Hva er utbytte

Aksjeselskap kan velge å ta utbytte hvis bedriften går i overskudd og har fri egenkapital. Alle eiere i selskapet får en lik andel, basert på hva generalforsamlingen har bestemt.

Aksjeselskap kan velge å ta utbytte hvis bedriften går i overskudd og har fri egenkapital. Alle eiere i selskapet får en lik andel, basert på hva generalforsamlingen har bestemt.

Hvert år samles eierne i et aksjeselskap til en generalforsamling. Jobben deres er å godkjenne årsregnskapet, og bestemme om aksjonærene (eierne av aksjeselskapet) skal få utbytte. Aksjonærene får like mye hver, basert på hvor mange aksjer de eier. 

Både privatpersoner og andre selskaper kan være aksjonærer og få utbytte. 

Hvis et morselskap eller datterselskap eier mer enn 90 prosent av selskapet som skal tas utbytte fra, kan en bruke konsernbidrag i stedet. Konsernbidrag er helt skattefritt.

Tre forskjellige typer

Det finnes tre typer utbytte:

Ordinært: Generalforsamlingen bestemmer at en del av overskuddet i selskapet skal være utbytte. Dette foreslås i årsoppgjøret og avsettes i regnskapet frem til godkjenning fra generalforsamlingen, og eventuelt utbetaling. 

Tilleggsutbytte: Styret eller eier ønsker å ta ut overskudd fra tidligere år, som enda ikke er tatt ut som utbytte.  

Ekstraordinært: Selskapet har gått i overskudd så langt i år, og ønsker å ta ut utbytte før generalforsamlingen neste år. 

Skatt på utbytte

Selskapet skatter 22 prosent av overskuddet – det gjelder også pengene du velger å ta ut i utbytte. I tillegg skal selskapseierne betale skatt privat. Morselskap i skattekonsern mottar utbytte helt skattefritt. Andre selskap som eier aksjer betaler 3 prosent skatt. Private aksjonærer betaler vanlig skatt av utbytte.

For inntektsåret 2022 er utbytteskatten 35,2 prosent. I inntektsåret 2023 øker den private utbytteskatten til 37,8 prosent. 

Les også: Bør du ta ut lønn eller utbytte?

Hvordan bokføre utbytte

Du bokfører i to omganger: Først må du sette av utbytte i regnskapet, deretter bokføre utbetalingen. 

Når du skal bokføre avsatt utbytte, går du til menyen > NYTT KJØP > ALLE TYPER BILAG.

Om du tar årsoppgjør i Conta ordnes disse posteringene for deg når du velger at du skal ha utbytte.

  • (debet) 100 000 kroner på konto 8920 Avsatt utbytte
  • (kredit) 100 000 kroner på konto 2800 Avsatt utbytte

Ordinært utbytte bokføres på konto 8920.

Tilleggsutbytte bokføres på konto 8922.

Ekstraordinært utbytte bokføres på konto 8923.

Når du betaler ut, bokfører du utbetalingen ved å gå til menyen > NYTT KJØP > ALLE TYPER BILAG.

Hvis selskapet har flere eiere og flere utbetalinger, skal du bokføre alle utbetalingene. Du må lage nye linjer for hver eier:

Eier A (60 prosent av utbyttet)

  • (debet) 60 000 kroner på konto 2800 Avsatt utbytte
  • (kredit) 60 000 kroner på konto 1920 Bankkonto

Eier B (40 prosent av utbyttet)

  • (debet) 40 000 kroner på konto 2800 Avsatt utbytte
  • (kredit) 40 000 kroner på konto 1920 Bankkonto

Husk at alt utbetalt utbytte må rapporteres i aksjonærregisteroppgaven innen 31. januar året etter utbetalingen. 

Komplett regnskapsprogram for alle typer bedrifter

Abonner på Conta sitt nyhetsbrev
Kun levere skattemelding / årsregnskap? Kom i gang med årsoppgjør i Conta!