Hva er likviditetsbudsjett

Et likviditetsbudsjett er et budsjett som viser de estimerte innbetalingene og utbetalingene for den kommende perioden, som vil vise hva slags betalingsevne bedriften din har. 

Et likviditetsbudsjett er et budsjett som viser de estimerte innbetalingene og utbetalingene for den kommende perioden, som vil vise hva slags betalingsevne bedriften din har. 

Hvis det er to budsjett alle bedrifter bør ha så er det et resultatbudsjett og et likviditetsbudsjett. 

I et resultatbudsjett vil du se resultatene etter en periode. I et likviditetsbudsjettet vil du som om du har penger til å dekke de faktiske kostnadene. Har du begge disse budsjettene vil du ha god kontroll over bedriftens økonomi.  

Likviditet sier noe om bedriften din sin betalingsevne. Har du god likviditet, har du god mulighet til å betale for det som skal betales. Har du dårlig likviditet, kan det bety bedriften din ikke har nok penger til å betale for de utgiftene som dukker opp i løpet av en periode. 

Hvordan sette opp et likviditetsbudsjett? 

Når du skal lage et likviditetsbudsjett setter du det opp på denne måten:

Likviditetsreserver = estimerte innbetalinger – estimerte utbetalinger

Budsjettet finner differansen mellom estimerte innbetalinger og utbetalinger, og utgjør det som kalles for budsjettert likviditetsmessig resultat. Det viser hvor mye penger du vil ha til overs for perioden. Har du høyere utbetalinger enn innbetalinger går du med likviditetsmessig underskudd. Da har du for lite penger til å betale andre ting som må betales. 

Pengene du har til overs vil kunne brukes til å investere i ny prosjekter. Du kan også sette opp en buffer hvis det skulle dukke opp uforutsette utgifter. 

Hva skjer ved likviditetsmessig underskudd?

Viser likviditetsbudsjettet at bedriften din har likviditetsmessig underskudd, har du altså dårlig likviditet. Da må du finne måter å bedre likviditeten til bedriften din på. Kanskje du kan kutte ned på utgiftene dine ved å bytte leverandører eller kutte ned på varelager? Eller kanskje du enten har priset varene eller tjenestene dine for høyt eller lavt?

Du kan også vurdere fakturasalg av fakturaene dine. Hvis du har et problem med at kundene dine betaler inn sent, vil dette være et godt valg. For en liten avgift vil du da ha pengene på konto dagen etter fakturaen er sendt.

Les også fra regnskapsordboka: Hva er likviditet?

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!