Prøv Regnskap fra Conta gratis i 30 dager

Hva gjør en regnskapsfører?

I denne artikkelen finner du alt du trenger å vite om hva en regnskapsfører gjør og hva en regnskapsfører kan gjøre for deg som driver bedrift. 

Post-thumb
- 17 min lesing

I denne artikkelen finner du alt du trenger å vite om hva en regnskapsfører gjør og hva en regnskapsfører kan gjøre for deg som driver bedrift. 

En regnskapsfører jobber hovedsakelig med regnskapsføring for én eller flere bedrifter, og tar seg også av dokumentering, avstemming og kontrollering. En regnskapsfører kan jobbe internt i et firma som en del av en økonomiavdeling, eller i et regnskapsbyrå som har eksterne kunder.

Trenger du en regnskapsfører? Conta har over 100 partnere fra hele landet som står klare til å hjelpe deg. Finn din regnskapsfører.

Du kan også føre regnskapet helt selv hvis du ønsker det! Les mer om

Conta sitt regnskapsprogram her.

En regnskapsfører som jobber internt i et firma, vil som regel ha fullt ansvar for regnskapet til bedriften. For de som jobber i et regnskapsbyrå vil arbeidsoppgavene variere fra kunde til kunde, ut fra hvor mye kundene ønsker å gjøre på egenhånd. Det kan også avhenge av hva regnskapsbyrået tilbyr. 

I et regnskap fører du alle inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld som bedriften din har. Regnskapet hjelper deg og eksterne parter som banken, Skatteetaten og investorer å ta en vurdering av økonomien til virksomheten din. Det er kun årsregnskap som er offentlig tilgjengelig for alle å se. Skatteetaten kan kreve innsyn i regnskapet du fører utenom årsregnskapet også, det kalles bokettersyn. 

Alle næringsdrivende må også levere skattemelding og næringsoppgave til myndighetene etter fastsatte frister. Det gjør du for å beregne hvor mye du skal skatte og betale av avgifter. 

Alle som driver næringsvirksomhet er pålagt å bokføre inntekter og utgifter etter bokføringsloven. For å vise til at bokføringen er riktig er det lurt å føre regnskap.

Bokføringspliktig og regnskapspliktig 

Det er en forskjell på å være regnskapspliktig og bokføringspliktig for en bedrift. Noen er kun bokføringspliktige, mens andre er bokføringspliktige og regnskapspliktige. Så og si alle bedrifter har bokføringsplikt. De eneste som er unntatt regelen er enkeltpersonforetak som tjener under 50 000 i året. 

En bedrift som kun er bokføringspliktig trenger ikke lage et årsregnskap som skal sendes inn til Regnskapsregisteret. De må likevel føre regnskap etter bokføringsreglene som kan brukes som grunnlag til næringsoppgaven som skal inn til Skatteetaten. Det er også lurt å føre regnskap med tanke på bokettersyn, andre frister og for å ha kontrollen over bedriftens økonomi. 

Det er organisasjonsform og størrelse på firmaet ditt som avgjør om du er regnskapspliktig eller ikke. Alle aksjeselskap er regnskapspliktige, små enkeltpersonforetak har derimot normalt ikke regnskapsplikt. 

Har bedriften din regnskapsplikt må du utarbeide et årsregnskap som viser resultat, balanse og noter. Større virksomheter skal også utarbeide en årsberetning. Årsregnskap skal sendes inn til Regnskapsregisteret via Altinn og er offentlig tilgjengelig for de som ønsker å se det. Innsendingen av årsregnskap gjøres i tillegg til å sende inn skattemelding/næringsoppgave til Skatteetaten. 

Hva er forskjellen på bokføringsplikt og regnskapsplikt? Sjekk hva som gjelder for din bedrift.

Føre regnskapet selv eller få hjelp av en regnskapsfører?

Hvor mye arbeid du skal sette bort og hva en regnskapsfører skal gjøre for deg, bestemmer du selv ut fra bedriftens behov og prioriteringene dine. Ønsker du å gjøre alt selv, er det fullt mulig.

Du har flere valg når det kommer til å føre regnskap, og dette kan du tilpasse etter hvor mye tid og penger du ønsker å bruke på regnskapsfører:

 • Du kan føre regnskapet selv hvis du ønsker det. Det kan da være lurt å velge et enkelt regnskapsprogram som er tilpasset for brukere som ikke er utdannet innen regnskap og økonomi. Regnskap kan være tidkrevende, men du kan også spare en del penger på å føre det selv. Dette er en vurdering du bør gjøre etter dine behov og bedriften din sin økonomi. Det kan også gi deg en bedre forståelse for bedriften din og økonomien dens. Hvis du bruker tiden din på regnskap fremfor annet arbeid som fører til tapt inntekt, bør du finne andre løsninger. 

