Hva er dagsoppgjør

Dagsoppgjør er en oppstilling av omsetningen for en dags virksomhet i en bedrift som bruker kassaapparat. Utskrift fra kassaapparatet brukes så som grunnlag for bokføringen i regnskapet. 

Dagsoppgjør er en oppstilling av omsetningen for en dags virksomhet i en bedrift som bruker kassaapparat. Utskrift fra kassaapparatet brukes så som grunnlag for bokføringen i regnskapet. 

Du skal altså bokføre dagsoppgjøret i regnskapsprogrammet ditt.

Slik beregnes dagsoppgjøret

Det skal fremgå av et dagsoppgjør hvor mye som var i kassen ved starten, og slutten på dagen. Den totale omsetningen deles opp i hvor mye som er betalt med kort, og hvor mye som er betalt med kontant. 

Hvis det er forskjeller i kassabeholdning på starten og slutten av dagen, må du prøve å finne ut hva som kan være feil.

Beholdningen ved slutten av dagen sammenliknes med innholdet på starten av dagen, for å sjekke om differansen stemmer overens med det salget som er gjort i løpet av dagen. Hvis det ikke stemmer, må man undersøke hva som er grunnen til at det er en feil.

Hva er kravene til et dagsoppgjør?

For at et dagsoppgjør skal være gyldig, må kassaapparatet være godkjent. Leverandøren av kassasystemer må inkludere en såkalt produkterklæring som bekrefter at systemet følger lovkravene til dokumentasjon og mulighet for ettersyn, utskrift av rapporter og så videre. 

Hos Skatteetaten finner du en oversikt over godkjente kassasystemer.

Merk at et kassasystem ikke trenger å være et fysisk apparat, men må oppfylle de samme kravene som for fysiske kassaapparatene. 

Loven som regulerer kassasystemer er hovedsaklig kassasystemloven med forskrift, samt eventuelle retningslinjer og uttalelser fra Skatteetaten. 

Husk at dagsoppgjør-utskriften må signeres av vedkommende som foretok oppgjøret.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!