Hva er bokføringsforskriften

Bokføringsforskriften er en egen forskrift som utdyper og videre spesifiserer innholdet i bokføringsloven. 

Bokføringsforskriften er en egen forskrift som utdyper og videre spesifiserer innholdet i bokføringsloven. 

Blant tingene som reguleres i bokføringsforskriften, er krav til innhold i dokumentasjon av salg (altså hva en faktura må inneholde av opplysninger om selger og kjøper). Forskriften regulerer også hvor ofte regnskapet må være oppdatert.

Alle som driver næringsvirksomhet i Norge må føre regnskap i henhold til bokføringsloven, og dermed også bokføringsforskriften.

Les forskriften her.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!