Hva er emisjon

En emisjon er enkelt forklart en økning i selskapets egenkapital. Det skjer normalt ved utstedelse av nye aksjer i et selskap. 

En emisjon er enkelt forklart en økning i selskapets egenkapital. Det skjer normalt ved utstedelse av nye aksjer i et selskap. 

Når et selskap ønsker mer kapital kan de hente dette ved å lage nye aksjer, dette kalles nyemisjon eller ved fondsemisjon, som vil si å bruke penger som selskapet har opptjent på å øke aksjekapitalen

Les mer om hvordan du kan øke aksjekapitalen i et aksjeselskap her

Nyemisjon – slik øker du aksjekapital ved å lage nye aksjer 

Generalforsamlingen må bestemme hvor mange aksjer som skal lages og hva verdien per aksje skal være. Disse aksjene kan selges til eiere eller ansatte i selskapet eller invitere inn eksterne investorer. 

Det aller mest vanlige er at investorene betaler for aksjene med kontantinnskudd. Det er også mulig å kjøpe aksjer med tingsinnskudd, men da kreves det bekreftelse fra revisor. 

Når aksjekapital øker ved en emisjon, må aksjene ha samme pålydende verdi som ved stiftelse av aksjeselskapet. Aksjene kan fremdeles selges for en høyere sum, men økningen i aksjeprisen vil bli regnet som overkurs. Overkurs kan ikke bli omgitt til aksjekapital, men kan brukes som egenkapital i selskapet. 

Det er også mulig å ha en emisjon der antall aksjer er likt og at prisene på aksjene øker. Da har selskapet de samme aksjonærene og antall aksjer som før, men hver aksje koster mer. NB! Det er ikke mulig å både øke prisene og lage nye aksjer i samme emisjon. 

Eksempel på aksjepris og overkurs ved emisjon 

Et eksempel er hvis et selskap hadde 30 000 kroner i aksjekapital ved oppstart. Selskapet startet med 300 aksjer som var verdt 10 kroner stykket. 


30 000 kr / 10 kr = 300 aksjer. 

Ved emisjon bestemmer generalforsamlingen at de nye aksjene skal ha verdi 240 kroner stykket. For å finne overkursen trekker vi fra den opprinnelige prisen på aksjene. 

240 kr – 10 kr = 230 overkurs. 

Hvis selskapet lager 100 nye aksjer, betaler aksjonærene totalt 24 000 kroner. 

100 aksjer * 240kr = 24 000 kroner. 

Den opprinnelige prisen per aksje var på 10 kroner. I dette eksempelet øker dermed aksjekapitalen med 1000 kroner og overkursen med 23 000 kroner. 

Fondsemisjon – slik øker du aksjekapital ved å bruke opptjent egenkapital

Ved fondsemisjon bruker du pengene selskapet har tjent, også kalt opptjent egenkapital, for å øke aksjekapitalen. I praksis vil ikke selskapet få mer penger ved en fondsemisjon, men det øker bundet kapital som gjør at selskapet ser mer solid ut. 

Fondsemisjon skal vedtas i generalforsamling og bekreftes av revisor. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!