Med Conta sitt regnskapsprogram kan du enkelt føre regnskapet ditt selv. Conta har mange hjelpeartikler og videoer som hjelper deg med å finne ut det du trenger om å føre regnskapet selv. Ta vårt gratis regnskapskurs!

 • Du kan føre deler av regnskapet ditt selv, og få hjelp av en regnskapsfører til resten. Dette kan du også tilpasse hvis du ønsker mer eller mindre hjelp i perioder. Å gjøre deler av regnskapet selv vil være et naturlig valg for mange små og mellomstore bedrifter.

I Conta kan du invitere din egen regnskapsfører inn i programmet, eller finne en av våre autorisierte regnskapspartnere hvis du har behov for det. Du kan lagre alt du ikke får til som en kladd, så kan du be regnskapsfører fullføre for deg. Last ned appen og send bilag direkte fra mobilen til regnskapsføreren din!

I oppstartsfasen ønsker du kanskje å gjøre mest mulig selv for å spare penger, men kan du lite om regnskap, kan det være lurt å sette seg godt inn i et regnskapsprogram og hjelpeartikler, eller kontakte en regnskapsfører for rådgivning.

Mange velger å ha en regnskapsfører det første året, og da har du også noe å se etter hvis du velger å føre hele eller deler av regnskapet ditt i senere år. 

Når du benytter en ekstern regnskapsfører må du melde fra til Enhetsregisteret om hvem som skal være regnskapsfører for bedriften din. Ofte gjør en regnskapsfører dette for deg. Dette gjelder for alle som ikke har en regnskapsfører internt i eget firma.

Bli en kløpper på regnskap! Conta har et gratis regnskapskurs hvor du lærer mer om å føre regnskap i Conta.

5 grunner til at du bør føre regnskapet i Conta.

Bør du føre regnskapet selv eller få hjelp av en regnskapsfører? Ta testen her!

Hva kan en regnskapsfører gjøre for deg? 

En regnskapsfører kan hjelpe deg med å holde orden på og bokføre bedriftens inntekter og utgifter. Regnskapsføreren sørger også for at dette blir rapportert inn til staten korrekt og innen angitte tidsfrister. Du kan også få hjelp med dokumentasjon og avtaler som for eksempel dokumentasjon av inntekter og utgifter eller leieavtaler. 

Dette kan en regnskapsfører gjøre for deg: 

 • Har du ansatte kan en regnskapsfører beregne og rapportere inn lønn, sørge for at skatten overføres til skattetrekkskonto og betale skatt og arbeidsgiveravgift.
 • Skal du levere inn Næringsoppgave 1 eller Næringsoppgave 2, kan du få hjelp til å fylle ut og sende det inn. Det finnes også en del ligningspapirer du kan få hjelp til. Personinntektsskjema, skjema for bruk av bil, skjema for lønns- og pensjonskostnader og skjemaer typisk innen bransjen du jobber i er noen eksempler. Dette er ting en regnskapsfører kan bistå deg med å sette opp hvis du skulle være i tvil. 
 • Å flytte føringer i regnskapet slik at kostnader og inntekter står på riktig måned. Det må gjøres for å betale riktig skatt og få riktige regnskapstall. Dette kalles periodisering.
 • Å avskrive eiendeler. Har du kjøpt noe langvarig og dyrt til firmaet regnes det som en eiendel og ikke en kostnad. Eiendelen må minst koste 15 000 kroner og med en varighet på 3 år. Dette kan du avskrive i regnskapet. Avskrivning er å redusere verdien på eiendelen etter hvert som den blir eldre.
 • Å betale MVA. Merverdiavgift skal betales inn opptil seks ganger i året av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Du er pliktig til å registere deg i MVA-registeret når du har over 50 000 kroner i avgiftspliktig omsetning i løpet av et kalenderår. Da må du også kreve inn MVA fra kunder og viderebetale det til staten.
 • Å ta årsoppgjøret. Alle selvstendig næringsdrivende skal gjennomføre årsoppgjør enten du er ENK eller AS før de sender inn skattemelding og næringsoppgave. En regnskapsfører kan enten føre hele regnskapet ditt eller sjekke om du har ført riktig det siste året hvis du ønsker det. 
 • Å lage og sende inn årsregnskap. Alle regnskapspliktige bedrifter må sende inn årsregnskap. Årsregnskapet er satt opp litt annerledes enn det vanlige regnskapet som du bruker når du henter tall til skattemelding og næringsoppgave. Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig. 
 • Å kontrollere og dokumentere at alt i regnskapet stemmer, også kalt avstemming. De offentlige avgiftene i regnskapet skal stemme med det du har rapportert til Skatteetaten, bankkontoen i regnskapet skal stemme med årsoppgaven/bankutskrifter og gjennomgang av en leverandør i regnskapet ditt skal stemme med det som står i deres regnskap der du er kunde. 
 • En regnskapsfører kan fungere som en økonomisk rådgiver eller sparringspartner hvis det er noe du skulle lure på, for eksempel om en investering er en god idé for bedriften din.  

