Hva er variable kostnader

Når vi snakker om kostnader i forbindelse med produksjon deler vi ofte kostnadene inn i faste eller variable kostnader. At en kostnad er variabel vil si at kostnaden vil variere etter hvor mye bedriften selger eller produserer. 

Når vi snakker om kostnader i forbindelse med produksjon deler vi ofte kostnadene inn i faste eller variable kostnader. At en kostnad er variabel vil si at kostnaden vil variere etter hvor mye bedriften selger eller produserer. 

Variable kostnader er derfor kostnader du har i forbindelse med produksjon og salg, som vil øke hvis salget og produksjonen øker. Ved produksjon kan de variable kostnadene være for eksempel materiale, råvarer, strøm, emballasje og lignende. Er det snakk om salg kan kostnader være for eksempel frakt. 

En fast kostnad er kostnader som ikke påvirkes av størrelse produksjonen, for eksempel leie av lokale og lønn til ansatte. 

Ulike variable kostnader

Variable kostnader kan deles inn i tre ulike grupper. Du har de proporsjonale variable kostnadene, og det er de kostnadene som øker i takt med produksjonsmengden. Så har du de overproporsjonale variable kostnadene, og det er de variable kostnadene som øker raskere enn produksjonen. Sist, men ikke minst har du de underproporsjonale variable kostnadene som er de variable kostnadene som stiger i lavere takt enn produksjonsmengden.

Si du må kjøpe inn mer råvarer fordi produksjonen øker. Noen råvarer brukes opp i takt med produksjonen, noen må du kjøpe inn mer av enn hva du trenger, og annet vil du kjøpe mer av, men kostnaden blir mindre i det du kjøper større kvantum. Dette kan være eksempler på hvordan de variable kostnadene vil variere. 

Hvordan bokføre variable kostnader? 


Du bokfører variable kostnader som du bokfører alle andre kostnader. Du må huske å legge ved bilag med dokumentasjon på kostnaden. Se mer hvordan du bokfører i Conta.

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!