Hva er avvik

Et avvik er noe som bryter det vanlige mønsteret eller fasiten. Når vi snakker om avvik i regnskapet handler det ofte om at summen på konto og summen i regnskapet ikke stemmer i bankavstemmingen. 

Et avvik er noe som bryter det vanlige mønsteret eller fasiten. Når vi snakker om avvik i regnskapet handler det ofte om at summen på konto og summen i regnskapet ikke stemmer i bankavstemmingen. 

Har du avvik i regnskapet må du finne dem og rette opp feilen, slik at regnskapet blir riktig.

Hvordan oppdager jeg avvik i regnskapet mitt?

Hvis ting ikke stemmer overens i regnskapet, er det som regel fordi noe er blitt gjort feil et sted. Du kan for eksempel ha glemt å føre noe inn i regnskapet ditt som gir deg et avvik i regnskapet. Eller så kan du ha bokført med feil dato eller sum på et bilag. Dette oppdages ofte når du skal gjøre en bankavstemming og kalles avvik.

Oppdager du et avvik må du finne feilen. Første steg og se om du har glemt å registrere bankgebyrer, kortgebyrer eller renter inn i regnskapet. Steg nummer to vil være å se om du har en glemt å bokføre en faktura eller regning som stemmer overens med summen på avviket. Da vil det være enkelt å føre inn bilaget som mangler i regnskapet. Er det fremdeles ikke riktig må du ta en nærmere titt på om du kan ha flere feil eller mangler i bokføringen din. Du kan for eksempel ha bokført kostnaden, men på feil dato eller med feil sum.

Les hvordan du retter opp feil i bokføringen din i Conta

Prøv regnskapsprogrammet til Conta – Norges smarteste regnskapsprogram.

Avvik i innbetalingene

Du kan også oppleve at det er avvik i penger innbetalt fra kundene. Det vil si at det er forskjell på innbetalingen og de bokførte fakturaene. En kunde kan da ha betalt for mye eller for lite penger til deg.

Skal du behandle en innbetaling med avvik, trykker du på “behandle innbetalingene” på forsiden når det er logget inn i Conta. Denne meldingen vises kun hvis du har innbetalinger med avvik fra fakturasummene. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!