Les mer om hva en regnskapsfører kan gjøre for deg

Hvor føres regnskapet? 

Enten du vil ha hjelp av en regnskapsfører eller vil føre regnskapet selv, er det mest vanlig å føre regnskapet i et regnskapsprogram. Det er det som er anbefalt og absolutt lettest å holde styr på. I tillegg er det et krav om at du bruker regnskapsprogram hvis du har over 600 bilag årlig. Fører du kun deler av regnskapet selv, eller har en regnskapsfører som gjør hele jobben, er det lettere for deg å levere bilag digitalt til et regnskapsprogram. 

Det er mulig å føre regnskapet i en regnskapsmal, i for eksempel Excel, så lenge du har mindre enn 600 bilag årlig. Men dette krever at du har en god del kunnskap om regnskap, i tilleg til at det krever mer tid og er mer avansert.

Bokføringsloven har strenge retningslinjer på hvordan regnskapet ditt skal se ut. Det må være sporbart, oppdatert, oversiktlig og knyttet til fakturaer eller kvitteringer. Vær også obs på at ikke alle regnskapsmaler legger opp til at du kan avskrive, periodisere og føre merverdiavgift

Har du lite kunnskap om regnskap vil det være enklere for både deg og en eventuell regnskapsfører å sette seg inn i et regnskapsprogram enn i et Exceldokument. Det tar også ofte mindre tid å oppdage og rette opp i feil. Det er derfor ofte en rimelig og lur løsning å investere i et regnskapsprogram i alle tilfeller.

Når du undersøker hva slags regnskapsprogram du skal ha, bør du ha i bakhodet hva du faktisk trenger hjelp til. Det finnes mange regnskapsprogrammer der ute, men er du en liten eller mellomstor bedrift, vil du mest sannsynlig ikke ha de samme behovene i et regnskapsprogram som et stort firma med mange hundre ansatte. 

Vurderinger du kan gjøre i forkant av valg av regnskapsprogram 

 • Er det enkelt for meg å invitere inn regnskapsfører hvis jeg ønsker det? 
 • Dekker regnskapsprogrammet mine behov?
 • Inneholder regnskapsprogrammet mange funksjoner jeg ikke har bruk for? 
 • Er regnskapsprogrammet brukervennlig hvis du ikke har økonomibakgrunn? 
 • Hva koster regnskapsprogrammet?

Tenker du å føre hele eller deler av regnskapet ditt selv bør du velge et system som er enkelt å lære seg.

I Conta sitt regnskapsprogram kan du enkelt invitere inn regnskapsføreren din inn i programmet. Er du på utkikk etter en regnskapsfører har vi over 100 regnskapsførere fra hele Norge som står klare for å hjelpe deg.

Hva koster en regnskapsfører? 

Før du finner en regnskapsfører, kan det lønne seg å se hva det koster med regnskapsfører og hvor mye hjelp du vil trenge. Det vil være lurt å vurdere tidsbruk du selv ville brukt på å føre regnskapet opp mot prisen på regnskapsfører for å se hva som lønner seg for deg.  

Det er ingen fasit på hva en regnskapsfører koster, men gjennomsnittsprisen i Norge ligger på rundt 900 kroner per time. Prisen varierer fra regnskapsfører til regnskapsfører, og kan være alt fra 700 kroner til 1500 kroner per time. Noen regnskapsbyrå tar også fastpris for visse tjenester, som for eksempel årsoppgjør. 

Priser kan også variere innad i et regnskapsselskap ut fra regnskapsførerens utdanning og ansiennitet.

Det går ganske raskt å føre bilag i et regnskap for en regnskapsfører. Mangler og uklarheter i bilag kan føre til oppfølging hos deg, og at regnskapsføreren dermed bruker mer tid og det koster mer penger for deg som kunde. Du bør derfor ha god kontroll på bilagene dine før du gir dem til regnskapsfører. 

Hva tjener en regnskapsfører? 

Nysgjerrig på hva en regnskapsfører tjener? Inntekten til en regnskapsfører vil variere ut fra arbeidsplass og antall år i bransjen. 

Ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå har en regnskapsfører i Norge i gjennomsnitt en lønn på 691 000 kroner i året. Snittet er regnet ut på et grunnlag av alle norske regnskapsførere, men det er noen grupper innenfor regnskapsførere som drar opp gjennomsnittet. Gjennomsnittet er derfor høyere enn hva de fleste regnskapsførere tjener. Lønnen varierer fra 500 000 til 800 000 kroner og vil avhenge av erfaring, utdanning, stillingsnivå og bedriften man jobber i. 

Grunnen til at regnskapsførere tjener godt handler blant annet om at det kreves spesifikk utdannelse for å bli autorisert regnskapsfører, og at de har ansvaret for en viktig del av selskapsdriften. Av og til er det også nødvendig å jobbe mer enn normal arbeidstid, og det er også en faktor til høyere lønn. 

Hva vil det si at en regnskapsfører er autorisert? 

Det er at krav at regnskapsbyrå som fører regnskap på vegne av andre bedrifter har en autorisert regnskapsfører som står som oppdragsansvarlig på hver avtale. Men hva er egentlig forskjellen på en regnskapsfører og en autorisert regnskapsfører? 

En autorisert regnskapsfører har etter loven lov til å føre regnskap for andre bedrifter. Likevel jobber det regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere uten autorisasjon i regnskapsbyrå som fører andres regnskap. Kravet er nemlig at hvert regnskapsoppdrag må ha en autorisert regnskapsfører som oppdragsansvarlig og som en slags prosjektleder som godkjenner arbeidet. Det er vanlig at regnskapsførere uten autorisasjon allikevel kan utføre arbeidet i oppdraget, så lenge det er en autorisert regnskapsfører som godkjenner. 

For å bli autorisert regnskapsfører trenger du en bachelorgrad i regnskap og to år med dokumentert praksis. Autoriserte regnskapsførere jobber i både privat og offentlig sektor med regnskap og økonomistyring. 

For å kunne bli autorisert regnskapsfører må du også møte en rekke krav fra regnskapsloven om utdanning og praksis. 

§ 4. Vilkår for autorisasjon

Person som søker opptak i registeret over autoriserte regnskapsførere etter § 12 skal

 1. være bosatt i en EØS-stat,
 2. ha fast kontorsted i Norge,
 3. være økonomisk vederheftig,
 4. ikke være umyndiggjort,
 5. ha gjennomført utdannelse i henhold til forskrift som gis av Finanstilsynet,
 6. i løpet av de siste 5 år ha regnskapspraksis tilsvarende minst 2 årsverk her i landet.

Autoriserte regnskapsførere og regnskapsbyrå er under strengt tilsyn fra Finanstilsynet. Tilsynet omfatter kontroll av at regnskapet og arbeidet blir gjort i samsvar med lov og forskrift, og at dette pågår på en forsvarlig måte. Finanstilsynet er blant annet pålagt å utføre visse kontroller av at arbeidet er gjort lovlig, både i regnskapet og i virksomheten regnskapet tilhører. 

Hva slags utdanning trenger du for å bli regnskapsfører?

Lurer du på hva som slags utdanning en regnskapsfører har? De fleste som jobber som regnskapsfører i Norge har bakgrunn fra økonomi og administrasjon, men det finnes også mange som har annen faglig bakgrunn. Statistisk sentralbyrå viser at en god del regnskapsførere har utdannelse innen studiespesialisering, bedriftsøkonomi, sekretærutdanning, språk og saksbehandlingsfag.

Regnskapsfører er ingen beskyttet tittel, og du trenger derfor ingen formell utdannelse, men det er vanlig å ha tatt studier innen økonomi og administrasjon eller lignende. Som regnskapsfører kan du jobbe med økonomistyring og regnskap innad i selskapet du er ansatt i eller under en autorisert regnskapsfører i et regnskapsbyrå. 

Skal du bli autorisert regnskapsfører derimot må du bestå en rekke krav i utdanningen din. I tillegg må du bli bevilget autorisasjon fra Finanstilsynet. 

For å ta en utdanning som kan føre til autorisasjon innen regnskap kreves det at du velger fordypning i finansregnskap, skatte-og avgiftsrett og rettslære. For å søke Finanstilsynet om autorisasjon må du minimum ha en bachelor, og ha fullført to års relevant arbeidspraksis etter endt studie. 

Hva er revisor og revisjon?

Du har kanskje hørt ordene revisor og revisjon når det er snakk om regnskap. Men hva er det egentlig og hva har det med regnskap og regnskapsførere å gjøre? 

