Hva er betalingsbetingelse

Når du sender en faktura til en kunde er det anledning til, og vanlig å inkludere en betalingsbetingelse for når betaling skal skje. Den vanligste fristen er mellom en og to uker. 

Når du sender en faktura til en kunde er det anledning til, og vanlig å inkludere en betalingsbetingelse for når betaling skal skje. Den vanligste fristen er mellom en og to uker. 

Med en betalingsbetingelse som forfallsdato er det en underliggende avtale om at hvis beløpet ikke betales, kan det i første omgang sendes purring og inkassovarsel, og så iverksettes rettslig forfølgelse gjennom inkasso

Betalingsbetingelser når en kjøper på kreditt

Slike betingelser er innarbeidet i samfunnet og allment akseptert når en kjøper på kreditt – det vil si at en ikke gjør opp for seg umiddelbart, men mottar faktura i ettertid. 

For at en slik ordning skal kunne fungere, må det også være en felles forståelse i samfunnet for at brudd på betingelse må følges opp med purring, inkasso, og rettslig oppfølging hvis det går veldig lang tid uten at kunden betaler. 

Andre betalingsbetingelser kan involvere rabatter hvis en betaler innen en viss dato, eller lignende.

Alle fakturaer du sender med Conta blir automatisk bokført i regnskapet. Det er nesten litt magisk!


Prøv gratis

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!