Hva er FIFO

FIFO, en forkortelse for «first in first out» (eller først inn først ut), er en regnskapsmetode som innebærer at de aksjene som først er anskaffet, også blir de første som selges.


FIFO-prinsippet ved kjøp og salg av aksjer

Ved kjøp og salg av aksjer i samme selskap i flere omganger, skal fortjenesten beregnes etter FIFO-prinsippet.

FIFO-metoden, eller «først inn, først ut»-metoden, krever at du selger de aksjene du først kjøpte når du ønsker å selge aksjer i et selskap. I stedet for å aggregere aksjene og beregne en gjennomsnittspris for fortjenesten, benytter du prisene/kursene på aksjene du først anskaffet før du går videre til aksjer kjøpt til andre kurser/priser.


FIFO-metoden eksempel

FIFO-metoden forklares enklest med et eksempel.

La oss ta utgangspunkt i følgende:

  • Du kjøper 100 aksjer 1. januar til 5 kroner per aksje
  • Du kjøper ytterligere 50 aksjer 1. februar til 10 kroner per aksje
  • 25. februar selger du 110 aksjer for 8 kroner per aksje


Når vi beregner lønnsomheten på transaksjonene, krever Skatteetaten at aksjene selges i rekkefølgen de ble kjøpt. Vi beregner først fortjenesten på de 100 første aksjene du kjøpte, deretter på de neste 10 aksjene som selges fra det andre aksjekjøpet.


Ved å anvende FIFO-metoden finner vi at fortjenesten, som for privatpersoner er skattepliktig, er 280 kroner.


FIFO alternativ

Aksjer kan verdsettes på forskjellige måter. I tillegg til FIFO benytter noen bedrifter LIFO og vektet gjennomsnittspris.

LIFO, eller «last in first out» (sist inn, først ut), er det motsatte av FIFO. Ved bruk av LIFO-metoden selger du aksjene du sist kjøpte først.

Vektet gjennomsnittspris er en annen metode for å beregne kostprisen av aksjer eller eiendeler, spesielt når du har gjort flere kjøpstransaksjoner til forskjellige priser over tid. I stedet for å beregne hver transaksjon separat, finner vektet gjennomsnittspris gjennomsnittlig pris per enhet basert på både antall enheter og total kjøpesum.

Husk at Skatteetaten krever FIFO.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!