En revisor driver med revisjon, som vil si regnskapskontroll. Revisor sine oppgaver går ut på å kontrollere og godkjenne regnskapet til bedrifter.

En revisor kontrollerer at årsregnskapet til revisjonspliktige virksomheter er gjort i samsvar med gjeldende lover og regler. Revisor kan også bistå med rådgivning for å hjelpe bedrifter med å  følge lover og regler på riktig måte.

Mange bedrifter er revisjonspliktige. At man er revisjonspliktig vil si at årsregnskapet skal gjennomgås av en statsautorisert revisor eller registrert revisor. 

Alle ENK som har eiendeler verdt mer enn 20 millioner eller ansatte som utgjør over 20 årsverk er revisjonspliktige. Det samme gjelder alle ansvarlige selskap (ANS og DA) som har mer enn 5 deltakere eller en årlig salgsinntekt på over 5 millioner kroner. Aksjeselskap er i utgangspunktet revisjonspliktige, unntaket er de med under 5 millioner i driftsinntekter, balansesum under 20 millioner eller ansatte under 10 årsverk. 

Altinn.no finner du kriteriene som stilles til fritak av revisjon. Fritak av revisjon vil si at man av ulike grunner velger å ikke bli revidert. Man må oppfylle en rekke krav for å få fritak fra revisjon, og det vil da bli tatt utgangspunkt av fjorårets revisjon. Å velge bort revisjon er vanligere hos mindre aksjeselskap. De fleste enkeltpersonforetak trenger heller ikke revisor. 

En revisor må være uavhengig fra bedriften, som vil si at de ikke kan ha noen forbindelse til virksomheten eller regnskapsføreren.

Det finnes to typer revisortitler i Norge; statsautorisert revisor og registrert revisor. En statsautorisert revisor skal ha en master i regnskap og revisjon med minimum karakter C i alle fag, i tillegg til tre praksisår.

For å være oppdragsansvarlig revisor ved revisjon av børsnoterte selskap, krever Oslo Børs at du er en statsautorisert revisor. 

En registrert revisor skal ha en bachelorgrad i revisjon og ha oppnådd minimum C i de fire nasjonale revisoreksamene, i tillegg til tre praksisår. 

Både revisor og regnskapsfører kan være involvert i økonomien og regnskapet ditt. Arbeidsoppgavene til en regnskapsfører og en revisor er derimot ikke de samme, og de blir involvert på ulike måter og tidspunkter.

Kort fortalt er forskjellen at en regnskapsfører registrer, avstemmer og rapporterer til eiere og myndigheter, mens en revisor skal kvalitetssikre og bekrefte at regnskapet og annen økonomisk informasjon i et selskap er korrekt.  

Regnskapsbransjen i endring

De siste tiårene har regnskap gått fra å være tykke permer med bilag til å være mer nettbasert. Dette gjør regnskapsføring enklere og mer oversiktlig både for deg som driver egen bedrift og for regnskapsføreren din. 

Regnskapsførere er nå i større grad avhengig av å følge med på trender og nye digitale løsninger innen regnskapsføring og fakturering. Kundene vil gjerne ha de letteste løsningene som sparer tid og penger

For mange små og mellomstore bedrifter vil det være naturlig å føre alt eller deler av regnskapet selv, noe som krever programvarer selv de uten økonomibakgrunn forstår. 

De siste årene har det også blitt mer vanlig å kunne bruke mobilen til regnskapet. Med bruk av app og kamera kan man enkelt scanne kvitteringer inn i regnskapsprogrammet. 

Det er også en enklere løsning å sende bilder eller vedlegg av kvitteringer og fakturaer til regnskapsfører på e-post, enn å levere bilagene i en pose på kontoret deres. 

Skatteetaten mottar også alle dine innleveringer og innbetalinger digitalt som gjør det lettere når du har tilgang til alt i et nettbasert regnskapsprogram. Fra 1.1. 2020 ble det lovpålagt å kunne levere alle regnskapsdata til Skatteetaten eller andre offentlige kontrollører i et spesifisert format som kalles SAF-T. Dette gjøre at det skal bli enklere å sammenligne regnskap og kontrollere dem, siden alle nå har samme krav til kontoplan og rapporteringsform

I Conta sitt nettbaserte regnskapsprogram kan du føre regnskapet ditt selv eller invitere inn regnskapsføreren din. Er du på utkikk etter regnskapsfører har vi over 100 regnskapspartnere over hele landet som står klar for å bistå deg.

Våre partnere er oppdatert på siste trender i regnskapsbransjen. Bli kjent med en av våre partnere fra Oslo som er opptatt av å få med seg siste nytt.

Prøv Conta gratis nå, uten forpliktelser