Hva er provisjon

Provisjon er en variabel godtgjørelse som brukes om ansattes lønn. Provisjonslønn vil si at lønnen varierer ut fra en ansatt sine arbeidsprestasjoner. Lønnen vil derfor kunne variere fra måned til måned. 

Provisjon er en variabel godtgjørelse som brukes om ansattes lønn. Provisjonslønn vil si at lønnen varierer ut fra en ansatt sine arbeidsprestasjoner. Lønnen vil derfor kunne variere fra måned til måned. 

Det vanligste er at provisjonslønn er et tillegg til en fast lønn. Den faste lønnen er da ofte lavere enn gjennomsnittslønnen, så må den ansatte jobbe for å få tillegg. I noen jobber er det kun provisjonslønn som vil si at lønnen varierer fullt og helt på den ansattes prestasjoner.

Når brukes provisjon?

Provisjon brukes ofte i salg- og meglerbransjen hvor salgsprestasjoner er avgjørende for hvor mye firmaet tjener. Ofte har du da en grunnlønn, også provisjonslønn som utgjør en prosent av salget du har gjort. 

Hva slags rettigheter har ansatte med provisjonslønn?

Å ha provisjonslønn kan medføre en risiko fordi det vil avhenge både av prestasjonene dine, men også hvordan markedet er. Provisjon ansatte kan få skal stå i arbeidsavtalen. Provisjonslønnen, og den eventuelle fastlønnen, du mottar gir grunnlaget for både sykelønn, feriepenger og pensjon. Dette regnes ut fra den gjennomsnittlige arbeidsinntekten fra en bestemt periode. 

Hvordan bokføre provisjonslønn?

Hvis du har ansatte som får lønn etter provisjon skal det bokføres som vanlig i regnskapet. Forskjellen fra en fast lønn er at den ansatte sin lønn vil variere fra måned til måned. En ansatt med provisjonslønn vil ha tabell- eller prosenttrekk basert på forventet inntekt og skatten trekkes fra på samme måte som ved fastlønn.  

Les mer om hvordan du bokfører lønn i Conta

Bokfør med Norges smarteste regnskapsprogram!


Prøv Conta gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!