Hva er omsetningsoppgave

En omsetningsoppgave er en oppgave som viser hvor mye du skylder staten eller hvor mye de skylder deg i merverdiavgift. Omsetningsoppgaven ble erstattet av MVA-meldingen i 2017. Mange omtaler fremdeles MVA-meldingen som omsetningsoppgaven, eller bruker betegnelsene momsoppgave eller merverdiavgiftsoppgave. 

En omsetningsoppgave er en oppgave som viser hvor mye du skylder staten eller hvor mye de skylder deg i merverdiavgift. Omsetningsoppgaven ble erstattet av MVA-meldingen i 2017. Mange omtaler fremdeles MVA-meldingen som omsetningsoppgaven, eller bruker betegnelsene momsoppgave eller merverdiavgiftsoppgave. 

MVA-meldingen skal som regel sendes inn seks ganger i året, med noen få unntak. Der rapporterer du inn for to og to måneder om gangen.  

I Conta kan du levere rett fra regnskapsprogrammet til Altinn. Les mer om hvordan du leverer MVA-meldingen i Conta

Hva viser en omsetningsoppgave? 


En omsetningsoppgave, eller MVA-meldingen, skal rapportere inn hva du har omsatt for og fått inn i MVA og hva du har betalt i MVA til leverandører. Hvor mye du skal betale i MVA avhenger av omsetningen din og hvor mye du har betalt til leverandører. 

Du kan ha høy omsetning, men kanskje fremdeles mange utgifter hos leverandører som gjør at du fremdeles ikke har stor profitt.

Når du sender inn MVA-meldingen med informasjon fra de to månedene du rapporterer for vil du se om du skylder penger for MVA eller om staten skylder deg penger. Skylder du penger har du betalingsfrist samme dag som innleveringsfristen for MVA-meldingen. Skylder staten deg penger trenger du ikke gjøre noe, og du vil motta penger på kontoen du er registrert med i merverdiavgiftsregisteret etter omkring tre uker. 

Hvor ofte skal omsetningsoppgaven leveres? 


Omsetningsoppgave, eller nå kalt MVA-meldingen, skal leveres seks ganger i året. Da tar den for seg to og to måneder om gangen. Det finnes noen få unntak for bransjer hvor det leveres inn en samlet MVA-melding årlig. Alle som omsetter for mindre enn 1 million kroner kan søke om å få levere en gang i året. Havner fristen for innlevering på en helgedag eller helligdag blir den flyttet til neste hverdag. 

Husk at så lenge du er registrert i merverdiavgiftsregisteret, må du levere inn MVA-meldingen uansett om du har hatt omsetning eller ikke.


Usikker på hvilke frister som gjelder for din bedrift? Se alle frister for ENK og AS her

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!