Hva er selvstendig næringsdrivende

En selvstendig næringsdrivende er en person som ikke er ansatt i en bedrift som noen andre eier, men som driver en næringsvirksomhet for egen regning og risiko. 

En selvstendig næringsdrivende er en person som ikke er ansatt i en bedrift som noen andre eier, men som driver en næringsvirksomhet for egen regning og risiko. 

For at du skal regnes som selvstendig næringsdrivende av staten, må du ha et enkeltpersonforetak (ENK) eller ansvarlig selskap (ANS/DA) som er registrert i Brønnøysundregistrene. Du er det derimot ikke hvis du driver et aksjeselskap, fordi et AS er en egen juridisk enhet som ikke påvirker den private økonomien din. 

Drømmer du om å drive for deg selv? Start et enkeltpersonforetak i dag.

Forskjellen på frilanser og selvstendig næringsdrivende

Mange som kaller seg frilansere er egentlig selvstendig næringsdrivende i følge staten. Ingen av de to er ansatt hos oppdragsgiveren, men det finnes likevel noen vesentlige forskjeller. 

Hos Skatteetaten og NAV, er det måten du får betalt på som avgjør om du er frilanser eller selvstendig næringsdrivende. 

En selvstendig næringsdrivende fakturerer selv for tjenestene eller varene de leverer og arbeidet de gjør. Du er selv ansvarlig for å betale skatt til staten av overskuddet du får. Som selvstendig næringsdrivende leverer du skattemelding og næringsspesifikasjon for næringsdrivende

En frilanser får utbetalt lønn, honorar eller annen godtgjørelse fra oppdragsgiveren de jobber for. I den lønnen er skatt allerede trukket fra og betalt via oppdragsgivere. Frilansere leverer skattemelding for lønnsmottakere. 

Forskjellen på hobby og næringsvirksomhet

Noen driver kanskje med salg av varer eller tjenester ved siden av primærjobben sin, og er usikre på om de er selvstendig næringsdrivende. Hvis det er en hobby, trenger du ikke å betale skatt av det du tjener. Er det derimot næringsvirksomhet, har du skatteplikt. 

Du kan stille deg selv disse spørsmålene:

  • Selger jeg noe jeg skal drive med over lang tid?
  • Er inntektene mine større enn kostnadene?
  • Har jeg selv det økonomiske ansvaret for arbeidet som blir utført og utstyret jeg bruker?

Hvis du svarer ja på ett eller flere av disse, er sjansen stor for at du driver næringsvirksomhet og må starte firma. Hvis du fortsatt er usikker, kan du ta kontakt med Skatteetaten.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!