Hva er BNP

BNP står for «brutto nasjonalprodukt», og er en målestokk for verdiskaping. Det er summen av alt et land produserer av varer og tjenester i løpet av et år.

BNP står for «brutto nasjonalprodukt», og er en målestokk for verdiskaping. Det er summen av alt et land produserer av varer og tjenester i løpet av et år.

BNP er en vanlig indikator for den økonomiske tilstanden til en nasjon, og brukes også som en av indikatorene (men ikke den eneste) på den generelle velstanden til befolkningen.

Les også:

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!