Hva er virksomhet

Virksomhet er et ord for noen som produserer varer eller tjenester. Vi kaller ofte en virksomhet for en bedrift, når den tjener penger fra det. En virksomhet kan drives av en juridisk person, eller av en organisasjon.

Vi skiller ofte mellom disse virksomhetene:

  • Private
  • Offentlige
  • Kommersielle
  • Ikke-kommersielle
  • Ideelle

Privat virksomhet

En privat virksomhet har som oftest mål å tjene profitt gjennom å selge varer og tjenester. Andre mål med en privat virksomhet kan være å skape en form for verdi, eller lage arbeidsplasser. Eksempler på private virksomheter kan være organisasjoner, lag, foreninger og næringsdrivende fond. 
Det er ulike måter å drive virksomheter på som kalles ulike selskapsformer. Den vanligste driftsformen for private virksomheter er aksjeselskap (AS). Om lag tre av fem norske bedrifter er et AS. I et aksjeselskap kan det være en eller flere eiere, og eierforholdet bestemmes av aksjer.

Start ditt eget aksjeselskap raskt og enkelt: Opprett selskapet med Starte-AS, så følger vi deg hele veien frem til egen bedriftskonto og ferdig regnskap. Slik starter du aksjeselskap.

En person kan også drive en virksomhet alene, enten med eller uten ansatte, og ha muligheten til å registrere det som et enkeltpersonforetak (ENK). 

Vi har laget en komplett oppstartspakke med alt du trenger for å komme i gang med enkeltpersonforetak. Starte enkeltpersonforetak enkelt her.

Offentlig virksomhet

Offentlige virksomheter kan også ha som mål å drive forretningsmessig, og noen av dem er også ikke-kommersielle. Offentlige virksomheter finansieres gjennom gebyrer, skatter eller avgifter. De eies eller kontrolleres av staten eller kommuner. Eksempel på offentlige virksomheter kan være statsforetak eller annen offentlig eid virksomhet. 

Kommersiell virksomhet

Eksempel på kommersiell virksomhet er banker, aksjeselskaper, samvirkeselskaper, enkeltpersonforetak og forsikringsselskaper. En kommersiell virksomhet er privat, og målet er å gå i overskudd.

Ikke-kommersiell virksomhet

Ikke-kommersielle virksomheter skiller seg fra kommersielle med at de ikke prøver å tjene inn noe fortjeneste. En slik virksomhet er ikke salgbar, og er ikke skapt for å lage eller presentere noe salgsfremmende.

Eksempler på ikke-kommersiell virksomhet er offentlige skoler og utdanning, frivillige organisasjoner, offentlige biblioteker eller tros- og livssynssamfunn.

Ideell virksomhet

Ideelle virksomheter er bruker- og interesseorganisasjoner, ideelle organisasjoner, lag og foreninger. Disse virksomhetene har som mål å tjene inn til en spesiell interesse, og de har frivillig deltakelse.

Ideelle virksomheter kan også være kommersielle, men de dekker ofte et samfunnsbehov. En ideell virksomhet er også privat og selvstyrt. At den er selvstyrt betyr at den har egen styringsstruktur, og kan nedlegges på eget initiativ. Et eksempel på en ideell virksomhet kan være veiledere for anskaffelser av helse- og sosialtjenester.

Andre organiseringsformer

Det finnes også andre organiseringsformer som for eksempel ansvarlig selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA). 

Les mer om foretaksform.

Virksomhet som underenheter i samme firma

Virksomheter kan ha ulike avdelinger som regnes som separate bedrifter, selv om de tilhører samme firma. For eksempel kan en bedrift ha restauranter i forskjellige kommuner, men disse regnes som separate virksomheter under samme «paraply». Disse avdelingene har egne virksomhetsnumre som er knyttet til organisasjonsnummeret til firmaet.

Når det gjelder lønnsrapportering, blir lønnen rapportert under avdelingens virksomhetsnummer sammen med organisasjonsnummeret til firmaet. Det er viktig å holde disse numrene fra hverandre, selv om det kan være litt forvirrende til tider. Legg til flere arbeidsplasser i Conta.

Legg til arbeidsplass i Conta

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!