få oversikt over alle fristene som gjelder bedriften din.


Se frister

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!